Довідник КАТОТТГ

Недорогоцінні метали та вироби з них

Код:
XV
Оційна назва:
НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ

Опис

Примітки:

1. Цей розділ не включає:

(a) фарби та чорнило або інші вироби, виготовлені на основі металевої луски або порошку (товарні позиції 3207-3210, 3212, 3213 або 3215);

(b) фероцерієві або інші пірофорні сплави (товарна позиція 3606);

(c) головні убори та їх частини товарної позиції 6506 або 6507;

(d) каркаси парасольок або інші вироби товарної позиції 6603;

(e) вироби групи 71 (наприклад сплави дорогоцінних металів, недорогоцінні метали, плаковані дорогоцінними металами, біжутерія);

(f) вироби розділу XVI (машини, механічне обладнання та електротовари);

(g) збірні секції залізничних або трамвайних колій (товарна позиція 8608) або інші вироби розділу XVII (транспортні засоби, судна та човни, літальні апарати);

(h) прилади та апарати розділу XVIII, у тому числі пружини для годинників усіх видів;

(ij) свинцевий дріб для боєприпасів (товарна позиція 9306) та інші вироби розділу XIX (зброя та боєприпаси);

(k) вироби групи 94 (наприклад меблі, основи матрацні, світильники та освітлювальне обладнання, вивіски з підсвічуванням, збірні будівельні конструкції);

(l) вироби групи 95 (наприклад іграшки, ігри, спортивний інвентар);

(m) ручні сита, ґудзики, ручки для писання, тримачі для олівців, пера для авторучок, моноподи, двоноги, триноги та аналогічні вироби або інші вироби групи 96 (різні готові вироби); або

(n) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

2. В УКТ ЗЕД термін "частини загального призначення" означає:

(a) вироби товарних позицій 7307, 7312, 7315, 7317 або 7318, а також аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів, крім виробів спеціально призначених для використання виключно в імплантатах у медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних галузях (товарна позиція 9021);

(b) пружини, ресори та заготівки для них з недорогоцінних металів, крім пружин для годинників усіх видів (товарна позиція 9114); та

(c) вироби товарних позицій 8301, 8302, 8308 та 8310, а також рами і дзеркала з недорогоцінних металів товарної позиції 8306.

У групах 73-76 та 78-82 (за винятком товарної позиції 7315) посилання на частини товарів не включають посилання на частини загального призначення, які визначені вище.

Згідно з положеннями зазначеного вище абзацу та приміткою 1 до групи 83 вироби груп 82 чи 83 виключаються з груп 72-76 та 78-81.

3. В УКТ ЗЕД термін "недорогоцінні метали" означає чорні метали (залізо, чавун, сталь), мідь, нікель, алюміній, свинець, цинк, олово, вольфрам, молібден, тантал, магній, кобальт, вісмут, кадмій, титан, цирконій, сурма, марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і талій.

4. В УКТ ЗЕД термін "металокераміка" означає матеріали, що містять гетерогенну суміш мікроскопічних металевих і керамічних компонентів. Цей термін також включає спечені (агломеровані) карбіди металів (карбіди металів, спечені (агломеровані) з металом).

5. Класифікація сплавів (крім феросплавів і лігатур, визначених у групах 72 та 74):

(a) сплав недорогоцінних металів класифікується як сплав того металу, вміст якого переважає за масою всі інші метали сплаву;

(b) сплав недорогоцінних металів цього розділу та елементів, що не входять до цього розділу, класифікується як сплав недорогоцінних металів, перелічених у цьому розділі, якщо загальна маса відповідних металів дорівнює або перевищує загальну масу інших елементів у цьому сплаві;

(c) у цьому розділі термін "сплави" поширюється на спечені (агломеровані) суміші металевих порошків, гетерогенні однорідні суміші, одержані сплавленням (крім металокераміки), та інтерметалеві сполуки.

6. Якщо у контексті не зазначено інше, будь-яке посилання в УКТ ЗЕД на недорогоцінний метал однаковою мірою поширюється на сплави, які згідно з приміткою 5 цього розділу класифікуються як сплави цього металу.

7. Класифікація композитних виробів:

якщо у сформульованих позиціях не зазначено інше, вироби з недорогоцінних металів (включаючи вироби із сумішей матеріалів, які розглядаються як вироби з недорогоцінного металу відповідно до Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД), що містять два чи більше недорогоцінних метали, класифікуються як вироби з того недорогоцінного металу, який переважає за масою інші метали.

Для цілей цієї примітки:

(a) чорні метали різних видів вважають одним і тим самим металом;

(b) відповідно до примітки 5 до цього розділу сплав класифікується за одним металом;

(c) металокераміку, яку включено до товарної позиції 8113, класифікують як єдиний недорогоцінний метал.

8. У цьому розділі наведені нижче терміни означають:

(a) "відходи і брухт":

(i) всі металеві відходи і брухт;

(ii) металеві вироби, які остаточно не придатні для використання за призначенням внаслідок поломки, розрізів, зношення або інших причин;

(b) "порошки" - вироби, 90 мас.% або більше яких проходять крізь сито з розміром вічка 1 мм.

9. У товарних групах 74-76 і 78-81 нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

(a) "прутки" - вироби катані, екструдовані, отримані волочінням або ковані, не згорнуті у бунти, які мають однаковий за всією довжиною поперечний суцільний переріз у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або опуклих правильних багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші прямолінійні, рівні за довжиною і паралельні). Вироби з прямокутним (включаючи квадратний), трикутним або багатокутним поперечним перерізом можуть мати закруглені кути за всією довжиною. Товщина таких виробів з прямокутним перерізом (включаючи вироби із "зміненим прямокутним перерізом") перевищує одну десяту частини ширини. Цей термін застосовується також до литих або спечених виробів тих самих форм і розмірів, які після лиття або спікання були оброблені (крім простого обрізання крайок чи зняття окалини), за умови що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

Литі заготовки (ваєрбарси) групи 74, що були конічно загострені або оброблені іншим чином на кінцях для полегшення їх введення в машини для подальшого оброблення, наприклад для виготовлення волочінням дроту (катанки) або труб, належать до необробленої міді товарної позиції 7403. Це визначення застосовується до виробів групи 81 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis);

(b) "профілі" - вироби катані, екструдовані, тягнуті, ковані або одержані формуванням, які згорнуті або не згорнуті в бунти, з однаковим за всією довжиною поперечним перерізом, і не відповідають будь-якому з визначень прутків, дроту, плит, листів, стрічок, фольги, труб або трубок. Цей термін застосовується також до литих або спечених виробів тих самих форм і розмірів, які після лиття або спікання були оброблені (крім простого обрізання крайок чи зняття окалини), за умови що це оброблення не надає їм властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій;

(c) "дріт" - вироби катані, екструдовані або тягнуті (волочені), згорнуті у бухти, які мають суцільний поперечний переріз, однаковий за всією довжиною у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників (включаючи "сплюснуті круги" та "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні). Вироби, що мають прямокутний (включаючи квадратний), трикутний або багатокутний поперечний переріз, можуть мати кути, закруглені за всією довжиною виробу. Товщина таких виробів з прямокутним поперечним перерізом (включаючи "видозмінений прямокутний") перевищує одну десяту частини ширини;

(d) "плити, листи, стрічки та фольга" - плоскі вироби (крім необроблених виробів), згорнуті або не згорнуті у рулони, що мають суцільний поперечний переріз прямокутний (крім квадратного), із закругленими або незакругленими кутами (включаючи "видозмінені прямокутники", дві з протилежних сторін яких мають форму опуклих дуг, а дві інші - рівні за довжиною, прямолінійні і паралельні), з однаковою товщиною:

у формі прямокутників (включаючи квадрат), товщина яких не перевищує одну десяту частини ширини;

у будь-якій іншій формі, крім квадратної або прямокутної, будь-яких розмірів, за умови що вони не мають властивостей, характерних для виробів інших товарних позицій.

Положення про плити, листи, стрічки та фольгу застосовуються, серед іншого (intеr alia), до плит, листів, стрічок та фольги, що мають рельєфну поверхню (наприклад борозни, виступи, клітини (шаховий узор), ромби), а також вироби перфоровані, гофровані, поліровані та вироби з покриттям, за умови що це оброблення не надає їм властивостей виробів, які класифікуються в інших товарних позиціях;

(e) "труби і трубки" - порожнисті вироби, згорнуті або не згорнуті в бунти, мають однаковий за всією довжиною поперечний переріз тільки з однією замкненою порожниною за всією довжиною виробу у формі кругів, овалів, прямокутників (включаючи квадрати), рівносторонніх трикутників або правильних опуклих багатокутників, стінки яких мають незмінну товщину.

Вироби, що мають поперечний переріз у формі прямокутника (включаючи квадрат), рівнобічного трикутника або правильного опуклого багатокутника, які можуть мати закруглені за всією довжиною кути, також слід вважати трубами та трубками, за умови що внутрішній і зовнішній поперечні перерізи концентричні і мають ту саму форму та орієнтацію. Труби і трубки, що мають зазначені вище поперечні перерізи, можуть бути полірованими, покритими, гнутими, з різьбою, свердленими, звуженими, розширеними, зведеними на конус або оснащеними фланцями, манжетами чи кільцями.

Додаткова примітка України:

У цьому розділі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" та "для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Групи

Telegram|
hyzyla@gmail.com