Довідник КАТОТТГ

Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

Код:
84
Оційна назва:
Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини

Опис

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) жорна, точильні камені та інші вироби групи 68;

(b) обладнання або пристрої (наприклад насоси) з кераміки і керамічні частини обладнання або пристроїв з будь-яких матеріалів (група 69);

(c) лабораторний скляний посуд (товарна позиція 7017); обладнання, пристрої або інші вироби для технічного використання або їх частини із скла (товарна позиція 7019 або 7020);

(d) вироби товарної позиції 7321 або 7322 або аналогічні вироби з інших недорогоцінних металів (групи 74-76 або 78-81);

(e) пилососи товарної позиції 8508;

(f) електромеханічні побутові машини товарної позиції 8509; цифрові камери товарної позиції 8525;

(g) радіатори для товарів розділу XVII; або

(h) ручні механічні щітки для прибирання підлог, без двигуна (товарна позиція 9603).

2. За умови додержання положень примітки 3 до розділу XVI та примітки 11 до цієї групи машини або пристрої, які відповідають опису однієї або кількох товарних позицій 8401-8424 чи товарній позиції 8486 та водночас відповідають опису однієї або більше товарних позицій 8425-8480, необхідно класифікувати в першій групі товарних позицій або у товарній позиції 8486 залежно від конкретного випадку, а не в останній групі товарних позицій.

(A) Товарна позиція 8419 не включає:

(i) обладнання для пророщування насіння, інкубатори та брудери для птахівництва (товарна позиція 8436);

(ii) машини для зволоження зерна (товарна позиція 8437);

(iii) дифузійні апарати для екстрагування цукровмісного соку (товарна позиція 8438);

(iv) обладнання для термообробки текстильної пряжі, тканин або готових текстильних виробів (товарна позиція 8451); або

(v) обладнання, агрегати або лабораторне обладнання для механічної обробки, в яких зміна температури хоч і потрібна, але відіграє допоміжну роль.

(B) Товарна позиція 8422 не включає:

(i) машини для шиття мішків або аналогічних пакувань товарної позиції 8452; або

(ii) конторське обладнання товарної позиції 8472.

(C) До товарної позиції 8424 не включаються:

(i) фарбоструминні друкарські машини (товарна позиція 8443); або

(ii) водоструминні різальні машини (товарна позиція 8456).

3. Верстати для обробки різних матеріалів, які можна віднести до товарної позиції 8456 та одночасно до товарних позицій 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8464 або 8465, повинні включатися до товарної позиції 8456.

4. До товарної позиції 8457 включаються лише металообробні верстати, крім токарних верстатів (включаючи токарні центри), здатні виконувати різні види операцій з обробки, а саме:

(a) з автоматичною зміною інструмента через інструментальний магазин або подібний пристрій згідно з програмою обробки (оброблювальні центри);

(b) з автоматичним синхронним або послідовним використанням різних оброблювальних головок під час обробки деталі у нерухомому положенні (верстати агрегатні однопозиційні); або

(c) з автоматичною подачею деталі, що обробляється, до різних оброблювальних головок (верстати агрегатні багатопозиційні).

5. У товарній позиції 8462 "лінія повздовжньої різки" для плоских виробів є технологічною лінією, що складається з розмотувача, вирівнювача рулонів, поздовжньо-різального станка та намотувача.

"Лінія поперечної різки" для плоских виробів - це технологічна лінія, що складається з розмотувача, вирівнювача рулонів та ножиць.

6. (A) Термін "машини автоматичного оброблення інформації" у товарній позиції 8471 означає машини, які здатні:

(1) зберігати робочу програму або програми і принаймні інформацію, необхідну для виконання програми;

(2) вільно змінювати програму залежно від потреб користувача;

(3) виконувати арифметичні операції, визначені користувачем; та

(4) виконувати без втручання людини в програму оброблення, в разі потреби змінювати її шляхом прийняття логічних рішень під час оброблення.

(B) Машини автоматичного оброблення інформації можуть бути у вигляді систем, що мають змінну кількість різних блоків.

(C) З урахуванням положень приміток (D) та (E) блок необхідно розглядати як частину завершеної системи, якщо він відповідає одночасно таким умовам:

(1) належить до типу, що виключно або переважно використовується у системі автоматичного оброблення інформації;

(2) може приєднуватися до центрального блока або прямо, або за допомогою одного чи кількох блоків; та

(3) може приймати або подавати інформацію у такій формі (коди або сигнали), яка може використовуватися у системі.

Блоки машин автоматичного оброблення інформації, подані окремо, повинні включатися до товарної позиції 8471.

Клавіатура, X-Y-координатні пристрої вводу, а також блоки збереження даних на дисках, які відповідають умовам, зазначеним у примітках 6 (C) (2) та 6 (C) (3), в усіх випадках повинні розглядатися як блоки товарної позиції 8471.

(D) Товарна позиція 8471 не включає такі пристрої, представлені окремо, навіть якщо вони відповідають положенням, зазначеним у примітці 6 (C):

(1) принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні;

(2) апаратуру для передачі або приймання голосу, зображень або інших даних, включаючи апаратуру для забезпечення комунікацій у мережі дротового або бездротового зв’язку (наприклад локальні мережі або мережі загального доступу);

(3) гучномовці та мікрофони;

(4) телевізійні камери, цифрові камери та відеокамери записувальні;

(5) монітори і проектори, не об’єднані з телевізійною приймальною апаратурою.

(E) Машини, що містять у своєму складі машини з автоматичного оброблення інформації або працюють разом з такими машинами та виконують специфічні функції, відмінні від оброблення інформації, необхідно включати до товарної позиції, яка відповідає їх специфічним функціям, або за неможливості - до залишкових товарних позицій.

7. До товарної позиції 8482 серед інших (inter alia) включаються поліровані сталеві кульки, максимальний та мінімальний діаметр яких не відрізняється від номінального діаметра більш як на 1 відсоток, або на 0,05 міліметра залежно від того, що менше.

Інші сталеві кульки, що не відповідають зазначеному положенню, включаються до товарної позиції 7326.

8. Машина, призначена для виконання більш як однієї функції, класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною, для якої призначена машина.

За умови дотримання положень примітки 2 до цієї групи та примітки 3 до розділу XVI машина, основна функція якої не зазначена в жодній товарній позиції або в якої жодна з її функцій не є основною, класифікується у товарній позиції 8479, якщо в контексті не зазначено інше. До товарної позиції 8479 також включають машини для виготовлення канатів, тросів або кабелів (наприклад крутильні, канатно-мотузкові або кабельні машини) з металевого дроту, текстильної пряжі або інших матеріалів чи комбінації таких матеріалів.

9. У товарній позиції 8470 термін "кишеньковий" вживається лише стосовно машин, розміри яких не перевищують 170 х 100 х 45 мм.

10. У товарній позиції 8485 термін "пошаровий друк" (також називають 3D-друком) означає утворення фізичних об’єктів на основі цифрової моделі шляхом послідовного додавання та нашарування, ущільнення та затвердіння матеріалу (наприклад металу, пластмас або кераміки).

З урахуванням примітки 1 до розділу XVI та примітки 1 до групи 84, машини, що відповідають опису товарної позиції 8485, класифікуються у цій товарній позиції і не в жодній іншій товарній позиції товарної номенклатури.

11. (A) Примітки 12 (a) і 12 (b) до групи 85 також застосовуються до термінів "напівпровідникові прилади" та "електронні інтегральні схеми", що використовуються відповідно як у зазначеній примітці, так і у товарній позиції 8486. Однак термін "напівпровідникові прилади" в цій примітці та в товарній позиції 8486 також поширюється на світлочутливі напівпровідникові прилади та світловипромінювальні діоди (LED).

(B) У цій примітці та товарній позиції 8486 термін "виробництво плоскопанельних дисплеїв" включає виготовлення плоскої панелі з підкладок. Зазначений термін не поширюється на виробництво скла або на монтаж друкованих плат чи інших електронних компонентів на плоскі панелі. Термін "плоска дисплейна панель" не поширюється на технологію виготовлення катодно-променевих трубок.

(C) Товарна позиція 8486 також включає машини та апаратуру, які використовуються виключно або переважно для:

(1) виробництва або відновлення масок та шаблонів;

(2) складання напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем;

(3) підняття, маніпулювання, завантаження або розвантаження булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем та плоских дисплейних панелей.

(D) За умови дотримання положень примітки 1 до розділу XVI та примітки 1 до групи 84 машини та апарати, що відповідають опису товарної позиції 8486, класифікуються у цій товарній позиції, а не в інших товарних позиціях УКТ ЗЕД.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарній підпозиції 8465 20 термін "оброблювальні центри" застосовується тільки для верстатів для обробки дерева, корка, кістки, твердої гуми, твердої пластмаси або аналогічних твердих матеріалів, які можуть виконувати різні типи операцій з обробки шляхом автоматичної заміни інструмента з інструментального магазину або аналогічного пристрою відповідно до програми обробки.

2. У товарній підпозиції 8471 49 термін "системи" означає машини для автоматичного оброблення інформації, блоки яких відповідають одночасно умовам, зазначеним у примітці 6 (C) до групи 84, і до яких входить як мінімум центральний блок обробки даних, один блок введення (наприклад клавіатура або сканер) і один блок виведення (наприклад дисплей або принтер).

3. У товарній підпозиції 8481 20 термін "клапани для маслогідравлічних або пневматичних трансмісій" означає клапани, які безпосередньо застосовуються при перенесенні "гідравлічної енергії" в гідравлічній або пневматичній системі, в якій джерелом енергії є стиснене середовище (рідина або газ). Ці клапани можуть бути будь-якого типу (наприклад редукційні, зворотні). Товарна підпозиція 8481 20 має першочергове значення в товарній позиції 8481.

4. До товарної підпозиції 8482 40 включаються лише підшипники з циліндричними роликами, діаметр яких не більш як 5 мм і довжина яких дорівнює або перевищує у три рази діаметр. Такого типу ролики по краях можуть бути заокруглені.

Додаткові примітки:

1. Термін "двигуни авіаційні" стосується двигунів, включених до товарних підпозицій 8407 10 і 8409 10, тобто двигунів, розроблених таким чином, що на них можна встановити повітряний або несучий гвинт.

2. До товарної категорії 8471 70 30 також включаються пристрої для зчитування компакт-дисків, які є запам’ятовувальними блоками машин для автоматичного оброблення інформації, призначені для зчитування сигналів з CD-ROM, аудіокомпакт-дисків і фотокомпакт-дисків та забезпечені роз’ємом для навушників, регулятором гучності або кнопкою пуск/стоп.

Додаткова примітка України:

Двигунами, що були у використанні, для транспортних засобів товарних позицій 8702, 8703 і 8704 вважаються такі, які вже були встановлені на транспортному засобі або з моменту виготовлення яких минуло більше одного року.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

8401 10 00 00

реактори ядерні

0

0

-

8401 20 00 00

обладнання та пристрої для розділення ізотопів та їх частини

0

0

-

8401 30 00 00

неопромінені паливні елементи (твели)

0

0

г поділ. ізотоп

8401 40 00 00

частини ядерних реакторів

0

0

-

8402

Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води:
котли парові або інші парогенеруючі котли:
8402 11 00 00

••котли водотрубні продуктивністю понад 45 т пари на годину

2

2

-

8402 12 00 00

••котли водотрубні продуктивністю не більш як 45 т пари на годину

10

10

-

8402 19

••інші парогенеруючі котли, включаючи комбіновані:
8402 19 10 00

•••котли димогарні

5

5

-

8402 19 90 00

•••інші

5

5

-

8402 20 00 00

котли перегрітої води

5

5

-

8402 90 00 00

частини

2

2

-

8403

Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402:
8403 10

котли:
8403 10 10 00

••з ливарного чавуну

0

0

-

8403 10 90

••інші:
8403 10 90 10

•••котли для центрального опалення потужністю понад 100 кВт, але менш як 10 000 кВт

10

10

-

8403 10 90 20

•••котли для центрального опалення потужністю не більш як 100 кВт

8

8

-

8403 10 90 90

•••інші

5

5

-

8403 90

частини:
8403 90 10 00

••з ливарного чавуну

0

0

-

8403 90 90 00

••інші

0

0

-

8404

Допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 (наприклад, економайзери, пароперегрівники, сажовибірники, рекуператори газів); конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок:
8404 10 00

допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403:
8404 10 00 10

••для товарної підкатегорії 8402 12 00 00 та товарної категорії 8403 10 90

8

8

-

8404 10 00 90

••інші

5

5

-

8404 20 00 00

конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок

5

5

-

8404 90 00 00

частини

5

5

-

8405

Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без них:
8405 10 00 00

газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без них

2

2

-

8405 90 00 00

частини

2

2

-

8406

Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни:
8406 10 00 00

турбіни для суднових силових установок

5

5

-

інші турбіни:
8406 81 00 00

••потужністю понад 40 МВт

2

2

-

8406 82 00

••потужністю не більш як 40 МВт:
8406 82 00 10

•••понад 10 МВт

5

5

-

8406 82 00 90

•••інші

2

2

-

8406 90

частини:
8406 90 10 00

••лопаті статора, ротори та їх лопаті

2

2

-

8406 90 90 00

••інші

5

5

-

8407

Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або обертовим рухом поршня (роторні двигуни):
8407 10 00

двигуни авіаційні:
8407 10 00 10

••для цивільної авіації

0

0

шт

8407 10 00 90

••інші

0

5

шт

двигуни для суднових силових установок:
8407 21

••підвісні:
8407 21 10 00

•••з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 325 см-3

5

5

шт

•••з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 325 см-3:
8407 21 91 00

••••потужністю не більш як 30 кВт

5

5

шт

8407 21 99 00

••••потужністю понад 30 кВт

5

5

шт

8407 29 00 00

••інші

5

5

шт

двигуни із зворотно-поступальним рухом поршня, що використовуються для транспортних засобів групи 87:
8407 31 00 00

••з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 50 см-3

5

5

шт

8407 32

••з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 см-3, але не більш як 250 см-3:
8407 32 10 00

•••з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 см-3, але не більш як 125 см-3

5

5

шт

8407 32 90 00

•••з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 125 см-3, але не більш як 250 см-3

5

5

шт

8407 33

••з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см-3, але не більш як 1 000 см-3:
8407 33 20 00

•••з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см-3, але не більш як 500 см-3

5

5

шт

8407 33 80 00

•••з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 500 см-3, але не більш як 1000 см-3

5

5

шт

8407 34

••з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1 000 см-3:
8407 34 10 00

•••для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об’ємом циліндрів двигуна менш як 2 800 см-3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

0

0

шт

•••інші:
8407 34 30 00

••••що використовувалися

5

5

шт

••••нові, з робочим об’ємом циліндрів двигуна:
8407 34 91

•••••не більш як 1 500 см-3:
8407 34 91 10

••••••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8407 34 91 90

••••••інші

5

5

шт

8407 34 99

•••••понад 1 500 см-3:
8407 34 99 10

••••••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8407 34 99 90

••••••інші

5

5

шт

8407 90

інші двигуни:
8407 90 10 00

••з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 250 см-3

5

5

шт

••з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 см-3:
8407 90 50 00

•••для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704, з робочим об’ємом циліндрів двигуна менш як 2 800 см-3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

2

2

шт

•••інші:
8407 90 80 00

••••потужністю не більш як 10 кВт

5

5

шт

8407 90 90 00

••••потужністю понад 10 кВт

5

5

шт

8408

Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або напівдизелі):
8408 10

двигуни для суднових силових установок:
••що використовувалися:
8408 10 11 00

•••для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 19 00

•••інші

5

5

шт

••нові, потужністю:
•••не більш як 50 кВт:
8408 10 23 00

••••для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 27 00

••••інші

5

5

шт

•••понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт:
8408 10 31 00

••••для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 39 00

••••інші

5

5

шт

•••понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт:
8408 10 41 00

••••для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 49 00

••••інші

5

5

шт

•••понад 200 кВт, але не більш як 300 кВт:
8408 10 51 00

••••для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 59 00

••••інші

5

5

шт

•••понад 300 кВт, але не більш як 500 кВт:
8408 10 61 00

••••для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 69 00

••••інші

5

5

шт

•••понад 500 кВт, але не більш як 1000 кВт:
8408 10 71 00

••••для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 79 00

••••інші

5

5

шт

•••понад 1 000 кВт, але не більш як 5 000 кВт:
8408 10 81 00

••••для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 89 00

••••інші

5

5

шт

•••понад 5 000 кВт:
8408 10 91 00

••••для морських суден товарних позицій 8901-8906, буксирів товарної підкатегорії 8904 00 10 00 і військових кораблів товарної підкатегорії 8906 10 00 00

5

5

шт

8408 10 99 00

••••інші

5

5

шт

8408 20

двигуни, призначені для використання на транспортних засобах групи 87:
8408 20 10 00

••для промислового складання: тракторів з керуванням водієм, який іде поряд, товарної підпозиції 8701 10; моторних транспортних засобів товарної позиції 8703; моторних транспортних засобів товарної позиції 8704 з робочим об’ємом циліндрів двигуна менш як 2 500 см-3; моторних транспортних засобів товарної позиції 8705

0

0

шт

••інші:
•••для сільськогосподарських колісних тракторів та лісових колісних тракторів потужністю:
8408 20 31 00

••••не більш як 50 кВт

5

5

шт

8408 20 35 00

••••понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт

5

5

шт

8408 20 37 00

••••понад 100 кВт

5

5

шт

•••для інших транспортних засобів групи 87 потужністю:
8408 20 51 00

••••не більш як 50 кВт

5

5

шт

8408 20 55

••••понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт:
8408 20 55 10

•••••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8408 20 55 90

•••••інші

5

5

шт

8408 20 57

••••понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт:
8408 20 57 10

•••••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8408 20 57 90

•••••інші

5

5

шт

8408 20 99

••••понад 200 кВт:
8408 20 99 10

•••••для промислового складання моторних транспортних засобів

2

2

шт

8408 20 99 90

•••••інші

5

5

шт

8408 90

інші двигуни:
8408 90 21 00

••для рейкового транспорту

5

5

шт

••інші:
8408 90 27 00

•••що використовувалися

2

2

шт

•••нові, потужністю:
8408 90 41 00

••••не більш як 15 кВт

5

5

шт

8408 90 43 00

••••понад 15 кВт, але не більш як 30 кВт

5

5

шт

8408 90 45 00

••••понад 30 кВт, але не більш як 50 кВт

5

5

шт

8408 90 47 00

••••понад 50 кВт, але не більш як 100 кВт

5

5

шт

8408 90 61 00

••••понад 100 кВт, але не більш як 200 кВт

5

5

шт

8408 90 65 00

••••понад 200 кВт, але не більш як 300 кВт

5

5

шт

8408 90 67 00

••••понад 300 кВт, але не більш як 500 кВт

5

5

шт

8408 90 81 00

••••понад 500 кВт, але не більш як 1 000 кВт

5

5

шт

8408 90 85

••••понад 1 000 кВт, але не більш як 5 000 кВт:
8408 90 85 10

•••••для цивільної авіації

0

0,6

шт

8408 90 85 90

•••••інші

5

5

шт

8408 90 89

••••понад 5 000 кВт:
8408 90 89 10

•••••для цивільної авіації

0

0,6

шт

8408 90 89 90

•••••інші

5

5

шт

8409

Частини, призначені виключно або переважно для двигунів товарної позиції 8407 або 8408:
8409 10 00 00

для двигунів авіаційних

0

0

-

інші:
8409 91 00 00

••призначені виключно або переважно для поршневих двигунів з іскровим запалюванням

0

0

-

8409 99 00 00

••інші

0

0

-

8410

Турбіни гідравлічні, колеса водяні та регулятори для них:
турбіни гідравлічні та колеса водяні:
8410 11 00 00

••потужністю не більш як 1 000 кВт

5

5

-

8410 12 00 00

••потужністю понад 1 000 кВт, але не більш як 10 000 кВт

5

5

-

8410 13 00 00

••потужністю понад 10 000 кВт

5

5

-

8410 90 00 00

частини, включаючи регулятори

5

5

-

8411

Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни:
двигуни турбореактивні:
8411 11 00 00

••тягою не більш як 25 кН

0

0

шт

8411 12

••тягою понад 25 кН:
8411 12 10 00

•••тягою понад 25 кН, але не більш як 44 кН

0

0

шт

8411 12 30 00

•••тягою понад 44 кН, але не більш як 132 кН

0

0

шт

8411 12 80 00

•••тягою понад 132 кН

0

0

шт

двигуни турбогвинтові:
8411 21 00 00

••потужністю не більш як 1 100 кВт

0

0

шт

8411 22

••потужністю понад 1 100 кВт:
8411 22 20 00

•••потужністю понад 1 100 кВт, але не більш як 3 730 кВт

0

0

шт

8411 22 80 00

•••потужністю понад 3 730 кВт

0

0

шт

інші газові турбіни:
8411 81 00 00

••потужністю не більш як 5 000 кВт

0

0

шт

8411 82

••потужністю понад 5 000 кВт:
8411 82 20 00

•••потужністю понад 5 000 кВт, але не більш як 20 000 кВт

0

0

шт

8411 82 60 00

•••потужністю понад 20 000 кВт, але не більш як 50 000 кВт

0

0

шт

8411 82 80 00

•••потужністю понад 50 000 кВт

0

0

шт

частини:
8411 91 00 00

••турбореактивних або турбогвинтових двигунів

0

0

-

8411 99 00 00

••інші

0

0

-

8412

Інші двигуни та силові установки:
8412 10 00

двигуни реактивні, крім турбореактивних:
8412 10 00 10

••для цивільної авіації

0

1

шт

8412 10 00 90

••інші

2

2

шт

силові установки та двигуни гідравлічні:
8412 21

••лінійної дії (циліндри):
8412 21 20 00

•••гідравлічні системи

1

1

-

8412 21 80

•••інші:
8412 21 80 10

••••для цивільної авіації

0

1

-

8412 21 80 90

••••інші

5

5

-

8412 29

••інші:
8412 29 20 00

•••гідравлічні системи

5

5

-

•••інші:
8412 29 81 00

••••двигуни гідравлічні силові

5

5

-

8412 29 89

••••інші:
8412 29 89 10

•••••для цивільної авіації

0

1

-

8412 29 89 90

•••••інші

5

5

-

силові установки та двигуни пневматичні:
8412 31 00

••лінійної дії (циліндри):
8412 31 00 10

•••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

-

•••інші:
8412 31 00 91

••••для цивільної авіації

0

1

-

8412 31 00 98

••••інші

5

5

-

8412 39 00

••інші:
8412 39 00 10

•••для цивільної авіації

0

1

-

8412 39 00 90

•••інші

5

5

-

8412 80

інші:
8412 80 10 00

••двигуни парові або інші силові установки парові

0

1

-

8412 80 80

••інші:
8412 80 80 10

•••для цивільної авіації

0

1

-

8412 80 80 90

•••інші

5

5

-

8412 90

частини:
8412 90 20

••реактивних двигунів, крім турбореактивних:
8412 90 20 10

•••для цивільної авіації

0

1

-

8412 90 20 90

•••інші

5

5

-

8412 90 40 00

••гідравлічних силових установок та двигунів

5

5

-

8412 90 80

••інші:
8412 90 80 10

•••для цивільної авіації

0

1

-

8412 90 80 90

•••інші

5

5

-

8413

Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини:
насоси з витратоміром або такі, в яких передбачено встановлення витратомірів:
8413 11 00 00

••насоси для дозування пального або мастильних матеріалів, які використовуються на заправних станціях або у гаражах

0

0

шт

8413 19 00 00

••інші

0

0

шт

8413 20 00 00

насоси ручні, крім тих, що класифіковані у підпозиції 8413 11 або 8413 19

0

0

шт

8413 30

насоси паливні, масляні або для охолоджувальних рідин для поршневих двигунів внутрішнього згоряння:
8413 30 20 00

••інжекційні насоси

0

0

шт

8413 30 80 00

••інші

0

0

шт

8413 40 00 00

бетононасоси

0

0

шт

8413 50

інші насоси із зворотно-поступальним рухом:
8413 50 20 00

••гідравлічні агрегати

0

0

-

8413 50 40 00

••насоси дозувальні

0

0

шт

••інші:
•••насоси поршневі:
8413 50 61 00

••••насоси силові гідравлічні

0

0

шт

8413 50 69 00

••••інші

0

0

шт

8413 50 80 00

•••інші

0

0

шт

8413 60

інші насоси ротаційні:
8413 60 20 00

••гідравлічні агрегати

0

0

-

••інші:
•••насоси шестеренчасті:
8413 60 31 00

••••насоси силові гідравлічні

0

0

шт

8413 60 39 00

••••інші

0

0

шт

•••насоси шиберні:
8413 60 61 00

••••насоси силові гідравлічні

0

0

шт

8413 60 69 00

••••інші

0

0

шт

8413 60 70 00

•••насоси гвинтові

0

0

шт

8413 60 80 00

•••інші

0

0

шт

8413 70

інші насоси відцентрові:
••насоси занурені:
8413 70 21 00

•••одноступінчасті

0

0

шт

8413 70 29 00

•••багатоступінчасті

0

0

шт

8413 70 30 00

••насоси безсальникові відцентрові для нагрівальних систем та гарячого водопостачання

0

0

шт

••інші насоси з діаметром випускного патрубка:
8413 70 35 00

•••не більш як 15 мм

0

0

шт

•••понад 15 мм:
8413 70 45 00

••••насоси канальні відцентрові та з боковими каналами

0

0

шт

••••насоси з радіальним потоком:
•••••одноступінчасті:
••••••з одним вхідним робочим колесом:
8413 70 51 00

•••••••моноблокові

0

0

шт

8413 70 59 00

•••••••інші

0

0

шт

8413 70 65 00

••••••з кількома вхідними робочими колесами

0

0

шт

8413 70 75 00

•••••багатоступінчасті

0

0

шт

••••інші насоси відцентрові:
8413 70 81 00

•••••одноступінчасті

0

0

шт

8413 70 89 00

•••••багатоступінчасті

0

0

шт

інші насоси; підіймачі рідини:
8413 81 00 00

••насоси

0

0

шт

8413 82 00 00

••підіймачі рідини

0

0

шт

частини:
8413 91 00

••насосів:
8413 91 00 10

•••верстатів-качалок вантажопідйомністю 3,2-12,5 т

10

10

-

8413 91 00 90

•••інші

0

0

-

8413 92 00 00

••підіймачів рідини

0

0

-

8414

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтрами або без них; газонепроникні бокси (шафи) біологічної безпеки, з фільтрами або без них:
8414 10

насоси вакуумні:
8414 10 15 00

••які використовуються виключно або переважно для виробництва напівпровідників або плоскопанельних дисплеїв

5

5

шт

••інші:
8414 10 25 00

•••насоси роторні поршневі, насоси роторні з ковзними лопатями, насоси молекулярні (вакуумні) і насоси типу "Рутс"

2

2

шт

•••інші:
8414 10 81 00

••••насоси дифузійні, кріогенні та адсорбційні

2

2

шт

8414 10 89

••••інші:
8414 10 89 10

•••••для цивільної авіації

0

1

шт

8414 10 89 90

•••••інші

2

2

шт

8414 20

насоси повітряні, ручні або ножні:
8414 20 20 00

••насоси ручні для велосипедів

5

5

шт

8414 20 80

••інші:
8414 20 80 10

•••для цивільної авіації

0

1

шт

8414 20 80 90

•••інші

5

5

шт

8414 30

компресори, які використовуються у холодильному обладнанні:
8414 30 20

••потужністю не більш як 0,4 кВт:
8414 30 20 10

•••для цивільної авіації

0

1

шт

8414 30 20 90

•••інші

5

5

шт

••потужністю понад 0,4 кВт:
8414 30 81

•••герметичні або напівгерметичні:
8414 30 81 10

••••для цивільної авіації

0

1

шт

8414 30 81 90

••••інші

5

5

шт

8414 30 89

•••інші:
8414 30 89 10

••••для цивільної авіації

0

1

шт

8414 30 89 90

••••інші

5

5

шт

8414 40

повітряні компресори, змонтовані на колісних шасі, які буксируються:
8414 40 10 00

••з витратами не більш як 2 м-3 на хвилину

5

5

шт

8414 40 90 00

••з витратами понад 2 м-3 на хвилину

5

5

шт

вентилятори:
8414 51 00

••настільні, підлогові, настінні, віконні, стельові або дахові з електричним двигуном потужністю не більш як 125 Вт:
8414 51 00 10

•••для цивільної авіації

0

1

шт

8414 51 00 90

•••інші

5

5

шт

8414 59

••інші:
8414 59 15 00

•••вентилятори, що використовуються виключно або в основному для охолодження мікропроцесорів, технічних засобів електронних комунікацій, машин автоматичної обробки даних або блоків машин автоматичної обробки даних

2

2

шт

•••інші:
8414 59 25

••••вентилятори осьові:
8414 59 25 10

•••••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

•••••інші:
8414 59 25 91

••••••для цивільної авіації

0

1

шт

8414 59 25 98

••••••інші

2

2

шт

8414 59 35

••••вентилятори відцентрові:
8414 59 35 10

•••••для цивільної авіації

0

1

шт

8414 59 35 90

•••••інші

2

2

шт

8414 59 95

••••інші:
8414 59 95 10

•••••для цивільної авіації

0

1

шт

8414 59 95 90

•••••інші

2

2

шт

8414 60 00 00

шафи витяжні з найбільшим розміром горизонтальної сторони, що не перевищує 120 см

5

5

шт

8414 70 00

газонепроникні бокси (шафи) біологічної безпеки:
8414 70 00 10

••з найбільшим розміром горизонтальної сторони, що не перевищує 120 см

5

5

шт

8414 70 00 90

••інші

2

2

шт

8414 80

інші:
••турбокомпресори:
8414 80 11

•••одноступінчасті:
8414 80 11 10

••••для цивільної авіації

0

5

шт

8414 80 11 90

••••інші

0

5

шт

8414 80 19

•••багатоступінчасті:
8414 80 19 10

••••для цивільної авіації

0

1

шт

8414 80 19 90

••••інші

0

1

шт

••компресори з кривошипно-шатунним механізмом, об’ємні з надлишковим робочим тиском:
•••не більш як 15 бар, продуктивністю:
8414 80 22

••••не більш як 60 м-3 на годину:
8414 80 22 10

•••••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

•••••інші:
8414 80 22 91

••••••для цивільної авіації

0

0

шт

8414 80 22 98

••••••інші

1

1

шт

8414 80 28

••••понад 60 м-3 на годину:
8414 80 28 10

•••••для цивільної авіації

0

0

шт

8414 80 28 90

•••••інші

1

1

шт

•••понад 15 бар продуктивністю:
8414 80 51 00

••••не більш як 120 м-3 на годину

1

1

шт

8414 80 59 00

••••понад 120 м-3 на годину

1

1

шт

••компресори об’ємні роторні:
8414 80 73

•••однороторні:
8414 80 73 10

••••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

••••інші:
8414 80 73 91

•••••для цивільної авіації

0

0

шт

8414 80 73 98

•••••інші

2

2

шт

•••багатороторні:
8414 80 75 00

••••гвинтові

2

2

шт

8414 80 78 00

••••інші

2

2

шт

8414 80 80 00

••інші

2

2

шт

8414 90 00 00

частини

0

1

-

8415

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо:
8415 10

спеціально розроблені щоб фіксувати у вікні, стіні, стелі або підлозі, в окремому корпусі або "спліт-системи":
8415 10 10 00

••в окремому корпусі

0

1

-

8415 10 90 00

••спліт-системи

0

1

-

8415 20 00

призначені для використання в моторних транспортних засобах:
8415 20 00 10

••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

-

8415 20 00 90

••інші

5

5

-

інші:
8415 81 00

••з вмонтованою холодильною установкою та приладом, який забезпечує перемикання режимів "холод-тепло":
8415 81 00 10

•••із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт

10

10

-

8415 81 00 30

•••для цивільної авіації

0

1

-

8415 81 00 90

•••інші

2

2

-

8415 82 00

••інші з вмонтованою холодильною установкою:
8415 82 00 10

•••із споживчою потужністю понад 5 кВт, але не більш як 50 кВт

10

10

шт

8415 82 00 30

•••для цивільної авіації

0

1

-

8415 82 00 90

•••інші

5

5

-

8415 83 00

••з невмонтованою холодильною установкою:
8415 83 00 10

•••для цивільної авіації

0

0

-

8415 83 00 90

•••інші

0

5

-

8415 90 00 00

частини

0

1

-

8416

Пальники топкові для рідкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу; топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки, механічні пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої:
8416 10

пальники топкові для рідкого палива:
8416 10 10 00

••з установленим пристроєм для автоматичного керування

5

5

шт

8416 10 90 00

••інші

5

5

шт

8416 20

інші пальники топкові, включаючи комбіновані:
8416 20 10 00

••виключно газові, моноблокові з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування

5

5

шт

••інші:
8416 20 20 00

•••пальники комбіновані

5

5

-

8416 20 80 00

•••інші

5

5

-

8416 30 00 00

топки механічні, включаючи їх механічні колосникові решітки і пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої

0

0

-

8416 90 00 00

частини

5

5

-

8417

Печі та горна промислові або лабораторні, включаючи сміттєспалювачі, неелектричні:
8417 10 00 00

печі та горна для випалювання, виплавляння або іншого термічного оброблення піритових руд або руд металів

5

5

-

8417 20

печі хлібопекарські, включаючи печі кондитерські:
8417 20 10 00

••печі тунельні

2

2

-

8417 20 90 00

••інші

2

2

-

8417 80

інші:
8417 80 30 00

••камери та муфельні печі для випалювання керамічних виробів

0

0

шт

8417 80 50 00

••камери та муфельні печі для випалювання цементу, скла чи хімічних продуктів

2

2

шт

8417 80 70 00

••інші

2

2

-

8417 90 00

частини:
8417 90 00 10

••рекуператорів петельних трубчатих продуктивністю повітря 2 800-19 000 м-3 на годину

10

10

-

8417 90 00 90

••інші

2

2

-

8418

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів; теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415:
8418 10

комбіновані холодильники-морозильники, оснащені окремими зовнішніми дверцятами або шухлядами, або їх комбінацією:
8418 10 20

••місткістю понад 340 л:
8418 10 20 10

•••побутові

5

5

шт

•••інші:
8418 10 20 91

••••для цивільної авіації

0

1

шт

8418 10 20 98

••••інші

5

5

шт

8418 10 80

••інші:
8418 10 80 10

•••побутові

5

5

шт

•••інші:
8418 10 80 91

••••для цивільної авіації

0

1

шт

8418 10 80 98

••••інші

5

5

шт

холодильники побутові:
8418 21

••компресійні:
8418 21 10 00

•••місткістю понад 340 л

10

10

шт

•••інші:
8418 21 51 00

••••модель у формі стола

5

5

шт

8418 21 59 00

••••що вмонтовуються

5

5

шт

••••інші місткістю:
8418 21 91 00

•••••не більш як 250 л

10

10

шт

8418 21 99 00

•••••понад 250 л, але не більш як 340 л

7

7

шт

8418 29 00 00

••інші

5

5

шт

8418 30

морозильники типу "скриня" місткістю не більш як 800 л:
8418 30 20

••місткістю не більш як 400 л:
8418 30 20 10

•••для цивільної авіації

0

1

шт

8418 30 20 90

•••інші

5

5

шт

8418 30 80

••місткістю понад 400 л, але не більш як 800 л:
8418 30 80 10

•••для цивільної авіації

0

1

шт

8418 30 80 90

•••інші

5

5

шт

8418 40

морозильники типу "шафа" місткістю не більш як 900 л:
8418 40 20 00

••місткістю не більш як 250 л

0

1

шт

8418 40 80 00

••місткістю понад 250 л, але не більш як 900 л

0

5

шт

8418 50

інші меблі (камери, шафи, вітрини, прилавки та аналогічні меблі) для зберігання та демонстрації з вмонтованим холодильним або морозильним обладнанням:
••холодильні прилавки та вітрини (з холодильним агрегатом або випаровувачем):
8418 50 11 00

•••для зберігання заморожених харчових продуктів

5

5

шт

8418 50 19 00

•••інші

5

5

шт

8418 50 90 00

••інші меблі з вмонтованим холодильним обладнанням

5

5

шт

інше обладнання холодильне та морозильне; теплові насоси:
8418 61 00 00

••теплові насоси, крім установок для кондиціонування повітря товарної позиції 8415

5

5

-

8418 69 00

••інші:
8418 69 00 10

•••для цивільної авіації

0

1

-

8418 69 00 90

•••інші

0

5

-

частини:
8418 91 00 00

••меблі, призначені для розміщення холодильно-морозильного обладнання

6

6

-

8418 99

••інші:
8418 99 10 00

•••випаровувачі та конденсатори, крім тих, що використовуються у побутових холодильниках

6

6

-

8418 99 90

•••інші:
8418 99 90 10

••••частини холодильного та морозильного обладнання для побутових холодильників і морозильників

5

5

-

8418 99 90 90

••••інші

6

6

-

8419

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті; неелектричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні:
неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори:
8419 11 00 00

••безінерційні водонагрівачі газові

2

2

-

8419 12 00 00

••сонячні водонагрівачі

5

5

-

8419 19 00 00

••інші

5

5

-

8419 20 00 00

стерилізатори медичні, хірургічні або лабораторні

0

0

-

сушарки:
8419 33 00 00

••апарати ліофілізації, установки ліофільного висушування холодом та розпилювальні сушарки

0

0

-

8419 34 00 00

••інші, для сільськогосподарських продуктів

0

0

-

8419 35 00 00

••інші, для деревини, целюлози, паперу або картону

0

0

-

8419 39 00

••інші:
8419 39 00 10

•••для керамічних виробів

2

2

-

8419 39 00 90

•••інші

0

0

-

8419 40 00 00

апарати дистиляційні або ректифікаційні

0

0

-

8419 50

теплообмінники:
8419 50 20 00

••теплообмінники, які виготовлені з фторполімерів і з вхідним і вихідним отвором трубки з внутрішнім діаметром 3 см або менше

0

0

-

8419 50 80 00

••інші

0

0

-

8419 60 00 00

обладнання для скраплювання повітря або інших газів

2

2

-

інші машини, агрегати та обладнання:
8419 81

••для приготування гарячих напоїв або приготування чи розігрівання їжі:
8419 81 20

•••перколятори та інші апарати для приготування кави та інших гарячих напоїв:
8419 81 20 10

••••для цивільної авіації

0

0

-

8419 81 20 90

••••інші

0

5

-

8419 81 80

•••інші:
8419 81 80 10

••••для цивільної авіації

0

0

-

8419 81 80 90

••••інші

0

5

-

8419 89

••інші:
8419 89 10 00

•••градирні та аналогічне устаткування для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює (відбувається без роздільної стінки)

0

0

-

8419 89 30 00

•••установки для вакуумного осадження металу з парової фази

2

2

-

8419 89 98 00

•••інші

0

0

-

8419 90

частини:
8419 90 15 00

••стерилізаторів товарної підкатегорії 8419 20 00 00

0

0

-

8419 90 85 00

••інші

0

1

-

8420

Каландри або інші валкові машини, крім тих, що призначені для обробки металів чи скла, та валки для цих машин:
8420 10

каландри або інші валкові машини:
8420 10 10 00

••призначені для використання у текстильній промисловості

5

5

-

8420 10 30 00

••призначені для використання у паперовій промисловості

5

5

-

••інші:
8420 10 81 00

•••валкові ламінатори, які використовуються виключно або головним чином для виготовлення основ друкованих плат або друкованих плат

0

0

-

8420 10 89

•••інші:
8420 10 89 10

••••призначені для виробництва гуми або пластмас

5

5

-

8420 10 89 90

••••інші

0

0

-

частини:
8420 91

••валки:
8420 91 10 00

•••з ливарного чавуну

5

5

-

8420 91 80 00

•••інші

0

0

-

8420 99 00 00

••інші

0

0

-

8421

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів:
центрифуги, включаючи відцентрові сушарки:
8421 11 00 00

••сепаратори молочні

10

10

-

8421 12 00 00

••сушарки для білизни

5

5

шт

8421 19

••інші:
8421 19 20 00

•••центрифуги, що використовуються в лабораторіях

2

2

-

8421 19 70

•••інші:
8421 19 70 10

••••для цивільної авіації

0

1

-

8421 19 70 90

••••інші

2

2

-

обладнання для фільтрування або очищення рідин:
8421 21 00 00

••для фільтрування або очищення води

0

1

-

8421 22 00 00

••для фільтрування або очищення напоїв, крім води

0

0

-

8421 23 00

••для фільтрування палива чи мастил у двигунах внутрішнього згоряння:
8421 23 00 10

•••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8421 23 00 30

•••для цивільної авіації

0

1

шт

8421 23 00 90

•••інше

2

2

-

8421 29

••інше:
8421 29 20 00

•••виготовлене з фторполімерів та з фільтром або очищувальною мембраною, товщина якої не перевищує 140 мкм

0

1

-

8421 29 80 00

•••інше

0

1

-

обладнання для фільтрування або очищення газів:
8421 31 00 00

••фільтри забору повітря для двигунів внутрішнього згоряння

0

1

-

8421 32 00

••каталітичні перетворювачі або сажові фільтри, комбіновані чи ні, для очищення або фільтрації вихлопних газів від двигунів внутрішнього згоряння:
•••каталітичні:
8421 32 00 10

••••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8421 32 00 19

••••інші

2

2

-

8421 32 00 90

•••інші

0,5

0,5

-

8421 39

••інше:
8421 39 15

•••з корпусом з нержавіючої сталі та з впускними і випускними трубками, внутрішній діаметр отвору яких не перевищує 1,3 см:
8421 39 15 20

••••обладнання для фільтрування або очищення повітря

0

0

-

••••обладнання для фільтрування або очищення інших газів:
•••••за допомогою каталітичного процесу:
8421 39 15 51

••••••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8421 39 15 59

••••••інше

2

2

-

•••••інше:
8421 39 15 91

••••••вологим способом

2

2

-

8421 39 15 99

••••••інше

0,5

0,5

-

•••інше:
8421 39 25 00

••••обладнання для фільтрування або очищення повітря

0

0

-

••••обладнання для фільтрування або очищення інших газів:
8421 39 35

•••••за допомогою каталітичного процесу:
8421 39 35 10

••••••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8421 39 35 90

••••••інше

2

2

-

8421 39 85

•••••інше:
8421 39 85 10

••••••вологим способом

2

2

-

8421 39 85 90

••••••інше

0,5

0,5

-

частини:
8421 91 00 00

••центрифуг, включаючи відцентрові сушарки

0

0

-

8421 99

••інші:
8421 99 10 00

•••частини машин та апаратів товарних категорій 8421 29 20 або 8421 39 15

0

0

-

8421 99 90 00

•••інші

0

0

-

8422

Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше обладнання для фасування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для газування напоїв:
машини посудомийні:
8422 11 00 00

••побутові

5

5

шт

8422 19 00 00

••інші

5

5

шт

8422 20 00 00

обладнання для миття або сушіння пляшок або інших ємкостей

5

5

-

8422 30 00

обладнання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; обладнання для газування напоїв:
8422 30 00 10

••обладнання для наповнення пляшок, їх закривання, закорковування або наклеювання на них етикеток, що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12 000 пляшок за годину

5

5

шт

••інше:
8422 30 00 91

•••обладнання, що використовується у харчовій промисловості для закупорювання скляної тари металевими кришками, що загвинчуються, продуктивністю не більш як 9 600 одиниць за годину

2

2

шт

8422 30 00 99

•••інше

2

2

-

8422 40 00

інше обладнання для пакування та загортання товарів (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу):
8422 40 00 10

••обладнання для пакування пляшок (включаючи обладнання для загортання товару з термоусадкою пакувального матеріалу), що використовується у харчовій промисловості, продуктивністю не більш як 12 000 пляшок за годину

5

5

шт

8422 40 00 90

••інше

0

0

-

8422 90

частини:
8422 90 10 00

••до машин для миття посуду

2

2

-

8422 90 90 00

••інші

0

0

-

8423

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких ваг або терезів:
8423 10

ваги для зважування людей, включаючи ваги для зважування немовлят; побутові ваги і терези:
8423 10 10 00

••ваги і терези побутові

5

5

шт

8423 10 90 00

••інші

5

5

шт

8423 20

ваги для безперервного зважування виробів на конвеєрах:
8423 20 10 00

••які використовують електронні засоби для вимірювання ваги

5

5

шт

8423 20 90 00

••інші

5

5

шт

8423 30

ваги, відрегульовані на постійну масу, та ваги, що скидають вантаж визначеної маси в ємкість або контейнери, включаючи ваги бункерні:
8423 30 10 00

••які використовують електронні засоби для вимірювання ваги

5

5

шт

8423 30 90 00

••інші

5

5

шт

інше обладнання для зважування:
8423 81

••з максимальною масою зважування не більш як 30 кг:
•••які використовують електронні засоби для вимірювання ваги:
8423 81 21 00

••••пристрої для контролю маси і пристрої контрольні автоматичні, що спрацьовують в разі досягнення попередньо заданої маси

5

5

шт

8423 81 23 00

••••обладнання для зважування та маркування запакованих товарів

5

5

шт

8423 81 25 00

••••торговельні ваги

5

5

шт

8423 81 29 00

••••інші

5

5

шт

8423 81 80 00

•••інше

5

5

шт

8423 82

••з максимальною масою зважування понад 30 кг, але не більш як 5 000 кг:
8423 82 20

•••які використовують електронні засоби для вимірювання ваги, за винятком машин для зважування двигунів моторних транспортних засобів:
8423 82 20 10

••••ваги для зважування тварин

0

0

шт

8423 82 20 90

••••інше

5

5

шт

•••інші:
8423 82 81 00

••••пристрої для контролю маси і пристрої контрольні автоматичні, що спрацьовують в разі досягнення попередньо заданої маси

5

5

шт

8423 82 89

••••інші:
8423 82 89 10

•••••ваги для зважування тварин

0

0

шт

8423 82 89 90

•••••інші

5

5

шт

8423 89

••інші:
8423 89 20 00

•••які використовують електронні засоби для обліку ваги

5

5

шт

8423 89 80 00

•••інші

5

5

шт

8423 90

гирі для будь-яких ваг або терезів; частини обладнання для зважування:
8423 90 10 00

••частини обладнання для зважування товарних категорій 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 або 8423 89 20

5

5

-

8423 90 90 00

••інші

5

5

-

8424

Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) для розбризкування або розпилення рідких чи порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої:
8424 10 00

вогнегасники заряджені або незаряджені:
8424 10 00 10

••для цивільної авіації

0

1

-

8424 10 00 90

••інші

2

2

-

8424 20 00

пульверизатори та аналогічні пристрої:
8424 20 00 10

••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

-

8424 20 00 90

••інші

5

5

-

8424 30

піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні пристрої:
••пристрої для миття водою з вмонтованим двигуном:
8424 30 01 00

•••з пристроями для обігрівання

5

5

шт

8424 30 08

•••інші:
8424 30 08 10

••••для промислового складання моторних транспортних засобів

0

0

шт

8424 30 08 90

••••інші

5

5

шт

••інші пристрої:
8424 30 10 00

•••що працюють за допомогою стисненого повітря

2

2

-

8424 30 90

•••інші:
8424 30 90 10

••••пристрої для вдування вугільного пилу в доменну піч

10

10

-

8424 30 90 20

••••станції перезарядки порошкових вогнегасників

1

1

-

8424 30 90 90

••••інші

2

2

-

розбризкувачі для сільського господарства або садівництва:
8424 41 00 00

••розбризкувачі переносні

0

0

шт

8424 49

••інші:
8424 49 10 00

•••розбризкувачі та порошкові розпилювачі, що встановлюються на тракторі або тягнуться за його допомогою

0

0

шт

8424 49 90 00

•••інші

2

2

шт

інші пристрої:
8424 82

••для сільського господарства або садівництва:
8424 82 10 00

•••пристосування для зрошування

0

0

-

8424 82 90

•••інші:
8424 82 90 10

••••переносні пристосування; розкидачі, що встановлюються на тракторі або тягнуться за його допомогою

0

0

-

8424 82 90 90

••••інші

2

2

-

8424 89

••інші:
8424 89 40 00

•••механічні пристрої для розбризкування або розпилення, які використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами

2

2

-

8424 89 70 00

•••інші

2

2

-

8424 90

частини:
8424 90 20 00

••частини механічних пристроїв товарної категорії 8424 89 40

2

2

-

8424 90 80 00

••інші

2

2

-

8425

Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та кабестани; домкрати:
талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів або підіймачів, які використовуються для підіймання транспортних засобів:
8425 11 00 00

••з електричним двигуном

0

0

шт

8425 19 00 00

••інші

0

0

шт

лебідки; кабестани:
8425 31 00 00

••з електричним двигуном

0

0

шт

8425 39 00 00

••інші

0

0

шт

домкрати; підіймачі для підіймання транспортних засобів:
8425 41 00 00

••стаціонарні гаражні підіймачі

0

0

шт

8425 42 00 00

••інші домкрати та підіймачі гідравлічні

0

0

шт

8425 49 00 00

••інші

0

0

шт

8426

Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних типів, включаючи кабельні крани; ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном:
крани мостові, козлові, портальні, ферми підіймальні пересувні та портальні навантажувачі:
8426 11 00 00

••крани мостові на стаціонарних опорах

0

0

-

8426 12 00 00

••ферми підіймальні пересувні на колісному ходу та портальні навантажувачі

0

0

-

8426 19 00 00

••інші

0

0

-

8426 20 00 00

крани баштові

0

0

-

8426 30 00 00

крани портальні або на опорі стрілові

0

0

-

інші машини та механізми самохідні:
8426 41 00 00

••на колісному ходу

0

0

-

8426 49 00 00

••інші

0

0

-

інше механічне обладнання:
8426 91

••призначене для монтажу на дорожніх автотранспортних засобах:
8426 91 10 00

•••крани гідравлічні для навантажування та розвантажування транспортних засобів

0

0

шт

8426 91 90 00

•••інші

0

0

-

8426 99 00 00

••інші

0

0

-

8427

Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі та візки, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням:
8427 10

навантажувачі самохідні та візки з електродвигуном:
8427 10 10 00

••з висотою підіймання 1 м або більше

2

2

шт

8427 10 90 00

••інші

5

5

шт

8427 20

інші навантажувачі та візки самохідні:
••з висотою підіймання 1 м або більше:
8427 20 11 00

•••вилочні та інші штабелювальні навантажувачі, підвищеної прохідності

5

5

шт

8427 20 19 00

•••інші

0

0

шт

8427 20 90 00

••інші

5

5

шт

8427 90 00 00

інші навантажувачі та візки

5

5

шт

8428

Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або розвантажування (наприклад, ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги):
8428 10

ліфти та скіпові підіймачі:
8428 10 20 00

••з електричним керуванням

0

0

-

8428 10 80 00

••інші

0

0

-

8428 20

підіймачі та конвеєри пневматичні:
8428 20 20 00

••для сипких матеріалів

0

0

-

8428 20 80 00

••інші

0

0

-

інші елеватори та конвеєри безперервної дії для товарів або матеріалів:
8428 31 00 00

••призначені спеціально для підземних робіт

0

0

-

8428 32 00 00

••інші з ковшем

0

0

-

8428 33 00 00

••інші стрічкові

0

0

-

8428 39

••інші:
8428 39 20 00

•••конвеєри роликові

0

0

-

8428 39 90 00

•••інші

0

0

-

8428 40 00 00

ескалатори та рухомі пішохідні доріжки

0

0

-

8428 60 00 00

канатні пасажирські та вантажні дороги, гірськолижні підіймачі; тягові механізми для фунікулерів

0

0

-

8428 70 00 00

промислові роботи

0

0

-

8428 90

інше обладнання:
••обладнання завантажувальне, спеціально призначене для використання у сільському господарстві:
8428 90 71 00

•••розроблене для навішування на сільськогосподарські трактори

0

0

-

8428 90 79 00

•••інше

0

0

-

8428 90 90 00

••інше

0

0

-

8429

Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, машини трамбувальні та дорожні котки:
бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом:
8429 11 00 00

••гусеничні

0

0

шт

8429 19 00 00

••інші

0

0

шт

8429 20 00 00

грейдери і планувальники

0

0

шт

8429 30 00 00

скрепери

0

0

шт

8429 40

машини трамбувальні та котки дорожні:
••котки дорожні:
8429 40 10 00

•••вібраційні

0

0

шт

8429 40 30 00

•••інші

0

0

шт

8429 40 90 00

••машини трамбувальні

0

0

шт

лопати механічні, екскаватори та одноківшові навантажувачі:
8429 51

••одноківшові фронтальні навантажувачі:
8429 51 10 00

•••навантажувачі, спеціально розроблені для підземних робіт

0

0

шт

•••інші:
8429 51 91 00

••••навантажувачі одноківшові гусеничні

0

0

шт

8429 51 99 00

••••інші

0

0

шт

8429 52

••машини з обертанням верхньої частини на 360°:
8429 52 10 00

•••екскаватори гусеничні

0

0

шт

8429 52 90 00

•••інші

0

0

шт

8429 59 00 00

••інші

0

0

шт

8430

Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне плужне та роторне:
8430 10 00 00

обладнання для забивання та витягування паль

0

0

шт

8430 20 00 00

обладнання снігоприбиральне плужне та роторне

0

0

шт

врубові машини для добування вугілля або гірських порід та машини тунелепрохідні:
8430 31 00 00

••самохідні

0

0

-

8430 39 00 00

••інші

0

0

-

інші машини бурильні або прохідницькі:
8430 41 00 00

••самохідні

0

0

-

8430 49 00 00

••інші

0

0

-

8430 50 00 00

інші самохідні машини та обладнання

0

0

-

інші машини та механізми несамохідні:
8430 61 00 00

••машини та механізми для трамбування або ущільнення

0

0

шт

8430 69 00 00

••інші

0

0

-

8431

Частини, призначені виключно або переважно для обладнання товарних позицій 8425-8430:
8431 10 00 00

машин або механізмів товарної позиції 8425

0

0

-

8431 20 00 00

машин або механізмів товарної позиції 8427

0

0

-

машин або механізмів товарної позиції 8428:
8431 31 00 00

••ліфтів, скіпових підіймачів або ескалаторів

0

0

-

8431 39 00 00

••інші

0

0

-

машин або механізмів товарних позицій 8426, 8429 або 8430:
8431 41 00 00

••ковші, грейфери, захвати та черпаки

0

0

-

8431 42 00 00

••відвали бульдозерів неповоротні або поворотні

0

0

-

8431 43 00 00

••частини бурильних або прохідницьких машин товарної підпозиції 8430 41 або 8430 49

0

0

-

8431 49

••інші:
8431 49 20 00

•••литі з чавуну або литі зі сталі

0

0

-

8431 49 80 00

•••інші

0

0

-

8432

Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків:
8432 10 00 00

плуги

0

0

шт

борони, розпушувачі, культиватори, мотики та полільники:
8432 21 00 00

••борони дискові

0

0

шт

8432 29

••інші:
8432 29 10 00

•••розпушувачі та культиватори

0

0

шт

8432 29 30 00

•••борони

0

0

шт

8432 29 50 00

•••ґрунтофрези

0

0

шт

8432 29 90 00

•••інші

0

0

шт

сівалки, садильники та машини розсадосадильні:
8432 31 00 00

••сівалки, садильники та машини розсадосадильні, які застосовуються в системах безвідвального (ґрунтозберігаючого) обробітку ґрунту (система землеробства No-Till)

0

0

шт

8432 39

••інші:
•••сівалки:
8432 39 11 00

••••точного висівання з центральним приводом

0

0

шт

8432 39 19 00

••••інші

0

0

шт

8432 39 90 00

•••садильники та машини розсадосадильні

0

0

шт

розкидачі та розподільники добрив:
8432 41 00 00

••органічних добрив

0

0

шт

8432 42 00 00

••інших добрив

0

0

шт

8432 80 00 00

інші машини

0

0

-

8432 90 00 00

частини

0

0

-

8433

Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437:
косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків:
8433 11

••моторні з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині:
8433 11 10 00

•••електричні

0

0

шт

•••інші:
••••самохідні:
8433 11 51 00

•••••обладнані сидінням

0

0

шт

8433 11 59 00

•••••інші

0

0

шт

8433 11 90 00

••••інші

0

0

шт

8433 19

••інші:
•••з двигуном:
8433 19 10 00

••••електричні

0

0

шт

••••інші:
•••••самохідні:
8433 19 51 00

••••••обладнані сидінням

0

0

шт

8433 19 59 00

••••••інші

0

0

шт

8433 19 70 00

•••••інші

0

0

шт

8433 19 90 00

•••без двигуна

0

0

шт

8433 20

інші косарки, включаючи тракторні навісні різальні механізми:
8433 20 10 00

••з двигуном

0

0

шт

••інші:
8433 20 50 00

•••тракторні, навісні або причіпні

0

0

шт

8433 20 90 00

•••інші

0

0

шт

8433 30 00 00

інші сінозаготівельні машини

0

0

шт

8433 40 00 00

преси для соломи або сіна, включаючи прес-підбирачі

0

0

шт

інші машини для збирання врожаю; машини і механізми для обмолоту:
8433 51 00 00

••комбайни зернозбиральні

0

0

шт

8433 52 00 00

••інші машини та механізми для обмолоту

0

0

шт

8433 53

••машини для збирання коренеплодів або бульб:
8433 53 10 00

•••картоплекопальні та картоплезбиральні машини

0

0

шт

8433 53 30 00

•••гичкорізки та машини бурякозбиральні

0

0

шт

8433 53 90 00

•••інші

0

0

шт

8433 59

••інші:
•••комбайни силосозбиральні:
8433 59 11 00

••••самохідні

0

0

шт

8433 59 19 00

••••інші

0

0

шт

8433 59 85 00

•••інші

0

0

шт

8433 60 00 00

машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів

0

0

-

8433 90 00 00

частини

0

0

-

8434

Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки молока:
8434 10 00 00

установки та апарати доїльні

0

0

-

8434 20 00 00

обладнання для обробки та переробки молока

0

0

-

8434 90 00 00

частини

0

0

-

8435

Преси, дробарки та аналогічні машини для виробництва вина, сидру, фруктових соків або аналогічних напоїв:
8435 10 00 00

машини та механізми

5

5

-

8435 90 00 00

частини

5

5

-

8436

Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва:
8436 10 00 00

машини та механізми для приготування кормів для тварин

0

0

-

обладнання для птахівництва, включаючи інкубатори та брудери:
8436 21 00 00

••інкубатори та брудери

0

0

-

8436 29 00

••інше:
8436 29 00 10

•••обладнання кліткове або підлогове для утримання і вирощування птиці

10

10

-

8436 29 00 90

•••інше

0

0

-

8436 80

інше обладнання:
8436 80 10 00

••лісогосподарське обладнання

0

0

шт

8436 80 90 00

••інше

0

0

-

частини:
8436 91 00 00

••обладнання для птахівництва або інкубаторів та брудерів

0

0

-

8436 99 00 00

••інші

0

0

-

8437

Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крім машин, що використовуються на сільськогосподарських фермах:
8437 10 00 00

машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або сухих бобових культур

0

0

шт

8437 80 00 00

інше обладнання

0

0

-

8437 90 00 00

частини

0

0

-

8438

Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або виробництва тваринних, нелетких рослинних або мікробних жирів або олій:
8438 10

обладнання для виробництва хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або подібних виробів:
8438 10 10 00

••обладнання для виробництва хлібобулочних виробів

3

3

-

8438 10 90 00

••обладнання для виробництва макаронів, спагеті або подібних виробів

3

3

-

8438 20 00 00

обладнання для виробництва кондитерських виробів, какао-порошку чи шоколаду

0

0

-

8438 30 00 00

обладнання для цукрового виробництва

10

10

-

8438 40 00 00

обладнання для пивоварного виробництва

1

1

-

8438 50 00 00

обладнання для переробки м’яса або птиці

10

10

-

8438 60 00 00

обладнання для переробки фруктів, горіхів або овочів

5

5

-

8438 80

інше обладнання:
8438 80 10 00

••для переробки кави або чаю

1

1

-

••інше:
8438 80 91 00

•••для виробництва або приготування напоїв

5

5

-

8438 80 99 00

•••інше

1

1

-

8438 90 00 00

частини

0

0

-

8439

Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів або для виробництва чи обробки паперу або картону:
8439 10 00 00

обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів

5

5

-

8439 20 00 00

обладнання для виробництва паперу або картону

2

2

-

8439 30 00 00

обладнання для обробки паперу або картону

5

5

-

частини:
8439 91 00 00

••обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів

5

5

-

8439 99 00 00

••інші

5

5

-

8440

Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини:
8440 10

обладнання:
8440 10 10 00

••машини фальцювальні

4

4

-

8440 10 20 00

••машини аркушепідбиральні

4

4

-

8440 10 30 00

••машини швейні, проволокошвейні та скобозшивачі

4

4

-

8440 10 40 00

••машини для безниткового з’єднання

4

4

-

8440 10 90 00

••інше

4

4

-

8440 90 00 00

частини

5

5

-

8441

Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, включаючи різальні машини будь-якого типу:
8441 10

машини різальні:
8441 10 10 00

••верстати комбіновані поздовжньо-різальні та перемотувальні

5

5

-

8441 10 20 00

••інші верстати поздовжньо-різальні або поперечно-різальні

5

5

-

8441 10 30 00

••машини гільйотинні паперорізальні

5

5

-

8441 10 70 00

••інші

5

5

-

8441 20 00 00

машини для виробництва мішків, пакунків або конвертів

5

5

-

8441 30 00 00

машини для виробництва картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або аналогічної тари іншим способом, ніж формування

0

0

-

8441 40 00 00

машини для формування виробів з паперової маси, паперу або картону

0

0

-

8441 80 00 00

інше обладнання

0

0

-

8441 90

частини:
8441 90 10 00

••різальних машин

0

0

-

8441 90 90 00

••інших

0

0

-

8442

Машини, апаратура та оснащення (крім обладнання товарних позицій 8456-8465) для підготовки або виготовлення пластин, циліндрів та інших друкарських елементів; пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри та літографські камені, підготовлені до друкування (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані):
8442 30 00 00

машини, апаратура та обладнання

5

5

-

8442 40 00 00

частини до машин, апаратури або обладнання

5

5

-

8442 50 00

пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри та літографські камені, підготовлені до друкування (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані):
8442 50 00 10

••з нанесеним зображенням

0

0

-

8442 50 00 90

••інші

3

3

-

8443

Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та аксесуари до них:
обладнання друкарське, в якому використовуються пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442:
8443 11 00 00

••машини для офсетного друку, рулонні

5

5

шт

8443 12 00 00

••машини для офсетного друку, аркушеві, конторські (з форматом аркуша не більш як 22 × 36 см у розгорнутому вигляді)

5

5

шт

8443 13

••інші машини для офсетного друку:
•••аркушні:
8443 13 10 00

••••що використовувалися

3

3

шт

••••нові з форматом аркуша:
8443 13 32 00

•••••не більш як 53 × 75 см

3

3

шт

8443 13 34 00

•••••понад 53 × 75 см, але не більш як 75 × 107 см

3

3

шт

8443 13 38 00

•••••понад 75 × 107 см

3

3

шт

8443 13 90 00

•••інші

3

3

шт

8443 14 00 00

••машини для високого друку, рулонні, крім машин для флексографічного друку

5

5

шт

8443 15 00 00

••машини для високого друку, нерулонні, крім машин для флексографічного друку

5

5

шт

8443 16 00 00

••машини для флексографічного друку

3

3

шт

8443 17 00 00

••машини для глибокого друку

3

3

шт

8443 19

••інші:
8443 19 20 00

•••для друкування на текстильних матеріалах

4

4

шт

8443 19 40 00

•••для використання у виробництві напівпровідників

4

4

шт

8443 19 70 00

•••інші

3

3

шт

інші принтери, копіювальні апарати і факсимільні апарати, об’єднані або ні:
8443 31 00 00

••машини, які виконують дві чи більше функцій, такі, як друк, копіювання чи факсимільний зв’язок, які можуть бути приєднані до машин з автоматичного оброблення інформації або до мережі

0

0

шт

8443 32

••інші, здатні приєднуватися до машин автоматичного оброблення інформації чи до мережі:
8443 32 10 00

•••принтери

0

0

шт

8443 32 80 00

•••інші

0

0

шт

8443 39 00

••інші:
8443 39 00 10

•••машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв

0

0

шт

•••інші копіювальні машини:
8443 39 00 31

••••з умонтованою оптичною системою

0

0

шт

8443 39 00 39

••••інші

10

10

шт

•••інші:
8443 39 00 91

••••машинки друкарські автоматичні

10

10

шт

8443 39 00 99

••••інші

3

3

-

частини і приладдя:
8443 91

••частини і приладдя для друкарського обладнання, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442:
8443 91 10 00

•••для машин товарної підкатегорії 8443 19 40 00

2

2

-

•••інші:
8443 91 91

••••литі з чавуну або литі зі сталі:
8443 91 91 10

•••••допоміжне обладнання

3

3

-

8443 91 91 90

•••••інші

2

2

-

8443 91 99

••••інші:
8443 91 99 10

•••••допоміжне обладнання

3

3

-

8443 91 99 90

•••••інші

2

2

-

8443 99

••інші:
8443 99 10 00

•••електронні модулі

0

0

-

8443 99 90

•••інші:
8443 99 90 10

••••допоміжне обладнання

3

3

-

8443 99 90 90

••••інші

0

0

-

8444 00

Машини для екструдування, витягування, текстурування або різання штучних та синтетичних текстильних матеріалів:
8444 00 10 00

машини для екструдування

5

5

шт

8444 00 90 00

інші

5

5

шт

8445

Машини для підготовки текстильного волокна; машини прядильні, тростильні або крутильні та інше обладнання для виробництва текстильної пряжі; машини кокономотальні або мотальні (включаючи утоковомотальні) та машини для підготовки текстильної пряжі для її подальшого використання на машинах товарної позиції 8446 або 8447:
машини для підготовки текстильних волокон:
8445 11 00 00

••кардочесальні

0

0

шт

8445 12 00 00

••гребенечесальні

0

0

шт

8445 13 00 00

••стрічкові або рівничні

0

0

шт

8445 19 00 00

••інші

0

0

шт

8445 20 00 00

машини прядильні текстильні

0

0

шт

8445 30 00 00

машини тростильні або крутильні для текстильних матеріалів

0

0

шт

8445 40 00 00

машини мотальні (включаючи утоковомотальні) або кокономотальні

0

0

шт

8445 90 00 00

інші

0

0

шт

8446

Верстати ткацькі:
8446 10 00 00

для виробництва тканин завширшки не більш як 30 см

0

0

шт

для виробництва тканин завширшки понад 30 см човникові:
8446 21 00 00

••з приводом від двигуна

0

0

шт

8446 29 00 00

••інші

0

0

шт

8446 30 00 00

безчовникові для виробництва тканин завширшки понад 30 см

0

0

шт

8447

Машини трикотажні, в’язально-прошивні для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтингові машини:
машини круглов’язальні:
8447 11 00 00

••з циліндром діаметром не більш як 165 мм

0

0

шт

8447 12 00 00

••з циліндром діаметром понад 165 мм

0

0

шт

8447 20

машини плосков’язальні; машини в’язально-прошивні:
8447 20 20 00

••машини основов’язальні (включаючи рошель-машини); машини в’язально-прошивні

0

0

шт

8447 20 80 00

••інші

0

0

шт

8447 90 00 00

інші

0

0

шт

8448

Обладнання допоміжне для використання з машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні каретки, жакардові машини, механізми зупинення утокової та основної ниток, механізми заміни човників); частини та обладнання, які застосовуються лише та переважно для машин цієї товарної позиції або товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, голкова гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та ремізні рамки, трикотажні голки):
механізми та обладнання, допоміжні для машин товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447:
8448 11 00 00

••каретки ремізо-підіймальні та жакардові машини; кардочесальні машини, копіювальні, перфораційні або машини для використання разом із зазначеними машинами

0

0

-

8448 19 00 00

••інші

0

0

-

8448 20 00 00

частини та приладдя до машин товарної позиції 8444 або їх допоміжних пристроїв

0

0

-

частини та приладдя до машин товарної позиції 8445 або їх допоміжних пристроїв:
8448 31 00 00

••гарнітура голкова

0

0

-

8448 32 00 00

••частини машин для підготовки текстильної пряжі, крім голкової гарнітури

0

0

-

8448 33 00 00

••веретена, рогульки, кільця і бігунки

0

0

-

8448 39 00 00

••інші

0

0

-

частини та приладдя до ткацьких верстатів або їх допоміжних пристроїв:
8448 42 00 00

••берда, ремізки та ремізні рамки

0

0

-

8448 49 00 00

••інші

0

0

-

частини та приладдя до машин товарної позиції 8447 або до їх допоміжних пристроїв:
8448 51

••платини, голки та інші елементи, що використовуються для утворення петель, швів, стібків, переплетень:
8448 51 10 00

•••платини

0

0

-

8448 51 90 00

•••інші

0

0

-

8448 59 00 00

••інші

0

0

-

8449 00 00 00

Обладнання для виробництва або обробки фетру та повсті або нетканих матеріалів у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхів; болванки для виготовлення капелюхів

0

0

-

8450

Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм:
місткістю не більш як 10 кг сухої білизни:
8450 11

••машини повністю автоматичні:
•••місткістю не більш як 6 кг сухої білизни:
8450 11 11 00

••••з фронтальним завантаженням

5

5

шт

8450 11 19 00

••••з вертикальним завантаженням

5

5

шт

8450 11 90 00

•••місткістю понад 6 кг, але не більш як 10 кг сухої білизни

5

5

шт

8450 12 00 00

••інші машини з вмонтованим відцентровим віджимним пристроєм

5

5

шт

8450 19 00 00

••інші

10

10

шт

8450 20 00 00

машини місткістю понад 10 кг сухої білизни

5

5

шт

8450 90 00 00

частини

5

5

-

8451

Обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, пресування (включаючи преси для термофіксації матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних матеріалів та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття підлог типу лінолеуму; машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин:
8451 10 00 00

машини для сухого чищення

0

0

-

машини для сушіння:
8451 21 00 00

••місткістю не більш як 10 кг сухої білизни

0

0

-

8451 29 00 00

••інші

0

0

-

8451 30 00 00

прасувальні машини і преси (включаючи преси для термофіксації матеріалів)

0

0

шт

8451 40 00 00

машини для промивання, вибілювання або фарбування

0

0

-

8451 50 00 00

машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин

0

0

-

8451 80

інше обладнання:
8451 80 10 00

••машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття для підлог типу лінолеуму

0

0

-

8451 80 30 00

••машини для апретування та остаточної обробки

0

0

-

8451 80 80 00

••інші

0

0

-

8451 90 00 00

частини

0

0

-

8452

Машини швейні, крім машин для оправлення, брошурування товарної позиції 8440; меблі, основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин:
8452 10

побутові швейні машини:
••машини швейні (тільки із закритим стібком) з головкою, маса яких не перевищує 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном; головки швейних машин (тільки із закритим стібком) масою не більш як 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном:
8452 10 11 00

•••швейні машини (без каркасів, столиків або тумбочок) вартістю понад 65 євро

0

0

шт

8452 10 19 00

•••інші

0

0

шт

8452 10 90 00

••інші машини швейні та інші головки для швейних машин

0

0

шт

інші машини швейні:
8452 21 00 00

••автоматичні

0

0

шт

8452 29 00 00

••інші

0

0

шт

8452 30 00 00

голки для швейних машин

0

0

тис. шт

8452 90 00 00

меблі, основи та футляри, спеціально призначені для швейних машин, та їх частини; інші частини швейних машин

0

0

-

8453

Обладнання для підготовки, дублення та оброблення шкіри або шкури або для виробництва чи ремонту шкіряного взуття або інших виробів із шкури чи шкіри, крім швейних машин:
8453 10 00 00

обладнання для підготовки, дублення та оброблення шкіри або шкури

0

0

-

8453 20 00 00

обладнання для виробництва чи ремонту взуття

0

0

-

8453 80 00 00

інше обладнання

0

0

-

8453 90 00 00

частини

0

0

-

8454

Конвертери, ливарні ковші і виливниці та ливарні машини, призначені для використання в металургії або ливарному виробництві:
8454 10 00

конвертери:
8454 10 00 10

••місткістю 130-300 т

10

10

шт

8454 10 00 90

••інші

5

5

-

8454 20 00 00

виливниці та ливарні ковші

5

5

-

8454 30

машини ливарні:
8454 30 10 00

••для лиття під тиском

5

5

-

8454 30 90 00

••інші

5

5

-

8454 90 00

частини:
8454 90 00 10

••конвертера

0

0

-

8454 90 00 90

••інші

5

5

-

8455

Стани прокатні та валки до них:
8455 10 00 00

стани трубопрокатні

2

2

-

інші стани прокатні:
8455 21 00 00

••стани гарячої прокатки або комбіновані стани гарячої і холодної прокатки

10

10

-

8455 22 00 00

••стани холодної прокатки

10

10

-

8455 30

валки для станів прокатних:
8455 30 10 00

••з ливарного чавуну

5

5

-

••із сталі ковані:
8455 30 31

•••робочі валки для гарячої прокатки; опорні валки для гарячої та холодної прокатки:
8455 30 31 10

••••для гарячої прокатки

10

10

шт

8455 30 31 90

••••інші

5

5

-

8455 30 39 00

•••робочі валки для холодної прокатки

5

5

-

8455 30 90

••інші:
8455 30 90 10

•••пільгервалки сталеві литі

10

10

шт

8455 30 90 90

•••інші

1

1

-

8455 90 00 00

інші частини

5

5

-

8456

Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:
що працюють з використанням лазерного або іншого світлового чи фотонного випромінювання:
8456 11

••що працюють з використанням лазерного випромінювання:
8456 11 10 00

•••які використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позиції 8517 або частин машин автоматичної обробки даних

4

4

шт

8456 11 90 00

•••інші

4

4

шт

8456 12

••що працюють з використанням іншого світлового чи фотонного випромінювання:
8456 12 10 00

•••які використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позиції 8517 або частин машин автоматичної обробки даних

4

4

шт

8456 12 90 00

•••інші

4

4

шт

8456 20 00 00

що працюють з використанням ультразвукових процесів

2

2

шт

8456 30

що працюють з використанням електророзрядних процесів:
••з числовим програмним керуванням:
8456 30 11 00

•••з дротовим електродом

2

2

шт

8456 30 19 00

•••інші

2

2

шт

8456 30 90 00

••інші

2

2

шт

8456 40 00 00

що працюють з використанням плазмо-дугових процесів

2

2

шт

8456 50 00 00

водоструминні різальні машини

2

2

шт

8456 90 00 00

інші

2

2

шт

8457

Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки металу:
8457 10

центри оброблювальні:
8457 10 10 00

••горизонтальні

4

4

шт

8457 10 90 00

••інші

4

4

шт

8457 20 00 00

верстати агрегатні однопозиційні

2

2

шт

8457 30

верстати агрегатні багатопозиційні:
8457 30 10 00

••з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8457 30 90 00

••інші

2

2

шт

8458

Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні:
горизонтальні:
8458 11

••з числовим програмним керуванням:
8458 11 20 00

•••верстати токарні багатоцільові

3

3

шт

•••токарні автомати:
8458 11 41 00

••••одношпиндельні

3

3

шт

8458 11 49 00

••••багатошпиндельні

3

3

шт

8458 11 80 00

•••інші

0

0

шт

8458 19 00

••інші:
8458 19 00 10

•••верстати токарні центрові (процесори або інструментальні верстати)

2

2

шт

8458 19 00 90

•••інші

4

4

-

інші верстати токарні:
8458 91

••з числовим програмним керуванням:
8458 91 20 00

•••верстати токарні багатоцільові

2

2

шт

8458 91 80 00

•••інші

4

4

шт

8458 99 00 00

••інші

5

5

шт

8459

Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати лінійної побудови) для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів (включаючи верстати токарні багатоцільові) товарної позиції 8458:
8459 10 00 00

верстати агрегатні лінійної побудови

2

2

шт

інші верстати для свердління:
8459 21 00 00

••з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8459 29 00 00

••інші

2

2

шт

інші верстати розточувально-фрезерні:
8459 31 00 00

••з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8459 39 00 00

••інші

2

2

шт

інші верстати розточувальні:
8459 41 00 00

••з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8459 49 00 00

••інші

2

2

шт

верстати консольно-фрезерні:
8459 51 00 00

••з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8459 59 00 00

••інші

2

2

шт

інші верстати фрезерні:
8459 61

••з числовим програмним керуванням:
8459 61 10 00

•••інструментальні фрезерні

4

4

шт

8459 61 90 00

•••інші

2

2

шт

8459 69

••інші:
8459 69 10 00

•••інструментальні фрезерні

4

4

шт

8459 69 90 00

•••інші

2

2

шт

8459 70 00 00

інші верстати різенарізні

2

2

шт

8460

Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для виконання інших операцій з остаточної обробки металів або металокераміки з використанням точильних каменів, абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної позиції 8461:
верстати плоскошліфувальні:
8460 12 00

••з числовим програмним керуванням:
8460 12 00 10

•••з точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм

0,5

0,5

шт

8460 12 00 90

•••інші

2

2

шт

8460 19 00 00

••інші

2

2

шт

інші шліфувальні верстати:
8460 22 00 00

••безцентрові шліфувальні верстати

2

2

шт

8460 23 00 00

••інші кругло-шліфовальні верстати з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8460 24 00 00

••інші з числовим програмним керуванням

2

2

шт

8460 29

••інші:
8460 29 10 00

•••для шліфування циліндричних поверхонь

2

2

шт

8460 29 90 00

•••інші

2

2

шт

верстати заточувальні (для різального інструмента):
8460 31 00 00

••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8460 39 00 00

••інші

1

1

шт

8460 40

верстати хонінгувальні або довідні:
8460 40 10

••з числовим програмним керуванням:
8460 40 10 10

•••з точністю обробки форми отвору не більш як 0,01 мм

0,5

0,5

шт

8460 40 10 90

•••інші

2

2

шт

8460 40 90 00

••інші

2

2

шт

8460 90 00

інші:
8460 90 00 10

••верстати з мікрометричними регулювальними пристроями та з точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм

4

4

шт

8460 90 00 90

••інші

2

2

шт

8461

Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для обробки металів або металокераміки шляхом видалення матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не зазначені:
8461 20 00 00

верстати поперечно-стругальні та довбальні

3

3

шт

8461 30

верстати протяжні:
8461 30 10 00

••з числовим програмним керуванням

0

0

шт

8461 30 90 00

••інші

0

0

шт

8461 40

верстати зуборізні, зубошліфувальні або зубообробні:
••верстати зуборізні (включаючи верстати зуборізні абразивні):
•••верстати зуборізні для циліндричних зубчастих коліс:
8461 40 11 00

••••з числовим програмним керуванням

0

0

шт

8461 40 19 00

••••інші

0

0

шт

•••для нарізування інших зубчастих коліс:
8461 40 31 00

••••з числовим програмним керуванням

0

0

шт

8461 40 39 00

••••інші

0

0

шт

••верстати зубообробні:
•••з мікрометричними регулювальними пристроями і точністю позиціонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм:
8461 40 71 00

••••з числовим програмним керуванням

0

0

шт

8461 40 79 00

••••інші

0

0

шт

8461 40 90 00

•••інші

0

0

шт

8461 50

верстати пиляльні або відрізні:
••верстати пиляльні:
8461 50 11 00

•••круглопиляльні

0

0

шт

8461 50 19 00

•••інші

4

4

шт

8461 50 90 00

••верстати відрізні

4

4

шт

8461 90 00 00

інші

5

5

шт

8462

Машини (включаючи преси) для обробки металів куванням, включаючи кування молотом та штампувальну ковку; (крім прокатних станів); машини для обробки металів (включаючи преси, лінії повздовжньої та поперечної різки) шляхом вигинання, відбортування, вирівнювання, різання, висікання, рубання або відкушування (крім волочильних станків); преси для обробки металів або карбідів металів, не зазначені вище:
машини гарячого формування для кування, включаючи кування молотом та штампувальну ковку (включаючи прес-ковку):
8462 11

••машини для ковки в закритих штампах:
8462 11 10 00

•••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 11 90 00

•••інші

5

5

шт

8462 19

••інші:
8462 19 10 00

•••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 19 90 00

•••інші

5

5

шт

машини вигинальні, відбортувальні, вирівнювальні (включаючи листогиб), для плоских виробів:
8462 22

••машини для формування профілю:
8462 22 10 00

•••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 22 90 00

•••інші

2

2

шт

8462 23 00 00

••листогиби з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 24 00 00

••машини для виготовлення панелей (панелегиби) з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 25 00 00

••роликово-листозгинальні машини з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 26 00 00

••інші з числовим програмним керуванням вигинальні, відбортувальні, вирівнювальні машини

5

5

шт

8462 29

••інші:
8462 29 10 00

•••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 29 90 00

•••інші

2

2

шт

лінії повздовжньої та поперечної різки та інші машини-ножиці (крім пресів) для плоских виробів, крім комбінованих ножицьо-висікальних (пробивних) верстатів:
8462 32

••лінії повздовжньої та поперечної різки:
8462 32 10 00

•••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 32 90 00

•••інші

5

5

шт

8462 33 00 00

••машини-ножиці з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 39 00 00

••інші

5

5

шт

висікальні (пробивальні), рубаючі або відкушувальні машини (за виключенням пресів), для плоских виробів, включаючи комбіновані ножицьо-висікальні (пробивні) верстати:
8462 42 00 00

••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 49 00 00

••інші

4

4

шт

верстати для обробки труб, трубок, порожнистого профілю та прутків (крім пресів):
8462 51 00 00

••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 59 00

••інші:
8462 59 00 10

•••гідравлічні машини-ножиці

2

2

шт

8462 59 00 20

•••верстати пробивні або вирубні, в тому числі комбіновані пробивальні та висікальні

4

4

шт

8462 59 00 90

•••інші

5

5

шт

преси для холодної обробки металів:
8462 61

••преси гідравлічні:
8462 61 10 00

•••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 61 90

•••інші:
8462 61 90 10

••••для обробки листових матеріалів

2

2

шт

8462 61 90 20

••••прес-ножиці, крім комбінованих пробивальних та висікальних

2

2

шт

8462 61 90 30

••••преси пробивні або вирубні, в тому числі комбіновані пробивальні та висікальні

4

4

шт

8462 61 90 90

••••інші

5

5

шт

8462 62

••преси механічні:
8462 62 10 00

•••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 62 90

•••інші:
8462 62 90 10

••••для обробки листових матеріалів

2

2

шт

8462 62 90 20

••••преси пробивні або вирубні, в тому числі комбіновані пробивальні та висікальні

4

4

шт

8462 62 90 90

••••інші

5

5

шт

8462 63

••серво-преси:
8462 63 10 00

•••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 63 90

•••інші:
8462 63 90 10

••••для обробки листових матеріалів

2

2

шт

8462 63 90 20

••••преси пробивні або вирубні, в тому числі комбіновані пробивальні та висікальні

4

4

шт

8462 63 90 90

••••інші

5

5

шт

8462 69

••інші:
8462 69 10 00

•••з числовим програмним керуванням

5

5

шт

8462 69 90

•••інші:
8462 69 90 10

••••для обробки листових матеріалів

2

2

шт

8462 69 90 20

••••преси пробивні або вирубні, в тому числі комбіновані пробивальні та висікальні

4

4

шт

8462 69 90 90

••••інші

5

5

шт

8462 90

інші:
8462 90 10 00

••з числовим програмним керуванням

4

4

шт

8462 90 90

••інші:
8462 90 90 10

•••машини-ножиці

2

2

шт

8462 90 90 90

•••інші

4

4

шт

8463

Інші верстати для обробки металів або металокераміки без видалення матеріалу:
8463 10

верстати для волочіння прутків, труб, профілів, дроту або аналогічних виробів:
8463 10 10 00

••верстати для волочіння дроту

5

5

шт

8463 10 90 00

••інші

5

5

шт

8463 20 00 00

верстати різенакатні

5

5

шт

8463 30 00 00

верстати для виготовлення виробів з дроту

5

5

шт

8463 90 00 00

інші

5

5

шт

8464

Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла:
8464 10 00 00

верстати пиляльні

5

5

шт

8464 20

верстати шліфувальні або полірувальні:
••для обробки скла:
8464 20 11 00

•••скла оптичного

5

5

шт

8464 20 19 00

•••інші

5

5

-

8464 20 80 00

••інші

5

5

-

8464 90 00 00

інші

5

5

-

8465

Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів складання) для обробки дерева, пробки, кістки, ебоніту, твердих пластмас або аналогічних твердих матеріалів:
8465 10

верстати, які можуть виконувати різні операції з механічної обробки без зміни інструменту між цими операціями:
8465 10 10 00

••із зняттям та переміщенням вручну деталі між операціями

5

5

шт

8465 10 90 00

••з автоматичним переміщенням оброблюваної деталі між операціями

5

5

шт

8465 20 00

обробні центри:
8465 20 00 10

••пиляльні

1

1

шт

8465 20 00 20

••стругальні, фрезерні або стругально-калювальні

1

1

шт

8465 20 00 30

••шліфувальні, піскошліфувальні або полірувальні

1

1

шт

8465 20 00 40

••вигинальні або складальні

5

5

шт

••свердлильні та довбальні:
8465 20 00 51

•••багатошпиндельні присаджувальні

1

1

шт

8465 20 00 59

•••інші

5

5

шт

8465 20 00 70

••розколювальні, лущильні або дробарки

2

2

шт

8465 20 00 90

••інші

5

5

шт

інші:
8465 91

••верстати пиляльні:
8465 91 10 00

•••із стрічковою пилкою

5

5

шт

8465 91 20 00

•••із дисковою пилкою

5

5

шт

8465 91 90 00

•••інші

1

1

шт

8465 92 00 00

••верстати стругальні, фрезерні або стругально-калювальні

1

1

шт

8465 93 00 00

••верстати шліфувальні, піскошліфувальні або полірувальні

1

1

шт

8465 94 00 00

••верстати вигинальні або складальні

5

5

шт

8465 95 00

••верстати свердлильні та довбальні:
8465 95 00 10

•••багатошпиндельні присаджувальні

1

1

шт

8465 95 00 90

•••інші

5

5

шт

8465 96 00 00

••верстати розколювальні, лущильні або дробарки

2

2

шт

8465 99 00

••інші:
8465 99 00 10

•••верстати односторонні для приклеювання крайок клеєм-розплавом

1

1

шт

8465 99 00 90

•••інші

5

5

шт

8466

Частини та приладдя, призначені винятково або переважно для обладнання товарних позицій 8456-8465, включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої для обладнання; кріплення для інструментів будь-якого типу, призначених для ручних робіт:
8466 10

пристрої для кріплення інструментів і різенарізні саморозкривні головки:
••пристрої для кріплення інструментів:
8466 10 20 00

•••оправки, цангові патрони та втулки

2

2

-

•••інші:
8466 10 31 00

••••для токарних верстатів

2

2

-

8466 10 38 00

••••інші

2

2

-

8466 10 80 00

••різенарізні саморозкривні головки

2

2

-

8466 20

пристрої для кріплення оброблюваних деталей:
8466 20 20 00

••затискні пристрої та арматура спеціального призначення; комплекти стандартних затискних пристроїв і арматури

2

2

-

••інші:
8466 20 91 00

•••для токарних верстатів

2

2

-

8466 20 98 00

•••інші

2

2

-

8466 30 00 00

головки ділильні та інші спеціальні пристрої до верстатів

2

2

-

інші:
8466 91

••до верстатів товарної позиції 8464:
8466 91 20 00

•••литі з чавуну або литі зі сталі

2

2

-

8466 91 95 00

•••інші

2

2

-

8466 92

••до верстатів товарної позиції 8465:
8466 92 20 00

•••литі з чавуну або литі зі сталі

2

2

-

8466 92 80 00

•••інші

2

2

-

8466 93

••до верстатів товарних позицій 8456-8461:
8466 93 40 00

•••частини та приладдя для верстатів товарних категорій та підпозицій 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 або 8461 50, які використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат або друкованих плат з встановленими електронними компонентами, частин товарної позиції 8517 або частин машин автоматичного оброблення інформації

2

2

-

•••інші:
8466 93 50 00

••••для машин товарної категорії 8456 50 00

2

2

-

8466 93 60 00

••••інші

2

2

-

8466 94 00 00

••до верстатів товарної позиції 8462 або 8463

2

2

-

8467

Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном:
пневматичні:
8467 11

••ротаційні (включаючи комбіновані обертові і ударної дії):
8467 11 10 00

•••для обробки металу

5

5

-

8467 11 90 00

•••інші

5

5

-

8467 19 00 00

••інші

5

5

-

з вмонтованим електричним двигуном:
8467 21

••дрилі всіх типів:
8467 21 10 00

•••які можуть працювати без зовнішнього джерела живлення

2

2

шт

•••інші:
8467 21 91 00

••••електропневматичні

2

2

шт

8467 21 99 00

••••інші

2

2

шт

8467 22

••пилки:
8467 22 10 00

•••пилки ланцюгові

5

5

шт

8467 22 30 00

•••пилки дискові

2

2

шт

8467 22 90 00

•••інші

2

2

шт

8467 29

••інші:
8467 29 20 00

•••які можуть працювати без зовнішнього джерела живлення

2

2

шт

•••інші:
••••апарати точильні та шліфувальні:
8467 29 51 00

•••••куто-шліфувальні

2

2

шт

8467 29 53 00

•••••стрічкошліфувальні

2

2

шт

8467 29 59 00

•••••інші

5

5

шт

8467 29 70 00

••••стругальні

2

2

шт

8467 29 80 00

••••машини для підрізання живої огорожі та підстригання газонів

2

2

шт

8467 29 85 00

••••інші

2

2

шт

інші інструменти:
8467 81 00 00

••пилки ланцюгові

2

2

шт

8467 89 00 00

••інші

5

5

-

частини:
8467 91 00

••пилок ланцюгових:
8467 91 00 10

•••з електричним двигуном

2

2

-

8467 91 00 90

•••інші

4

4

-

8467 92 00 00

••пневматичних інструментів

5

5

-

8467 99 00

••інші:
8467 99 00 10

•••з електричним двигуном

2

2

-

8467 99 00 90

•••інші

5

5

-

8468

Обладнання та апаратура для паяння м’якими та твердими припоями або зварювання, придатні чи непридатні для різання, крім тих, що включені до товарної позиції 8515; машини та апарати для поверхневої термообробки, які працюють на газу:
8468 10 00 00

пальники газові з дуттям, ручні

5

5

-

8468 20 00 00

інше обладнання та апаратура, які працюють на газу

5

5

-

8468 80 00 00

інше обладнання та апаратура

5

5

-

8468 90 00 00

частини

5

5

-

[8469]
8470

Калькулятори та кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функціями; бухгалтерські машини, поштові маркувальні машини, апарати для видавання квитків та аналогічні машини з лічильними пристроями; апарати касові:
8470 10 00 00

калькулятори електронні, здатні працювати без зовнішнього джерела живлення, та кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функціями

0

0

шт

інші електронні калькулятори:
8470 21 00 00

••з умонтованим друкувальним пристроєм

0

0

шт

8470 29 00 00

••інші

0

0

шт

8470 30 00 00

інші машини лічильні

0

0

шт

8470 50 00 00

касові апарати

0

0

шт

8470 90 00 00

інші

0

0

шт

8471

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, в іншому місці не зазначені:
8471 30 00 00

машини автоматичного оброблення інформації портативні масою не більш як 10 кг, що мають принаймні центральний блок оброблення інформації, клавіатуру та дисплей

0

0

шт

інші машини автоматичного оброблення інформації:
8471 41 00 00

••що містять в одному корпусі принаймні центральний блок оброблення інформації та пристрої введення та виведення, об’єднані або ні

0

0

шт

8471 49 00 00

••інші, що представлені у вигляді систем

0

0

шт

8471 50 00 00

блоки оброблення інформації інші, ніж у товарних підпозиціях 8471 41 або 8471 49, що містять або не містять в одному корпусі один або два таких пристрої: запам’ятовувальні пристрої, пристрої введення та виведення

0

0

шт

8471 60

пристрої введення aбо виведення, що містять або не містять в одному корпусі запам’ятовувальні пристрої:
8471 60 60 00

••клавіатури

0

0

шт

8471 60 70 00

••інші

0

0

шт

8471 70

запам’ятовувальні пристрої:
8471 70 20 00

••центральні запам’ятовувальні пристрої

0

0

шт

••інші:
•••запам’ятовувальні пристрої на дисках:
8471 70 30 00

••••оптичні, включаючи магнітооптичні

0

0

шт

••••інші:
8471 70 50 00

•••••запам’ятовувальні пристрої на жорстких дисках

0

0

шт

8471 70 70 00

•••••інші

0

0

шт

8471 70 80 00

•••запам’ятовувальні пристрої на магнітних стрічках

0

0

шт

8471 70 98 00

•••інші

0

0

шт

8471 80 00 00

інші пристрої машин для автоматичного оброблення інформації

0

0

шт

8471 90 00 00

інші

0

0

шт

8472

Інше обладнання конторське (наприклад гектографічні або трафаретні розмножувальні апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гостріння олівців, машини для перфорації або машини для скріплення скобами (степлери):
8472 10 00 00

машини копіювально-розмножувальні

10

10

шт

8472 30 00 00

машини для сортування або складання, або укладання у конверти, або перев’язування поштової кореспонденції, машини для розкривання, закривання або запечатування поштової кореспонденції і машини для наклеювання або гасіння поштових марок

10

10

шт

8472 90

інше:
8472 90 10 00

••машини для сортування, рахування або пакування монет

10

10

шт

8472 90 80

••інші:
8472 90 80 10

•••банкомати та машини для оброблення текстів

0

0

шт

8472 90 80 90

•••інші

10

10

-

8473

Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково або переважно для машин товарних позицій 8470-8472:
частини та приладдя до машин товарної позиції 8470:
8473 21

••електронних калькуляторів товарних підпозицій 8470 10, 8470 21 або 8470 29:
8473 21 10 00

•••електронні модулі

0

0

-

8473 21 90 00

•••інші

0

0

-

8473 29

••інші:
8473 29 10 00

•••електронні модулі

0

0

-

8473 29 90 00

•••інші

0

0

-

8473 30

частини та приладдя до машин товарної позиції 8471:
8473 30 20 00

••електронні модулі

0

0

-

8473 30 80 00

••інші

0

0

-

8473 40

частини та приладдя до машин товарної позиції 8472:
8473 40 10 00

••електронні модулі

0

0

-

8473 40 80 00

••інші

0

0

-

8473 50

частини та приладдя, однаково пристосовані для машин, які відповідають двом або більше товарним позиціям 8470-8472:
8473 50 20 00

••електронні модулі

0

0

-

8473 50 80 00

••інші

0

0

-

8474

Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм:
8474 10 00 00

машини для сортування, просіювання, сепарації або промивання

1

1

-

8474 20 00 00

машини для подрібнення або розмелювання

7

7

-

машини для змішування або перемішування:
8474 31 00 00

••бетономішалки та розчинозмішувачі

0

0

-

8474 32 00 00

••машини для змішування мінеральних речовин з бітумом

0

0

-

8474 39 00 00

••інші

0

0

-

8474 80

інше обладнання:
8474 80 10 00

••обладнання для агломерації, формування або відливання керамічних паст

0

0

-

8474 80 90 00

••інше

0

0

-

8474 90

частини:
8474 90 10 00

••литі з чавуну або литі зі сталі

5

5

-

8474 90 90

••інші:
8474 90 90 10

•••частини обладнання для сортування, промивання, подрібнення, змішування або перемішування руд, ґрунтів, каміння та інших мінеральних копалин

2

2

-

8474 90 90 90

•••інші

5

5

-

8475

Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробів:
8475 10 00 00

машини для складання електричних та електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах

5

5

-

машини для виробництва або гарячої обробки скла чи скляних виробів:
8475 21 00 00

••машини для виробництва оптичного волокна та його заготовок

5

5

-

8475 29 00 00

••інші

5

5

-

8475 90

частини:
8475 90 10 00

••частини машин товарної під позиції 8475 21 00

5

5

-

8475 90 90 00

••інші

5

5

-

8476

Автомати торговельні (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарів або напоїв), включаючи автомати для розміну банкнот та монет:
автомати для продажу напоїв:
8476 21 00 00

••з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями

5

5

шт

8476 29 00 00

••інші

5

5

шт

інші автомати:
8476 81 00 00

••з умонтованими нагрівальними або охолоджувальними пристроями

5

5

шт

8476 89

••інші:
8476 89 10 00

•••автомати для розміну банкнот та монет

5

5

шт

8476 89 90 00

•••інші

5

5

шт

8476 90

частини:
8476 90 10 00

••частини автоматів для розміну банкнот та монет

5

5

-

8476 90 90 00

••частини

5

5

-

8477

Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначені:
8477 10 00 00

машини інжекційно-ливарні

0

10

шт

8477 20 00 00

екструдери

0

10

шт

8477 30 00 00

машини для видувного лиття

0

10

шт

8477 40 00 00

машини для вакуумного лиття та інші термоформувальні машини

0

5

шт

інші машини для лиття або формування будь-яким іншим способом:
8477 51 00 00

••для лиття або відновлення протектора пневматичних шин або для лиття чи іншого виду формування камер пневматичних шин

0

5

шт

8477 59

••інші:
8477 59 10

•••преси:
8477 59 10 10

••••вулканізаційні гідравлічні

0

1

шт

8477 59 10 90

••••інші

0

5

-

8477 59 80 00

•••інші

0

10

шт

8477 80

інше обладнання:
••машини для виробництва пористих матеріалів:
8477 80 11 00

•••машини для обробки реакцієздатних смол

0

5

шт

8477 80 19 00

•••інші

0

5

шт

••інше:
8477 80 91 00

•••обладнання для подрібнення

0

0

шт

8477 80 93 00

•••змішувачі, перемішувачі та мішалки

0

0

шт

8477 80 95 00

•••машини для нарізання, розколювання або обдирання

0

0

шт

8477 80 99 00

•••інші

0

0

-

8477 90

частини:
8477 90 10 00

••литі з чавуну або литі зі сталі

0

0

-

8477 90 80 00

••інші

0

0

-

8478

Обладнання для підготовки або обробки тютюну, в іншому місці не зазначене:
8478 10 00 00

обладнання

1

1

-

8478 90 00 00

частини

1

1

-

8479

Машини та механічні пристрої, які мають індивідуальні функції, в іншому місці не зазначені:
8479 10 00 00

обладнання для громадських робіт, будівництва або аналогічних робіт

0

0

-

8479 20 00 00

обладнання для екстрагування або виробництва тваринних, нелетких рослинних або мікробних жирів або олій

0

0

-

8479 30

преси для виробництва деревностружкових або деревно-волокнистих плит або плит з інших волокнистих матеріалів та інші машини для обробки деревини або пробки:
8479 30 10 00

••преси

0

0

-

8479 30 90 00

••інші

0

0

-

8479 40 00 00

машини для виробництва канатів, тросів або кабелів

2

2

шт

8479 50 00 00

промислові роботи, в іншому місці не зазначені

5

5

-

8479 60 00 00

охолоджувачі повітря випарного типу

5

5

-

трапи пасажирські:
8479 71 00 00

••які використовуються в аеропортах

0

0

-

8479 79 00 00

••інші

0

0

-

інші машини та механічні пристрої:
8479 81 00 00

••для обробки металів, включаючи машини для намотування електродроту на котушки

2

2

-

8479 82 00

••для змішування, перемішування, подрібнення, розмелювання, грохочення, просіювання, гомогенізації, емульгування або розмішування:
8479 82 00 10

•••ультразвукові диспергатори

0

10

шт

8479 82 00 90

•••інші

0

0

-

8479 83 00

••холодні ізостатичні преси:
8479 83 00 10

•••для обробки металів

2

2

-

8479 83 00 90

•••інші

0

0

-

8479 89

••інші:
8479 89 30 00

•••пересувне кріплення з гідравлічним приводом для шахт

0

2

-

8479 89 60 00

•••центральні системи змащування

0

0

-

8479 89 70 00

•••автоматичні машини для розміщення електронних компонентів, що використовуються виключно або головним чином для виготовлення друкованих плат з встановленими електронними компонентами

0

0

-

8479 89 97

•••інші:
8479 89 97 10

••••машини для розкриття та закриття чавунного вічка доменної печі

0

10

шт

8479 89 97 20

••••машини для покриття глазур’ю та оздоблення керамічних виробів

0

5

-

8479 89 97 30

••••машини та механічні пристрої для капсулювання, таблетування, сушіння, гранулювання лікарських засобів

0

1

шт

8479 89 97 50

••••машини та механічні пристрої для нанесення покриття на гранули, таблетки

0

1

шт

8479 89 97 90

••••інші

0

0

-

8479 90

частини:
8479 90 15 00

••частини машин товарної підпозиції 8479 89 70

0

0

-

••інші:
8479 90 20 00

•••литі з чавуну або литі зі сталі

0

0

-

8479 90 70 00

•••інші

0

0

-

8480

Опоки для металоливарного виробництва; піддони ливарні; моделі ливарні; форми (крім виливниць) для лиття металів, карбідів металів, скла, мінеральних матеріалів, гуми або пластмас:
8480 10 00 00

опоки для металоливарного виробництва

2

2

-

8480 20 00 00

піддони ливарні

2

2

-

8480 30

моделі ливарні:
8480 30 10 00

••з дерева

2

2

-

8480 30 90 00

••інші

2

2

-

форми для лиття металів або карбідів металів:
8480 41 00 00

••для лиття шляхом видування або під тиском

2

2

-

8480 49 00 00

••інші

2

2

-

8480 50 00 00

форми для лиття скла

2

2

-

8480 60 00 00

форми для лиття мінеральних матеріалів

2

2

-

форми для лиття гуми або пластмас:
8480 71 00

••для лиття шляхом видування або під тиском:
8480 71 00 10

•••форми для пластмас (для лиття під тиском закруток (ковпачків) для пет-пляшок)

0

0

-

8480 71 00 90

•••інші

0

0

-

8480 79 00 00

••інші

0

0

-

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та терморегулювальні вентилі:
8481 10

клапани редукційні для регулювання тиску:
8481 10 05 00

••об’єднані з фільтрами або мастильними пристроями

0

0

-

••інші:
8481 10 19 00

•••з чавуну або сталі

0

0

-

8481 10 99 00

•••інші

0

0

-

8481 20

клапани для маслогідравлічних або пневматичних трансмісій:
8481 20 10 00

••клапани контролю маслогідравлічних силових трансмісій

0

0

-

8481 20 90 00

••клапани контролю пневматичних силових трансмісій

0

0

-

8481 30

клапани зворотні:
8481 30 91 00

••з чавуну або сталі

0

0

-

8481 30 99 00

••інші

0

0

-

8481 40

клапани запобіжні або випускні:
8481 40 10 00

••з чавуну або сталі

0

0

-

8481 40 90 00

••інші

0

0

-

8481 80

інша арматура:
••крани, клапани і вентилі для раковин, ванн, біде, резервуарів для води та аналогічних пристроїв:
8481 80 11 00

•••крани змішувальні

0

0

-

8481 80 19 00

•••інші

0

0

-

••вентилі для радіаторів центрального опалення:
8481 80 31 00

•••терморегулювальні вентилі

0

0

-

8481 80 39 00

•••інші

0

0

-

8481 80 40 00

••клапани для пневматичних шин та камер

0

0

-

••інші:
•••клапани для контролю за процесом:
8481 80 51 00

••••регулятори температури

0

0

-

8481 80 59 00

••••інші

0

0

-

•••інші:
••••засуви:
8481 80 61 00

•••••з ливарного чавуну

0

0

-

8481 80 63 00

•••••сталеві

0

0

-

8481 80 69 00

•••••інші

0

0

-

••••клапани запірні:
8481 80 71 00

•••••з ливарного чавуну

0

0

-

8481 80 73 00

•••••сталеві

0

0

-

8481 80 79 00

•••••інші

0

0

-

8481 80 81 00

••••крани кульові та конічні

0

0

-

8481 80 85 00

••••затвори дискові (заслінки)

0

0

-

8481 80 87 00

••••клапани мембранні

0

0

-

8481 80 99 00

••••інші

0

0

-

8481 90 00 00

частини

0

0

-

8482

Підшипники кулькові або роликові:
8482 10

підшипники кулькові:
8482 10 10 00

••зовнішній діаметр яких не більш як 30 мм

4

4

-

8482 10 90 00

••інші

0

0

-

8482 20 00 00

підшипники роликові конічні, включаючи вироби, складені з внутрішнього конічного кільця підшипника та сепаратора з роликами

5

5

-

8482 30 00 00

підшипники роликові сферичні

6

6

-

8482 40 00 00

підшипники роликові голчасті, включаючи вироби, складені з сепаратора та голчастих роликів

10

10

-

8482 50 00 00

інші підшипники з циліндричними роликами, включаючи вироби, складені з сепаратора та роликів

0

0

-

8482 80 00 00

інші підшипники, включаючи комбіновані кульково-роликові

2

2

-

частини:
8482 91

••кульки, голчасті ролики і ролики:
8482 91 10 00

•••ролики конічні

0

0

-

8482 91 90 00

•••інші

0

0

-

8482 99 00 00

••інші

5

5

-

8483

Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та шестерні; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та пристрої для з’єднання валів (включаючи універсальні шарніри):
8483 10

вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) та кривошипи:
••кривошипи та вали колінчасті:
8483 10 21

•••литі з чавуну або литі зі сталі:
8483 10 21 10

••••для цивільної авіації

0

0,4

-

8483 10 21 90

••••інші

5

5

-

8483 10 25

•••сталеві ковані:
8483 10 25 10

••••для цивільної авіації

0

0,4

-

8483 10 25 90

••••інші

5

5

-

8483 10 29

•••інші:
8483 10 29 10

••••для цивільної авіації

0

0,4

-

8483 10 29 90

••••інші

5

5

-

8483 10 50

••вали, з’єднані шарнірно:
8483 10 50 10

•••для цивільної авіації

0

0,4

-

8483 10 50 90

•••інші

5

5

-

8483 10 95

••інші:
8483 10 95 10

•••для цивільної авіації

0

0,4

-

8483 10 95 90

•••інші

5

5

-

8483 20 00 00

корпуси підшипників з вмонтованими кульковими або роликовими підшипниками

5

5

-

8483 30

корпуси підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників; підшипники ковзання для валів:
••корпуси підшипників:
8483 30 32

•••для кулькових або роликових підшипників:
8483 30 32 10

••••для цивільної авіації

0

0,4

-

8483 30 32 90

••••інші

5

5

-

8483 30 38

•••інші:
8483 30 38 10

••••для цивільної авіації

0

0,4

-

8483 30 38 90

••••інші

5

5

-

8483 30 80

••підшипники ковзання для валів:
8483 30 80 10

•••для цивільної авіації

0

0,4

-

8483 30 80 90

•••інші

5

5

-

8483 40

зубчасті передачі та зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів трансмісій, які постачаються окремо; кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори:
••зубчасті механізми та зубчасті передачі (крім фрикційних передач):
8483 40 21 00

•••циліндричні та гвинтові передачі

0

0,4

-

8483 40 23 00

•••конічні та конічно-циліндричні передачі

0

0,4

-

8483 40 25 00

•••черв’ячні передачі

0

0,4

-

8483 40 29 00

•••інші

0

0,4

-

8483 40 30 00

••кулькові або роликові гвинтові передачі

0

0,4

-

••коробки передач та інші варіатори швидкості:
8483 40 51 00

•••коробки передач

0

0,4

-

8483 40 59 00

•••інші

0

0,4

-

8483 40 90 00

••інші

0

0,4

-

8483 50

маховики та шківи, включаючи поліспасти:
8483 50 20 00

••литі з чавуну або литі зі сталі

0

0

-

8483 50 80 00

••інші

0

0

-

8483 60

муфти та пристрої для з’єднання валів (включаючи універсальні шарніри):
8483 60 20 00

••литі з чавуну або литі зі сталі

0

0,4

-

8483 60 80 00

••інші

0

0,4

-

8483 90

зубчасті колеса, ланцюгові зірочки та інші елементи передач, представлені окремо; частини:
8483 90 20 00

••частини корпусів підшипників

0

0,4

-

••інші:
8483 90 81 00

•••литі з чавуну або литі зі сталі

0

0,4

-

8483 90 89

•••інші:
8483 90 89 10

••••для цивільної авіації

0

0,4

-

8483 90 89 90

••••інші

5

5

-

8484

Прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу; набори чи комплекти прокладок та аналогічних з’єднувальних елементів різних за складом, упаковані в пакети, конверти або аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі:
8484 10 00

прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу:
8484 10 00 10

••для цивільної авіації

0

1

-

8484 10 00 90

••інші

0

0

-

8484 20 00 00

ущільнювачі механічні

0

0

-

8484 90 00

інші:
8484 90 00 10

••для цивільної авіації

0

1

-

8484 90 00 90

••інші

0

0

-

8485

Машини для пошарового нарощування:
8485 10 00 00

шляхом нанесення металу

5

5

шт

8485 20 00 00

шляхом нанесення пластмас та гуми

0

0

-

8485 30

шляхом нанесення штукатурної суміші (англ. plaster), цементу, кераміки або скла:
8485 30 10 00

••шляхом нанесення штукатурної суміші, цементу або кераміки

0

0

-

8485 30 90

••інші:
8485 30 90 10

•••для виробництва скляних виробів

5

5

-

8485 30 90 90

•••інші

0

0

-

8485 80 00

інші:
8485 80 00 10

••шляхом нанесення клею

5

5

шт

8485 80 00 90

••інші

0

0

-

8485 90

частини:
8485 90 10 00

••частини машин товарної категорії 8485 30 10

5

5

-

8485 90 90

••інші:
8485 90 90 10

•••частини машин товарної категорії 8485 10 00

2

2

-

8485 90 90 20

•••частини машин товарної підкатегорії 8485 30 90 10

5

5

-

8485 90 90 90

•••інші

0

0

-

8486

Машини та апаратура, які використовуються виключно або переважно у виробництві напівпровідникових булів або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або плоских дисплейних панелей; машини та апаратура, зазначені у примітці 11 (C) до цієї групи; частини та приладдя:
8486 10 00 00

машини та апаратура для виробництва булів або пластин

0

0

-

8486 20 00

машини та апаратура для виробництва напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем:
8486 20 00 10

••верстати, що працюють з використанням ультразвукових процесів

2

2

шт

8486 20 00 90

••інші

0

0

шт

8486 30 00

машини та апаратура для виробництва плоских дисплейних панелей:
8486 30 00 10

••апаратура для хімічного осадження з парової фази на підкладках рідкокристалічних пристроїв

2

2

-

8486 30 00 30

••апаратура для сухого травлення на підкладках рідкокристалічних пристроїв

2

2

-

8486 30 00 50

••установки для фізичного осадження шляхом напилення на підкладках рідкокристалічних пристроїв

0

0

-

••інші:
8486 30 00 91

•••апаратура для проекціювання або нанесення зображень на сенсибілізовані підкладки плоских дисплеїв

10

10

-

8486 30 00 99

•••інші

0

0

-

8486 40 00 00

машини та установки, зазначені у примітці 11 (C) до цієї групи

0

0

-

8486 90 00

частини та приладдя:
8486 90 00 10

••пристрої для кріплення інструментів та різенарізні саморозкривні головки; пристрої для кріплення деталей

2

2

-

••інші:
8486 90 00 20

•••частини центрифуг для нанесення фотографічних емульсій на підкладках рідкокристалічних пристроїв

2

2

-

8486 90 00 30

•••частини машин для очищення металевих виводів умонтованих у корпус напівпровідникових пристроїв перед нанесенням гальванічного покриття

0

0

-

8486 90 00 40

•••частини апаратури для фізичного осадження шляхом напилення на підкладки рідкокристалічних пристроїв

5

5

-

8486 90 00 50

•••частини та приладдя апаратури для сухого травлення малюнка на підкладках рідкокристалічних пристроїв

2

2

-

8486 90 00 60

•••частини та приладдя апаратури для хімічного осадження із газової фази на підкладках рідкокристалічних пристроїв

2

2

-

8486 90 00 70

•••частини та приладдя верстатів, що працюють з використанням ультразвукових процесів

2

2

-

•••інші:
8486 90 00 91

••••до апаратури товарної підкатегорії 9010 50 00 00

5

5

-

8486 90 00 99

••••інші

0

0

-

8487

Частини обладнання, в іншому місці не зазначені, що не мають електричних з’єднань, ізоляторів, контактів, котушок або інших електричних елементів:
8487 10

гвинти для суден та їх лопаті:
8487 10 10 00

••з бронзи

5

5

шт

8487 10 90 00

••інші

5

5

шт

8487 90

інші:
8487 90 40 00

••із чавуну, литі

5

5

-

••з чорних металів:
8487 90 51 00

•••із сталі, литі

5

5

-

8487 90 57 00

•••з чорних металів, ковані або штамповані

5

5

-

8487 90 59 00

•••інші

0

0

-

8487 90 90 00

••інші

5

5

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com