Довідник КАТОТТГ

Каучук, гума та вироби з них

Код:
40
Оційна назва:
Каучук, гума та вироби з них

Опис

Примітки:

1. Якщо у контексті не обумовлене інше, то за всіма розділами УКТ ЗЕД терміни "каучук" і "гума" означають таку продукцію, вулканізовану або невулканізовану, затверділу або незатверділу: природний каучук, балату, гутаперчу, гваюлу, чикл та аналогічні природні смоли, синтетичний каучук, фактис, одержаний з олій та рідких жирів, та ці самі матеріали у регенерованому вигляді.

2. До цієї групи не включаються:

(a) товари розділу XI (текстильні матеріали і текстильні вироби);

(b) взуття та частини взуття групи 64;

(c) головні убори та частини головних уборів, включаючи купальні шапочки, групи 65;

(d) механічні чи електричні пристрої та їх частини, включаючи електротовари усіх видів, з твердої гуми розділу XVI;

(e) вироби груп 90, 92, 94 або 96; або

(f) вироби групи 95, крім спортивних рукавичок і виробів товарних позицій 4011-4013.

3. У товарних позиціях 4001-4003 та 4005 термін "первинні форми" означає:

(a) рідини та пасти (включаючи латекс, підвулканізований або непідвулканізований та інші дисперсії і розчини);

(b) блоки неправильної форми, шматки, пачки, порошки, гранули, крихти та аналогічні насипні форми.

4. У примітці 1 до цієї групи та у товарній позиції 4002 термін "каучук синтетичний" означає:

(a) ненасичені синтетичні речовини, які способом вулканізації сіркою можуть бути необоротно перетворені на нетермопластичні речовини, що при температурі від 18 °C до 29 °C спроможні без розриву витримувати розтягування, що збільшує їх первинну довжину у три рази, а під час розтягування із збільшенням первинної довжини в два рази, і протягом 5 хвилин повертаються до довжини, що перевищує первинну довжину не більш як у півтора раза. Під час зазначеного випробування дозволяється додання речовин, необхідних для утворення поперечних зв’язків, зокрема таких як активатори або прискорювачі вулканізації. Допускається також присутність речовин, розглянутих у примітці 5 (B) (2) та (3). Водночас не допускається наявність будь-яких речовин, не призначених для створення поперечних зв’язків, таких як розріджувачі, пластифікатори та наповнювачі;

(b) тіопласти (ТМ); та

(c) природний каучук, модифікований прищепленням або змішуванням з пластмасами, деполімеризований природний каучук і суміші ненасичених синтетичних речовин з насиченими синтетичними високомолекулярними полімерами за умови, що ці продукти відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 (a) цієї примітки, щодо вулканізації, розтягування та відновлення розмірів.

5. (A) До товарних позицій 4001 і 4002 не включаються каучук або суміші каучуків, якщо вони до або після коагуляції були змішані з:

(1) вулканізуючими агентами, прискорювачами, уповільнювачами або активаторами (крім тих, що були додані для приготування підвулканізованого каучукового латексу);

(2) пігментами або іншими барвниками, крім тих, що використовуються тільки з метою ідентифікації;

(3) пластифікаторами або наповнювачами (крім мінеральних масел у разі маслонаповненого каучуку), зміцнювальними агентами, органічними розчинниками або будь-якими іншими речовинами, крім зазначених у пункті 5 (B).

5. (B) Наявність таких речовин у каучуку або суміші каучуків не впливатиме на їх віднесення до товарної позиції 4001 або 4002 за умови, що такий каучук або суміш каучуків зберігають свої основні характеристики як сировинного матеріалу:

(1) емульгаторів або антиадгезивів;

(2) невеликої кількості продуктів розпаду емульгаторів;

(3) дуже невеликої кількості термочутливих речовин (здебільшого з метою отримання термочутливих каучукових латексів), катіонних поверхневоактивних речовин (здебільшого з метою отримання електропозитивних каучукових латексів), антиоксидантів, коагулянтів, речовин, що сприяють перетворенню каучуку в крихту, речовин, які забезпечують морозостійкість пептизаторів, антикоагулянтів, стабілізаторів, агентів, що регулюють в’язкість, або інших подібних добавок спеціального призначення.

6. У товарній позиції 4004 термін "відходи, обрізки та скрап" означає відходи, обрізки та скрап, що утворюються під час виробництва чи оброблення каучуку або виробів з каучуку (гуми), які абсолютно не придатні для використання як вироби через пошкодження, зношеність або з інших причин.

7. Нитки, що повністю складаються з вулканізованої гуми з найбільшим поперечним перерізом більш як 5 мм, повинні класифікуватися як смуги, стрічки, прутки, профілі фасонні у товарній позиції 4008.

8. До товарної позиції 4010 включаються конвеєрні та транспортерні стрічки, привідні паси чи бельтинг з текстильних матеріалів, просочені, покриті, облицьовані або шаруваті (ламіновані) гумою, або вироблені з текстильної пряжі чи корду, просочені, покриті або захищені гумою.

9. У товарних позиціях 4001, 4002, 4003, 4005 і 4008 терміни "плити", "листи" і "смуги та стрічки" означають лише плити, листи, смуги, стрічки та блоки правильної геометричної форми, нерозрізані або нарізані на прямокутники (включаючи квадрати), що є або не є готовими виробами з тисненою або нетисненою, або обробленою іншим способом поверхнею, крім матеріалів, нарізаних на куски іншої форми або підданих подальшій обробці.

Терміни "прутки" і "профілі" товарної позиції 4008 означають тільки вироби з поверхневою обробкою або без поверхневої обробки, нарізані або нерозрізані за визначеною довжиною, але без іншої подальшої обробки.

Додаткова примітка:

1. Тканини або полотна трикотажні, повсть чи фетр, або неткані матеріали, які використані з метою армування, рукавички, рукавиці або мітенки, просочені або вкриті пористою гумою, розглядаються у групі 40, навіть якщо вони:

виготовлені з тканин або полотен трикотажних (крім тих, що належать до товарної позиції 5906), повсті чи фетру, або нетканих матеріалів, просочених або вкритих комірчастою (пористою) гумою, або

виготовлені з непросочених або невкритих тканин або полотен трикотажних, повсті чи фетру, або нетканих матеріалів, які потім були просочені або вкриті пористою гумою.

(Примітка 3 (c) до групи 56 та примітка 5, останній абзац, до групи 59).

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

4001 10 00 00

каучуковий латекс натуральний, підвулканізований або непідвулканізований


0

0

-

каучук натуральний в інших формах:

4001 21 00 00

••смокед шитс (марка каучуку натурального)


0

0

-

4001 22 00 00

••каучук натуральний, технічно специфікований (TSNR)


0

0

-

4001 29 00 00

••інший


0

0

-

4001 30 00 00

балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природні смоли


0

0

-

4002

Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій та рідких жирів, у первинних формах або у формі пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з будь-яким продуктом цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок:

каучук стирол-бутадієновий (SBR); карбоксил стирол-бутадієновий каучук (XSBR):

4002 11 00 00

••латекс


0

0

-

4002 19

••інший:

4002 19 10 00

•••каучук стирол-бутадієновий, одержаний емульсійною полімеризацією (E-SBR), у вигляді тюків, паків або пачок


0

0

-

4002 19 20 00

•••стирол-бутадієн-стироловий блок-співмономер, одержаний полімеризацією в розчині (SBS, термопластичний еластомер), у вигляді гранул, крихти або порошку


0

0

-

4002 19 30 00

•••стирол-бутадієновий каучук, одержаний полімеризацією в розчині (S-SBR), у вигляді тюків, паків або пачок


0

0

-

4002 19 90 00

•••інші


0

0

-

4002 20 00 00

каучук бутадієновий (BR)


0

0

-

каучук ізобутилен-ізопреновий (бутилкаучук) (IIR); каучук галоген-ізобутилен-ізопреновий (CIIR або BIIR):

4002 31 00 00

••каучук ізобутилен-ізопреновий (бутилкаучук) (IIR)


0

0

-

4002 39 00 00

••інший


0

0

-

каучук хлоропреновий (хлорбутадієновий) (CR):

4002 41 00 00

••латекс


0

0

-

4002 49 00 00

••інший


0

0

-

каучук акрилонітрил-бутадієновий (NBR):

4002 51 00 00

••латекс


0

0

-

4002 59 00 00

••інший


0

0

-

4002 60 00 00

каучук ізопреновий (IR)


0

0

-

4002 70 00 00

каучук етиленпропілендієновий неспряжений (EPDM)


0

0

-

4002 80 00 00

суміші речовин товарної позиції 4001 з речовинами цієї товарної позиції


0

0

-

інший:

4002 91 00 00

••латекс


0

0

-

4002 99

••інші:

4002 99 10 00

•••продукти, модифіковані включенням пластмас


10

10

-

4002 99 90 00

•••інші


0

0

-

4003 00 00 00

Каучук регенерований у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок


5

5

-

4004 00 00 00

Відходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крім твердої гуми), порошки і гранули, одержані з каучуку або гуми


5

5

-

4005

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок:
4005 10 00

гумова суміш з доданням сажі (технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

4005 10 00 10

••що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4005 10 00 90

••інша


5

5

-

4005 20 00 00

розчини; інші дисперсії, крім зазначених у товарній підпозиції 4005 10


5

5

-

інші:
4005 91 00

••пластини, листи, смужки або стрічки:

4005 91 00 10

•••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4005 91 00 90

•••інші


5

5

-

4005 99 00 00

••інші


5

5

-

4006

Інші форми (наприклад прутки, трубки, профілі фасонні) та вироби (наприклад диски та кільця) з невулканізованої гуми:4006 10 00 00

протекторні заготівки для відновлення гумових шин


5

5

-

4006 90 00

інші:

4006 90 00 10

••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4006 90 00 90

••інші


5

5

-

4007 00 00 00

Нитки і корд з вулканізованої гуми


5

5

-

4008

Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми:

з пористої гуми:

4008 11 00 00

••пластини, листи і смужки або стрічки


5

5

-

4008 19 00 00

••інші


5

5

-

з непористої гуми:

4008 21

••пластини, листи і смужки або стрічки:

4008 21 10 00

•••покриття для підлоги і мати


2

2

м-2

4008 21 90 00

•••інші


2

2

-

4008 29 00

••інші:

4008 29 00 10

•••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4008 29 00 30

•••фасонні профілі, нарізані за розміром, для цивільної авіації


0

1

-

4008 29 00 90

•••інші


5

5

-

4009

Труби, шланги і рукава з вулканізованої гуми, крім твердої гуми, з фітингами або без фітингів (наприклад патрубками, колінами, з’єднаннями):

неармовані або некомбіновані іншим способом з іншими матеріалами:

4009 11 00 00

••без фітингів


10

10

-

4009 12 00 00

••з фітингами


0

0

-

армовані або комбіновані інакше тільки з металом:

4009 21 00 00

••без фітингів


0

0

-

4009 22 00 00

••з фітингами


0

0

-

армовані або комбіновані інакше тільки з текстильними матеріалами:

4009 31 00 00

••без фітингів


5

5

-

4009 32 00 00

••з фітингами


0

0

-

армовані або комбіновані інакше з іншими матеріалами:

4009 41 00 00

••без фітингів


10

10

-

4009 42 00 00

••з фітингами


0

0

-

4010

Конвеєрні стрічки або привідні паси, або бельтинг з вулканізованої гуми:

конвеєрні стрічки або бельтинг:

4010 11 00 00

••армовані тільки металом


0

0

-

4010 12 00

••армовані тільки текстильними матеріалами:

4010 12 00 10

•••конвеєрні стрічки завширшки не менш як 800 мм, але не більш як 1200 мм


10

10

-

4010 12 00 90

•••інші


0

0

-

4010 19 00 00

••інші


0

0

-

привідні паси або бельтинг:

4010 31 00 00

••привідні безкінечні паси трапецієподібного поперечного перетину (V-подібні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см


0

0

-

4010 32 00 00

••привідні безкінечні паси трапецієподібного поперечного перетину (V-подібні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 180 см


0

0

-

4010 33 00 00

••привідні безкінечні паси трапецієподібного поперечного перетину (V-подібні паси), ребристі, з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см, але не більш як 240 см


0

0

-

4010 34 00 00

••привідні безкінечні паси трапецієподібного поперечного перетину (V-подібні паси), крім ребристих, з довжиною зовнішнього кола більш як 180 см, але не більш як 240 см


0

0

-

4010 35 00 00

••привідні безкінечні паси синхронні (зубчасті) з довжиною зовнішнього кола більш як 60 см, але не більш як 150 см


0

0

-

4010 36 00 00

••привідні безкінечні паси синхронні (зубчасті) із з’єднаними кінцями з довжиною зовнішнього кола більш як 150 см, але не більш як 198 см


0

0

-

4010 39 00 00

••інші


0

0

-

4011

Шини та покришки пневматичні гумові нові:

4011 10 00

для легкових автомобілів (включаючи автомобілі з кузовом типу "універсал" та гоночні автомобілі):

4011 10 00 10

••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

шт

4011 10 00 90

••інші


10

10

шт

4011 20

для автобусів і вантажних автомобілів:

4011 20 10 00

••з індексом навантаження не більш як 121


7

7

шт

4011 20 90 00

••з індексом навантаження більш як 121


7

7

шт

4011 30 00

для літальних апаратів:

4011 30 00 30

••для цивільної авіації


0

4

шт

4011 30 00 90

••інші


10

10

шт

4011 40 00 00

для мотоциклів


10

10

шт

4011 50 00 00

для велосипедів


10

10

шт

4011 70 00 00

для використання на сільськогосподарських або лісогосподарських транспортних засобах і машинах


10

10

шт

4011 80 00 00

для використання на будівельних, гірничих або промислових транспортних засобах і машинах


10

10

шт

4011 90 00 00

інші


7

7

шт

4012

Шини та покришки пневматичні гумові, відновлені або ті, що використовувалися; масивні шини (суцільнолиті шини) або еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, ободові стрічки, гумові:

шини та покришки відновлені:

4012 11 00 00

••для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі)


10

10

шт

4012 12 00 00

••для автобусів або вантажних автомобілів


10

10

шт

4012 13 00

••для літальних апаратів:

4012 13 00 30

•••для цивільної авіації


0

1

шт

4012 13 00 90

•••інші


10

10

шт

4012 19 00 00

••інші


10

10

шт

4012 20 00

пневматичні шини та покришки, що використовувалися:

4012 20 00 30

••для цивільної авіації


0

1

шт

4012 20 00 90

••інші


10

10

шт

4012 90

інші:

4012 90 20 00

••масивні шини (суцільнолиті шини) або еластик-шини (подушкові шини)


10

10

-

4012 90 30 00

••протектори для шин та покришок


10

10

-

4012 90 90 00

••стрічки для ободів


10

10

-

4013

Камери гумові:

4013 10 00

для легкових автомобілів (включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі), автобусів або вантажних автомобілів:

4013 10 00 10

••для автобусів і вантажних автомобілів


2

2

шт

4013 10 00 90

••інші


10

10

шт

4013 20 00 00

для велосипедів


5

5

шт

4013 90 00 00

інші


10

10

шт

4014

Вироби гігієнічні або фармацевтичні (включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми або без них:

4014 10 00 00

оболонкові контрацептиви


5

5

-

4014 90 00

інші:

4014 90 00 10

••різні типи сосок та аналогічні вироби для дітей


5

5

-

4014 90 00 90

••інші


2

2

-

4015

Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з незатверділої вулканізованої гуми будь-якого призначення:

рукавиці, рукавички та мітенки:

4015 12 00 00

••для медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних цілей


5

5

пар

4015 19 00 00

••інші


5

5

пар

4015 90 00 00

інші


10

10

-

4016

Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої:

4016 10 00

з пористої гуми:

4016 10 00 10

••для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4016 10 00 30

••для цивільної авіації


0

5

-

4016 10 00 90

••інші


13

13

-

інші:

4016 91 00 00

••покриття для підлоги та килимки


10

10

-

4016 92 00 00

••гумки (канцелярські)


2

2

-

4016 93 00

••прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби тощо:

4016 93 00 10

•••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4016 93 00 30

•••для цивільної авіації


0

1

-

4016 93 00 90

•••інші


10

10

-

4016 94 00 00

••амортизатори для причалювання човнів, надувні або ненадувні


5

5

-

4016 95 00 00

••інші надувні вироби


5

5

-

4016 99

••інші:

•••для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705:

4016 99 52

••••частини гумометалеві:

4016 99 52 10

•••••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4016 99 52 90

•••••інші


10

10

-

4016 99 57

••••інші:

4016 99 57 10

•••••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

0

-

4016 99 57 90

•••••інші


10

10

-

•••інші:

4016 99 91 00

••••частини гумометалеві


10

10

-

4016 99 97

••••інші:

4016 99 97 10

•••••для цивільної авіації


0

1

-

4016 99 97 90

•••••інші


10

10

-

4017 00 00

Гума тверда (наприклад ебоніт) у будь-яких формах, включаючи відходи, скрап та уламки; вироби з твердої гуми:

4017 00 00 10

гума тверда (наприклад ебоніт) у будь-яких формах, включаючи відходи, скрап та уламки


0

1

-

4017 00 00 90

інші


10

10

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com