Довідник КАТОТТГ

Керамічні вироби

Код:
69
Оційна назва:
Керамічні вироби

Опис

Примітки:

1. До цієї групи включаються тільки керамічні вироби, піддані випалюванню після формування:

(a) до товарних позицій 6904-6914 включаються тільки ті вироби, що не включаються до товарних позицій 6901-6903;

(b) вироби, що були нагріті до температур менше 800 °C з метою отвердження смол, прискорення реакцій гідратації або для видалення води чи інших летких компонентів, не вважаються такими, що пройшли випалювання. Такі вироби не включаються до групи 69; та

(c) керамічні вироби, отримані випалюванням неорганічних, неметалічних матеріалів, попередньо приготовлених і сформованих, як правило, за кімнатної температури. Сировина включає, серед іншого (inter alia), глини, кремнієвмісні речовини, включаючи плавлений кварц, тугоплавкі речовини, такі як оксиди, карбіди, нітриди, графіт або інші вуглецеві речовини та, в окремих випадках, зв’язувальні речовини, наприклад, вогнетривкі глини і фосфати.

2. До цієї групи не включаються:

(a) вироби товарної позиції 2844;

(b) вироби товарної позиції 6804;

(c) вироби групи 71 (наприклад біжутерія);

(d) металокераміка товарної позиції 8113;

(e) вироби групи 82;

(f) ізолятори електричні (товарна позиція 8546) або арматура з ізоляційних матеріалів товарної позиції 8547;

(g) штучні керамічні зуби (товарна позиція 9021);

(h) вироби групи 91 (наприклад годинники та корпуси годинників);

(ij) вироби групи 94 (наприклад меблі, світильники та освітлювальне обладнання, збірні будівельні конструкції);

(k) вироби групи 95 (наприклад іграшки, ігри, спортивний інвентар);

(l) вироби товарної позиції 9606 (наприклад ґудзики) або товарної позиції 9614 (наприклад люльки для куріння); або

(m) вироби групи 97 (наприклад твори мистецтва).

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

6901 00 00 00

Цегла, блоки, плитки та інші керамічні вироби з кремнеземистого кам’яного борошна (наприклад з кізельгуру, триполіту або діатоміту) або з аналогічних кремнеземистих порід


10

10

-

6902

Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, крім виробів з кремнеземистого кам’яного борошна або з аналогічних кремнеземистих порід:

6902 10 00 00

з вмістом більш як 50 мас.% елементів Mg, Ca або Cr, узятих окремо або разом, у перерахунку на MgO, CaO або Cr2O3


5

5

-

6902 20

з вмістом більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3), кремнезему (SiO2) чи суміші або сполуки цих продуктів:

6902 20 10 00

••з вмістом 93 мас.% або більше кремнезему (SiO2)


10

10

-

••інші:

6902 20 91 00

•••з вмістом більш як 7 мас.%, але менш як 45 мас.% глинозему (Al2O3)


10

10

-

6902 20 99 00

•••інші


10

10

-

6902 90 00 00

інші


5

5

-

6903

Інші вироби з вогнетривкої кераміки (наприклад реторти, тиглі, муфелі, насадки, глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижні та плоскі засуви), крім виробів з кремнеземистого кам’яного борошна або аналогічних кремнеземистих порід:

6903 10 00 00

з вмістом більш як 50 мас.% вільного вуглецю


10

10

-

6903 20

з вмістом більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом (SiO2):

6903 20 10 00

••з вмістом менш як 45 мас.% глинозему (Al2O3)


10

10

-

6903 20 90 00

••з вмістом 45 мас.% або більше глинозему (Al2O3)


10

10

-

6903 90

інші:

6903 90 10 00

••з вмістом більш як 25 мас.%, але не більш як 50 мас.% графіту або інших форм вуглецю або їх сумішей


10

10

-

6903 90 90 00

••інші


10

10

-

II. ІНШІ КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ

6904

Цегла будівельна керамічна, плити, балки та аналогічні вироби з кераміки:

6904 10 00 00

цегла будівельна


10

10

шт

6904 90 00 00

інші


10

10

-

6905

Черепиця дахова, складові частини димарів, дефлектори, оздоби архітектурні та інші будівельні керамічні вироби:

6905 10 00 00

черепиця дахова


10

10

шт

6905 90 00 00

інші


10

10

-

6906 00 00 00

Труби керамічні, трубопроводи ізоляційні, водовідводи і фітинги труб


10

10

-

6907

Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги, печей, камінів або стін, керамічні; кубики керамічні для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і без неї; керамічні вироби оздоблювальні:

плити і плитка для мостіння і покриття підлоги, печей, камінів або стін, крім включених до підпозицій 6907 30 і 6907 40:

6907 21 00

••з коефіцієнтом поглинання води не більше 0,5 мас.%:

6907 21 00 10

•••глазуровані плитка, кубики та аналогічні вироби прямокутної або іншої форми, найбільша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною менш як 7 см


10

10

м-2

6907 21 00 90

•••інші


5

5

м-2

6907 22 00

••з коефіцієнтом поглинання води більш як 0,5 мас.%, але не більше 10 мас.%:

6907 22 00 10

•••глазуровані плитка, кубики та аналогічні вироби прямокутної або іншої форми, найбільша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною менш як 7 см


10

10

м-2

6907 22 00 90

•••інші


5

5

м-2

6907 23 00

••з коефіцієнтом поглинання води понад 10 мас.%:

6907 23 00 10

•••глазуровані плитка, кубики та аналогічні вироби прямокутної або іншої форми, найбільша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною менш як 7 см


10

10

м-2

6907 23 00 90

•••інші


5

5

м-2

6907 30 00

кубики керамічні для мозаїки та аналогічні вироби, крім включених до товарної підпозиції 6907 40:

6907 30 00 10

••глазуровані плитка, кубики та аналогічні вироби прямокутної або іншої форми, найбільша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною менш як 7 см


10

10

м-2

6907 30 00 90

••інші


5

5

м-2

6907 40 00

керамічні вироби оздоблювальні:

6907 40 00 10

••глазуровані плитка, кубики та аналогічні вироби прямокутної або іншої форми, найбільша грань яких може бути вписана в квадрат із стороною менш як 7 см


10

10

м-2

6907 40 00 90

••інші


5

5

м-2

[6908]

6909

Посуд та вироби керамічні для лабораторного, хімічного або іншого технічного застосування; керамічні жолоби, чани та аналогічні ємності, використовувані в сільському господарстві; керамічні глечики, баки та аналогічні вироби, використовувані для транспортування або упаковування товарів:

посуд та вироби керамічні для лабораторного, хімічного або іншого технічного використання:

6909 11 00 00

••з фарфору


10

10

-

6909 12 00 00

••вироби, в яких твердість еквівалентна 9 або більше за шкалою Мооса (Mohs)


5

5

-

6909 19 00 00

••інші


2

2

-

6909 90 00 00

інші


2

2

-

6910

Раковини, умивальники, консолі раковин, ванни, біде, унітази, зливні бачки, пісуари та аналогічні санітарно-технічні вироби, з кераміки:

6910 10 00 00

з фарфору


10

10

-

6910 90 00 00

інші


5

5

-

6911

Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські і туалетні вироби, з фарфору:

6911 10 00 00

посуд та прибори столові або кухонні


10

10

-

6911 90 00 00

інший


10

10

-

6912 00

Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім фарфорових:

посуд та прибори столові або кухонні:

6912 00 21 00

••з грубої кераміки


5

5

-

6912 00 23 00

••з кам’яної кераміки


5

5

-

6912 00 25 00

••з фаянсу або тонкої кераміки


5

5

-

6912 00 29 00

••інші


5

5

-

інші:

6912 00 81 00

••з грубої кераміки


5

5

-

6912 00 83 00

••з кам’яної кераміки


5

5

-

6912 00 85 00

••з фаянсу або тонкої кераміки


5

5

-

6912 00 89 00

••інші


5

5

-

6913

Статуетки та інші декоративні керамічні вироби:

6913 10 00 00

з фарфору


5

5

-

6913 90

інші:

6913 90 10 00

••з грубої кераміки


10

10

-

••інші:

6913 90 93 00

•••з фаянсу або тонкої кераміки


10

10

-

6913 90 98 00

•••інші


10

10

-

6914

Інші керамічні вироби:

6914 10 00 00

з фарфору


5

5

-

6914 90 00 00

інші


10

10

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com