Довідник КАТОТТГ

Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя

Код:
90
Оційна назва:
Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, контрольні, вимірювальні, прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та приладдя

Опис

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) вироби, що використовуються в машинах, приладах або для інших технічних цілей, з вулканізованої гуми, крім твердої гуми (товарна позиція 4016), з натуральної або синтетичної шкіри (товарна позиція 4205) або текстильного матеріалу (товарна позиція 5911);

(b) підтримувальні (фіксувальні) пояси або інші підтримувальні (фіксувальні) вироби з текстильних матеріалів, за умови що основна функція цих виробів (підтримка або фіксація) виконується за рахунок еластичності текстильних матеріалів (наприклад пояси для вагітних, бандажі для грудної клітки, бандажі для живота, фіксатори для суглобів або м’язів) (розділ XI);

(c) вогнетривкі вироби товарної позиції 6903; керамічні вироби для лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення товарної позиції 6909;

(d) оптично необроблені скляні дзеркала товарної позиції 7009 або дзеркала з недорогоцінних чи дорогоцінних металів, що не є оптичними елементами (товарна позиція 8306 чи група 71);

(e) вироби товарних позицій 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 або 7017;

(f) частини загального призначення з недорогоцінних металів, зазначені в примітці 2 до розділу XV, або подібні вироби з пластмас (група 39); проте вироби, спеціально розроблені для використання виключно в імплантатах у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії, класифікуються у товарній позиції 9021;

(g) насоси з вимірювальними приладами товарної позиції 8413; прилади для зважування, що використовуються для контролю і підрахунку маси виробів, а також гирі для ваг і терезів, що подаються окремо (товарна позиція 8423); підіймальні і транспортні механізми (товарні позиції 8425-8428); різальні машини всіх типів для різання паперу або картону (товарна позиція 8441); пристрої для встановлення оброблюваних деталей чи інструментів на верстатах або водоструминних різальних машинах товарної позиції 8466, включаючи ті, що оснащені оптичними пристроями для зчитування показників приладів (наприклад "оптичні" ділильні головки (товарна позиція 8466), крім суто оптичних пристроїв (наприклад юстувальні телескопи); лічильні машини (товарна позиція 8470); клапани та інша арматура (товарна позиція 8481); машини та апаратура (включаючи апаратуру для проектування або креслення схем шаблонів на чутливих напівпровідникових матеріалах) товарної позиції 8486;

(h) прожектори або фари, що використовуються на велосипедах або моторних транспортних засобах (товарна позиція 8512); портативні електричні ліхтарі товарної позиції 8513; кінематографічні апарати для записування і відтворювання або повторного записування звуку (товарна позиція 8519); звукові головки (товарна позиція 8522); телевізійні камери, цифрові камери та записуючі відеокамери (товарна позиція 8525); радіолокаційні, радіонавігаційні апарати, радіонавігаційні прилади та радіоапаратура дистанційного керування (товарна позиція 8526); з’єднувальні пристрої для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів та кабелів (товарна позиція 8536); цифрові апарати керування товарної позиції 8537; лампи герметичні спрямованого світла товарної позиції 8539; кабелі волоконно-оптичні товарної позиції 8544;

(ij) прожектори або фари товарної позиції 9405;

(k) вироби групи 95;

(l) моноподи, двоноги, триноги та аналогічні вироби товарної позиції 9620;

(m) ємкості для вимірювання об’єму класифікуються за матеріалом, з якого вони вироблені; або

(n) котушки, бобіни або аналогічні носії класифікуються за матеріалом, з якого вони вироблені, наприклад у товарній позиції 3923 або у розділі XV.

2. За умови додержання положень примітки 1 частини і приладдя для машин, апаратів, інструментів або виробів, включених до цієї групи, класифікуються згідно з такими правилами:

(a) частини і приладдя, які є виробами, включеними до будь-якої товарної позиції цієї групи або груп 84, 85 або 91 (крім товарних позицій 8487, 8548 або 9033), в усіх випадках включаються до відповідних товарних позицій;

(b) інші частини і приладдя, призначені для використання виключно або головним чином у відповідних типах машин, інструментів та апаратів, або в кількох машинах, інструментах чи апаратах, включених в одну товарну позицію (в тому числі машини, інструменти або апарати товарних позицій 9010, 9013 або 9031), класифікуються разом з цими машинами, інструментами та апаратами;

(c) інші частини і приладдя включаються до товарної позиції 9033.

3. Положення приміток 3 і 4 розділу XVI поширюється також на цю групу.

4. До товарної позиції 9005 не включаються телескопічні приціли для зброї, телескопічні перископи для підводних човнів і танків, а також оптичні труби для машин, пристроїв, приладів чи апаратів цієї групи або розділу XVI; такі телескопічні приціли та оптичні труби включаються до товарної позиції 9013.

5. Вимірювальні або контрольні оптичні прилади, пристрої або машини без урахування цієї примітки, які можна класифікувати у товарній позиції 9013 або 9031, повинні класифікуватися у товарній позиції 9031.

6. У товарній позиції 9021 термін "пристосування ортопедичні" означає пристосування для:

запобігання або корекції тілесних деформацій; або

підтримання чи фіксації частин тіла після хвороби, операції або пошкоджень.

До ортопедичних пристосувань належать взуття та спеціальні устілки, виготовлені для корекції ортопедичного стану, за умови що вони (1) виготовлені згідно з міркою на замовлення або (2) масового виробництва, представлені одним предметом, а не парою та розроблені таким чином, щоб підходити для будь-якої ноги.

7. До товарної позиції 9032 включаються лише:

(a) прилади і апарати для автоматичного регулювання витрати, рівня, тиску або інших змінних параметрів газів чи рідини або для автоматичного регулювання температури незалежно від того, чи базується їх дія на використанні електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню, сконструйовані для приведення відповідного параметра до конкретної величини та утримування його, стабілізуючи від коливань, вимірюючи постійно або періодично дійсну величину; та

(b) автоматичні регулятори електричних величин, а також прилади та апарати для автоматичного регулювання неелектричних величин, дія яких ґрунтується на використанні електричних явищ, які змінюються залежно від параметрів, що підлягають автоматичному регулюванню, сконструйовані для приведення відповідного параметра до конкретної величини та утримування його, стабілізуючи від коливань, вимірюючи постійно або періодично дійсну величину.

Додаткова примітка:

1. Термін "електронний" у товарних категоріях 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 33 30, 9030 89 30 та 9032 10 20 означає прилади та апарати, до яких входять один або кілька виробів, класифікованих у товарних позиціях 8540, 8541 або 8542. Водночас до товарних позицій 8540, 8541 або 8542 не слід включати вироби, які виконують функцію випрямляча струму і належать лише до складу силового блока живлення приладів або апаратів.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі термін "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовується лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

9001 10

волокна оптичні, джгути та кабелі волоконно-оптичні:

9001 10 10 00

••кабелі для передачі зображення


5

5

-

9001 10 90

••інші:

9001 10 90 10

•••волокна оптичні діаметром не менш як 100 мкм


1

1

-

9001 10 90 90

•••інші


2

2

-

9001 20 00 00

листи або пластини з поляризаційного матеріалу


0

0

-

9001 30 00 00

лінзи контактні


0

0

шт

9001 40

лінзи скляні для окулярів:

9001 40 20 00

••що не коригують зір


5

5

шт

••що коригують зір:

•••оброблені з обох боків:

9001 40 41 00

••••однофокусні


10

10

шт

9001 40 49 00

••••інші


10

10

шт

9001 40 80 00

•••інші


10

10

шт

9001 50

лінзи з інших матеріалів для окулярів:

9001 50 20 00

••що не коригують зір


0

0

шт

••що коригують зір:

•••оброблені з обох боків:

9001 50 41 00

••••однофокусні


0

0

шт

9001 50 49 00

••••інші


0

0

шт

9001 50 80 00

•••інші


0

0

шт

9001 90 00

інші:

9001 90 00 10

••для цивільної авіації


0

1

-

9001 90 00 90

••інші


5

5

-

9002

Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-якого матеріалу, оправлені, які є частинами для інструментів або апаратури, крім таких елементів, з оптично необробленого скла:

об’єктиви:

9002 11 00 00

••для камер, проекторів або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів


5

5

шт

9002 19 00 00

••інші


5

5

шт

9002 20 00 00

фільтри


5

5

шт

9002 90 00

інші:

9002 90 00 10

••для цивільної авіації


0

1

-

9002 90 00 90

••інші


2

2

-

9003

Оправи та арматура для окулярів, захисних окулярів або аналогічних оптичних виробів та їх частини:

оправи та арматура:

9003 11 00 00

••пластмасові


10

10

шт

9003 19 00 00

••з інших матеріалів


0

0

шт

9003 90 00 00

частини


0

0

-

9004

Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, коригувальні, захисні або інші:

9004 10

окуляри сонцезахисні:

9004 10 10 00

••з оптичними лінзами


0

0

шт

••інші:

9004 10 91 00

•••з лінзами з пластмас


0

0

шт

9004 10 99 00

•••інші


0

0

шт

9004 90

інші:

9004 90 10 00

••з лінзами з пластмас


0

0

-

9004 90 90 00

••інші


0

0

-

9005

Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби та їх арматура; інші астрономічні прилади та опори для них, за винятком радіоастрономічних приладів:

9005 10 00 00

біноклі


10

10

шт

9005 80 00 00

інші прилади


10

10

-

9005 90 00 00

частини та приладдя (включаючи опори)


10

10

-

9006

Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539:

9006 30 00 00

фотокамери, спеціально призначені для підводного або повітряного знімання, для медичного чи хірургічного обстеження внутрішніх органів; фотоапаратура, яка проводить звірення для судових чи криміналістичних цілей


5

5

шт

9006 40 00 00

фотокамери для миттєвого отримання готового знімка


5

5

шт

інші фотокамери:

9006 53

••для рулонних плівок завширшки 35 мм:

9006 53 10 00

•••портативні фотокамери


5

5

шт

9006 53 80 00

•••інші


5

5

шт

9006 59 00 00

••інші


5

5

шт

фотоспалахи і лампи-спалахи:

9006 61 00 00

••фотоспалахи розрядні (електронні)


5

5

шт

9006 69 00 00

••інші


5

5

шт

частини і приладдя:

9006 91 00 00

••для фотокамер


5

5

-

9006 99 00 00

••інші


5

5

-

9007

Кінокамери та кінопроектори, з пристроями звукозаписування чи звуковідтворення або без них:

9007 10 00

кінокамери:

9007 10 00 10

••для плівки завширшки менш як 16 мм або для плівки 2 × 8 мм


10

10

шт

9007 10 00 90

••інші


0

0

шт

9007 20 00 00

кінопроектори


0

0

шт

частини і приладдя:

9007 91 00 00

••для кінокамер


0

0

-

9007 92 00 00

••для кінопроекторів


0

0

-

9008

Проектори зображення, крім кінематографічних; збільшувальна або зменшувальна фотоапаратура (крім кінематографічної):

9008 50 00

проектори зображень, фотозбільшувачі та обладнання для проекціювання зображень із зменшенням:

9008 50 00 10

••фотоапаратура для збільшення або зменшення зображень (крім кінематографічної)


10

10

шт

9008 50 00 90

••інші


5

5

шт

9008 90 00 00

частини і приладдя


10

10

-

[9009]

9010

Апаратура та обладнання для фото- або кінолабораторій в іншому місці цієї групи не зазначені; негатоскопи; екрани проекційні:

9010 10 00 00

апаратура та обладнання для автоматичного проявлення фотоплівок (включаючи кіноплівки) або рулонного фотопаперу чи для автоматичного друку проявлених плівок на рулонний фотопапір


5

5

-

9010 50 00 00

інша апаратура та обладнання для фото- і кінолабораторій; негатоскопи


10

10

-

9010 60 00 00

екрани проекційні


10

10

-

9010 90

частини і приладдя:

9010 90 20 00

••апаратура та обладнання підкатегорій 9010 50 00 00 або 9010 60 00 00


5

5

-

9010 90 80 00

••інші


5

5

-

9011

Мікроскопи оптичні складні, включаючи мікроскопи для мікрофотографування, для мікрокінознімання або мікропроекціювання:

9011 10 00

мікроскопи стереоскопічні:

9011 10 00 10

••що споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулювання і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів


0

0

шт

9011 10 00 90

••інші


10

10

шт

9011 20

інші мікроскопи для мікрофотографування, для мікрокінознімання або мікропроекціювання:

9011 20 10 00

••мікроскопи мікрофотографічні, споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулювання і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів


0

0

шт

9011 20 90 00

••інші


10

10

шт

9011 80 00 00

інші мікроскопи


10

10

шт

9011 90

частини і приладдя:

9011 90 00 10

••до апаратури товарної підкатегорії 9011 10 00 10 або 9011 20 10 00


0

0

-

9011 90 00 90

••інші


10

10

-

9012

Мікроскопи, крім оптичних; апарати дифракційні:

9012 10 00

мікроскопи, крім оптичних, та апарати дифракційні:

9012 10 00 10

••електронні мікроскопи, споряджені обладнанням, яке спеціально призначене для маніпулювання і переміщення напівпровідникових пластин або фотошаблонів


0

0

-

9012 10 00 90

••інші


10

10

-

9012 90 00

частини і приладдя:

9012 90 00 10

••до апаратури товарної підкатегорії 9012 10 00 10


0

0

-

9012 90 00 90

••інші


10

10

-

9013

Лазери, крім лазерних діодів; інші прилади та інструменти оптичні в іншому місці цієї групи не зазначені:

9013 10

приціли телескопічні для встановлення на зброю; перископи; труби оптичні, виготовлені як частини для машин, інструментів, приладів або апаратів цієї групи або розділу XVI:

9013 10 10 00

••труби оптичні, виготовлені як частини для машин, інструментів, приладів або апаратів цієї групи або розділу XVI


10

10

-

9013 10 90 00

••інші


10

10

-

9013 20 00 00

лазери, крім лазерних діодів


10

10

-

9013 80 00 00

інші пристрої, прилади та інструменти


10

10

-

9013 90

частини і приладдя:

9013 90 05 00

••для прицілів телескопічних, що встановлюються на зброю або для перископів


10

10

-

9013 90 80 00

••інші


10

10

-

9014

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти:

9014 10 00

компаси для визначення напрямку:

9014 10 00 10

••для цивільної авіації


0

2

-

9014 10 00 90

••інші


10

10

-

9014 20

прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації (крім компасів):

9014 20 20

••інерційні навігаційні системи:

9014 20 20 10

•••для цивільної авіації


0

0

шт

9014 20 20 90

•••інші


0

5

шт

9014 20 80

••інші:

9014 20 80 10

•••для цивільної авіації


0

0

-

9014 20 80 90

•••інші


0

5

-

9014 80 00 00

інші прилади та інструменти


10

10

-

9014 90 00

частини і приладдя:

9014 90 00 10

••до приладів та апаратів товарної категорії 9014 10 00 та товарної підпозиції 9014 20, для цивільної авіації


0

0

-

9014 90 00 90

••інші


0

5

-

9015

Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, за винятком компасів; далекоміри:

9015 10 00 00

далекоміри


10

10

-

9015 20 00 00

теодоліти і тахеометри


4

4

-

9015 30

нівеліри:

9015 30 10 00

••електронні


10

10

-

9015 30 90 00

••інші


10

10

-

9015 40 00 00

інструменти та прилади фотограмметричні топографічні


10

10

-

9015 80

інші прилади та інструменти:

9015 80 20 00

••інструменти та прилади для метеорології, гідрології та геофізики


5

5

-

9015 80 40 00

••інструменти та прилади, що використовуються в геодезії, топографії або нівелюванні; інструменти гідрографічні


5

5

-

9015 80 80 00

••інші


5

5

-

9015 90 00 00

частини і приладдя


10

10

-

9016 00

Терези чутливістю 0,05 г або вище, з важками або без них:

9016 00 10 00

терези


10

10

шт

9016 00 90 00

частини та приладдя


10

10

-

9017

інструменти для креслення, розмічання або математичних розрахунків (наприклад, машинки креслярські, пантографи, транспортири, набори креслярські, логарифмічні лінійки, дискові калькулятори); ручні інструменти для вимірювання лінійних розмірів (наприклад, вимірювальні стержні та рулетки, мікрометри, кронциркулі), в іншому місці цієї групи не зазначені:

9017 10

столи та машини креслярські, автоматичні або неавтоматичні:

9017 10 10 00

••плотери


0

0

шт

9017 10 90 00

••інші


10

10

шт

9017 20

інші інструменти для креслення, розмічання або математичних розрахунків:

9017 20 05 00

••плотери


0

0

шт

9017 20 10 00

••інші інструменти креслярські


10

10

-

9017 20 39 00

••інструменти для розмічання


10

10

шт

9017 20 90 00

••інструменти для математичних розрахунків (логарифмічні лінійки, дискові калькулятори тощо)


10

10

шт

9017 30 00 00

мікрометри, кронциркулі та калібри


10

10

шт

9017 80

інші інструменти:

9017 80 10 00

••вимірювальні стержні та рулетки і лінійки з поділками


10

10

-

9017 80 90 00

••інші


10

10

-

9017 90 00 00

частини і приладдя


10

10

-

9018

Прилади та пристрої, що використовуються у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії, включаючи сцинтографічну апаратуру та іншу електромедичну апаратуру, а також апаратура для дослідження зору:

апарати електро-діагностичні (включаючи апарати для функціональних діагностичних досліджень або для контролю фізіологічних параметрів):

9018 11 00 00

••електрокардіографи


0

0

-

9018 12 00 00

••апаратура для ультразвукового сканування


0

0

-

9018 13 00 00

••магнітно-резонансні томографи


0

0

-

9018 14 00 00

••сцинтографічна апаратура


0

0

-

9018 19

••інші:

9018 19 10 00

•••апаратура для одночасного відстеження двох або більше параметрів


0

0

-

9018 19 90 00

•••інші


0

0

-

9018 20 00 00

апаратура, основана на використанні ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювання


0

0

-

шприци, голки, катетери, канюлі і подібні інструменти:

9018 31

••шприци, з голками чи без голок:

9018 31 10 00

•••з пластмасових матеріалів


0

0

-

9018 31 90 00

•••інші


0

0

-

9018 32

••голки трубчасті металеві та голки для накладення швів:

9018 32 10 00

•••голки трубчасті металеві


0

0

-

9018 32 90 00

•••голки для накладення швів


0

0

-

9018 39 00 00

••інші


0

0

-

інші прилади та інструменти стоматологічні:

9018 41 00 00

••бормашини, поєднані або не поєднані з іншим стоматологічним обладнанням на спільній основі


0

0

-

9018 49

••інші:

9018 49 10 00

•••бори, фрези, диски, наконечники і щітки для використання в стоматологічних бормашинах


0

0

-

9018 49 90 00

•••інші


0

0

-

9018 50

інші прилади та апарати офтальмологічні:

9018 50 10 00

••неоптичні


0

0

-

9018 50 90 00

••оптичні


0

0

-

9018 90

інші інструменти та прилади:

9018 90 10 00

••інструменти та прилади для вимірювання артеріального тиску


0

0

-

9018 90 20 00

••ендоскопи


0

0

-

9018 90 30 00

••обладнання гемодіалізне (штучні нирки, апарати штучної нирки та діалізатори)


0

0

-

9018 90 40 00

••апаратура, призначена для діатермії


0

0

-

9018 90 50 00

••трансфузійна та інфузійна апаратура


0

0

-

9018 90 60 00

••прилади та апаратура для анестезії


0

0

-

9018 90 75 00

••апаратура для нервового стимулювання


0

0

-

9018 90 84 00

••інші


0

0

-

9019

Апаратура для механотерапії; апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів для визначення здібностей; апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратура для дихальної терапії:

9019 10

апаратура для механотерапії; апаратура масажна; апаратура для психологічних тестів для визначення здібностей:

9019 10 10 00

••апаратура вібромасажна електрична


0

0

-

9019 10 90 00

••інша


0

0

-

9019 20

апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратура для дихальної терапії:

9019 20 10 00

••апарати штучної вентиляції легень здатні забезпечувати інвазивну вентиляцію легень


0

0

-

9019 20 20 00

••апарати штучної вентиляції легень для неінвазивної вентиляції легень


0

0

-

9019 20 90 00

••інші, включаючи частини та приладдя


0

0

-

9020 00

Інша апаратура дихальна та газові маски, за винятком захисних масок без механічних частин і змінних фільтрів:

9020 00 10 00

газові маски


0

0

-

9020 00 90 00

••інші, включаючи частини та приладдя


0

0

-

9021

Пристрої ортопедичні, включаючи хірургічні пояси, бандажі та милиці; шини та інші пристрої для лікування переломів; штучні частини тіла; слухові та інші апарати, які носять на собі, із собою або імплантують в тіло, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду:

9021 10

пристрої ортопедичні або пристрої для лікування переломів:

9021 10 10 00

••пристрої ортопедичні


0

0

-

9021 10 90 00

••шини та інші пристрої для лікування переломів


0

0

-

зуби штучні і деталі для протезування зубів:

9021 21

••зуби штучні:

9021 21 10 00

•••з пластмас


0

0

100 шт

9021 21 90 00

•••з інших матеріалів


0

0

100 шт

9021 29 00 00

••інші


0

0

-

інші штучні частини тіла:

9021 31 00 00

••суглоби штучні


0

0

-

9021 39

••інші:

9021 39 10 00

•••протези очні


0

0

-

9021 39 90 00

•••інші


0

0

-

9021 40 00 00

слухові апарати, крім частин і приладдя


0

0

шт

9021 50 00 00

серцеві стимулятори, крім частин і приладдя


0

0

шт

9021 90

інші:

9021 90 10 00

••частини і приладдя до слухових апаратів


0

0

-

9021 90 90 00

••інші


0

0

-

9022

Апаратура, що використовує рентгенівське, альфа-, бета-, гамма- або інше іонізуюче випромінювання, призначена або не призначена для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографічну та радіотерапевтичну апаратуру, рентгенівські трубки та інші генератори рентгенівських променів, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крісла та подібні вироби для обстеження або лікування:

апаратура, що використовує рентгенівське випромінювання, призначена або не призначена для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографічну або радіотерапевтичну апаратуру:

9022 12 00 00

••томографи комп’ютерні


0

0

шт

9022 13 00 00

••інша для стоматологічного використання


0

0

шт

9022 14 00 00

••інша для медичного, хірургічного або ветеринарного використання


0

0

шт

9022 19 00 00

••для іншого використання


0

0

шт

апаратура, що використовує альфа-, бета- або гамма- або інше іонізуюче випромінювання, призначена або не призначена для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання, включаючи рентгенографічну або радіотерапевтичну апаратуру:

9022 21 00 00

••для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання


0

0

шт

9022 29 00 00

••для іншого використання


0

0

шт

9022 30 00 00

трубки рентгенівські


0

0

шт

9022 90

інші, включаючи частини і приладдя:

9022 90 20 00

••частини і приладдя апаратури, що використовує рентгенівське випромінювання


0

0

-

9022 90 80 00

••інші


0

0

-

9023 00

Прилади, апарати та моделі демонстраційного призначення (наприклад, навчальні або виставкові), не придатні для іншого використання:

9023 00 10 00

для викладання фізики, хімії або технічних наук


0

0

-

9023 00 80 00

інші


0

0

-

9024

Машини та пристрої для випробування твердості, міцності, розтягування та стискання, пружності або інших механічних властивостей матеріалів (наприклад, металів, деревини, текстильних матеріалів, паперу, пластмас):

9024 10

машини та пристрої для випробування металів:

9024 10 20

••універсальні або для випробування на розтягування:

9024 10 20 10

•••електронні універсальні або для випробування на розтягування


0

0

-

9024 10 20 90

•••інші


5

5

-

9024 10 40

••для випробовування на твердість:

9024 10 40 10

•••електронні для випробовування на твердість


0

0

-

9024 10 40 90

•••інші


5

5

-

9024 10 80 00

••інші


0

0

-

9024 80 00 00

інші машини та пристрої


0

0

-

9024 90 00 00

частини і приладдя


0

0

-

9025

Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації цих приладів:

термометри та пірометри, не об’єднані з іншими приладами:

9025 11

••рідинні, безпосереднього зчитування:

9025 11 20 00

•••медичні або ветеринарні


0

0

шт

9025 11 80

•••інші:

9025 11 80 10

••••для цивільної авіації


0

1

шт

9025 11 80 90

••••інші


0

0

шт

9025 19 00

••інші:

9025 19 00 10

•••електронні для цивільної авіації


0

1

шт

9025 19 00 20

•••неелектронні для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

9025 19 00 90

•••інші


10

10

шт

9025 80

інші прилади:

9025 80 20

••барометри без з’єднання з іншими вимірювальними приладами:

9025 80 20 10

•••для цивільної авіації


0

1

шт

9025 80 20 90

•••інші


5

5

шт

••інші:

9025 80 40

•••електронні:

9025 80 40 10

••••для цивільної авіації


0

1

-

9025 80 40 90

••••інші


5

5

-

9025 80 80

•••інші:

9025 80 80 10

••••гігрометри, аерометри, аерометри з термометрами


6

6

шт

9025 80 80 90

••••інші


5

5

шт

9025 90 00

частини і приладдя:

9025 90 00 10

••оправи захисні для технічних термометрів


10

10

-

••інші:

9025 90 00 91

•••для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

9025 90 00 95

•••для цивільної авіації


0

1

-

9025 90 00 98

•••інші


5

5

-

9026

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032:

9026 10

для вимірювання або контролю за витратою або рівнем рідин:

••електронні:

9026 10 21 00

•••витратоміри


0

0

шт

9026 10 29 00

•••інші


0

0

шт

••інші:

9026 10 81 00

•••витратоміри


0

0

шт

9026 10 89 00

•••інші


0

0

шт

9026 20

для вимірювання або контролю за тиском:

9026 20 20 00

••електронні


0

0

шт

••інші:

9026 20 40 00

•••манометри спіральні або з металевою мембраною


0

0

шт

9026 20 80 00

•••інші


0

0

шт

9026 80

інші прилади та апаратура:

9026 80 20 00

••електронні


0

0

-

9026 80 80 00

••інші


0

0

-

9026 90 00 00

частини і приладдя


0

0

-

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад поляриметри, рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для вимірювання або контролю за в’язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку або світла (включаючи експонометри); мікротоми:

9027 10

газо- або димоаналізатори:

9027 10 10 00

••електронні


0

0

шт

9027 10 90 00

••інші


0

0

шт

9027 20 00 00

хроматографи та апаратура для електрофорезу


0

0

-

9027 30 00 00

спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне)


0

0

-

9027 50 00 00

інші прилади та апаратура, що використовують оптичне випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне)


0

0

-

інші прилади та апаратура:

9027 81 00 00

••мас-спектрометри


0

0

-

9027 89

••інші:

9027 89 10 00

•••експонометри


0

0

-

9027 89 30 00

•••pН-метри, rН-метри та інші апарати для вимірювання електропровідності


0

0

-

9027 89 90 00

•••інші


0

0

-

9027 90 00 00

мікротоми; частини і приладдя


0

0

-

9028

Лічильники подачі або виробництва газові, рідин чи електроенергії, в тому числі калібрувальні:

9028 10 00 00

лічильники газу


0

0

шт

9028 20 00 00

лічильники рідини


0

0

шт

9028 30

лічильники електроенергії:

••для змінного струму:

9028 30 11 00

•••однофазні


0

0

шт

9028 30 19 00

•••багатофазні


10

10

шт

9028 30 90 00

••інші


5

5

шт

9028 90

частини і приладдя:

9028 90 10 00

••для лічильників електроенергії


10

10

-

9028 90 90 00

••інші


0

0

-

9029

Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 9015; стробоскопи:

9029 10 00

лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та аналогічні прилади:

9029 10 00 10

••лічильники числа обертів, електричні та електронні для цивільної авіації


0

1

-

9029 10 00 90

••інші


5

5

-

9029 20

спідометри та тахометри; стробоскопи:

••спідометри та тахометри:

9029 20 31

•••спідометри для наземних транспортних засобів:

9029 20 31 10

••••для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

9029 20 31 90

••••інші


0,5

0,5

-

9029 20 38

•••інші:

9029 20 38 10

••••для цивільної авіації


0

1

-

9029 20 38 90

••••інші


5

5

-

9029 20 90 00

••стробоскопи


5

5

-

9029 90 00

частини і приладдя:

9029 90 00 10

••для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

9029 90 00 30

••тахометрів, лічильників кількості обертів, спідометрів, для цивільної авіації


0

1

-

9029 90 00 90

••інші


5

5

-

9030

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю за електричними величинами, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та іншого іонізуючого випромінювання:

9030 10 00 00

прилади та апарати для виявлення або вимірювання іонізуючого випромінювання


0

0

-

9030 20 00 00

осцилоскопи та осцилографи


0

0

-

інші прилади та апарати для вимірювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужності (крім тих, що призначені для вимірювання або перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв):

9030 31 00 00

••вимірювальні прилади універсальні, без записувального пристрою


0

0

-

9030 32 00 00

••вимірювальні прилади універсальні, із записувальним пристроєм


0

0

-

9030 33

••інші, без записувального пристрою:

9030 33 20 00

•••прилади для вимірювання опору


0

0

-

9030 33 70 00

•••інші


0

0

-

9030 39 00 00

••інші, із записувальним пристроєм


0

0

-

9030 40 00 00

інші прилади та апаратура, спеціально призначені для електронних комунікацій (наприклад вимірювачі перехресних завад, коефіцієнтів підсилення, коефіцієнтів викривлення, псофометри)


0

0

-

інші прилади та апаратура:

9030 82 00 00

••для вимірювання або перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв(включаючи інтегральні схеми)


0

0

-

9030 84 00 00

••інші, із записувальними пристроями


0

0

-

9030 89 00 00

••інші


0

0

-

9030 90 00 00

частини і приладдя


0

0

-

9031

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не зазначені; проектори профільні:

9031 10 00 00

машини для балансування механічних частин


0

0

-

9031 20 00 00

стенди випробувальні


0

0

-

інші прилади та пристрої оптичні:

9031 41 00 00

••для перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв (включаючи інтегральні схеми) або для перевірки фотомасок або фотошаблонів, які використовуються у виробництві напівпровідникових приладів (включаючи інтегральні схеми)


0

0

-

9031 49

••інші:

9031 49 10 00

•••проектори профільні


0

0

шт

9031 49 90 00

•••інші


0

0

-

9031 80

інші прилади, пристрої та машини:

9031 80 20

••для вимірювання або контролю за геометричними параметрами:

9031 80 20 10

•••електронні прилади, пристрої та машини для перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв чи для перевірки фотомасок або фотошаблонів, які використовуються у виробництві напівпровідникових приладів


0

0

-

9031 80 20 20

•••інші електронні


0

1

-

9031 80 20 90

•••інші неелектронні


0

0

-

9031 80 80 00

••інші


0

0

-

9031 90 00

частини і приладдя:

9031 90 00 10

••для апаратури товарної підкатегорії 9031 41 00 00 або для оптичних приладів та пристроїв для вимірювання поверхневого забруднення частками напівпровідникових пластин товарної підкатегорії 9031 49 90 00; для апаратури товарної підкатегорії 9031 80 20 10


0

0

-

9031 90 00 90

••інші


0

1

-

9032

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування:

9032 10

термостати:

9032 10 20 00

••електронні


0

1

шт

9032 10 80 00

••інші


0

1

шт

9032 20 00 00

маностати


0

1

шт

інші прилади та апаратура:

9032 81 00 00

••гідравлічні або пневматичні


0

1

-

9032 89 00 00

••інші


0

1

-

9032 90 00 00

частини і приладдя


0

1

-

9033 00

Частини і приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури групи 90, в іншому місці цієї групи не зазначені:

9033 00 10 00

cвітлодіодні LED модулі заднього підсвічування, які є джерелом світла, які складаються з одного або більше світлодіодів, та одного або більше з’єднувальних пристроїв та змонтовані на друкованій платі або іншій подібній основі, та інших пасивних компонентів, поєднаних або не поєднаних з оптичними компонентами або захисними діодами, та використовуються як модулі заднього підсвічування рідкокристалічних дисплеїв (LCDs)


10

10

-

9033 00 90 00

інші


10

10

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com