Довідник КВЕД

A
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
B
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
C
Переробна промисловість
D
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
E
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
F
Будівництво
G
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
H
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
I
Тимчасове розміщування й організація харчування
J
Інформація та телекомунікації
K
Фінансова та страхова діяльність
L
Операції з нерухомим майном
M
Професійна, наукова та технічна діяльність
N
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
O
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
P
Освіта
Q
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
R
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
S
Надання інших видів послуг
T
Діяльність домашніх господарств
U
Діяльність екстериторіальних організацій і органів

КВЕД - Класифікатор видів економічної діяльності

Telegram
|
hyzyla@gmail.com