Довідник КАТОТТГ

Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

Код:
48
Оційна назва:
Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону

Опис

Примітки:

1. У даній групі, якщо в тексті спеціально не зазначено інше, термін "папір" поширюється на картон (незалежно від товщини або маси 1 м-2).

2. До цієї групи не включаються:

(a) вироби групи 30;

(b) фольга для тиснення (товарна позиція 3212);

(c) ароматизований папір або папір, просочений або покритий косметичними засобами (група 33);

(d) папір або целюлозна вата, просочена або з покриттям милом чи дезінфікуючими засобами (товарна позиція 3401) або поліруючими речовинами, кремами чи аналогічними препаратами (товарна позиція 3405);

(e) сенсибілізований папір або картон (товарні позиції 3701-3704);

(f) папір, просочений діагностичними або лабораторними реагентами (товарна позиція 3822);

(g) листова шарувата пластмаса з паперовим наповненням або один шар паперу чи картону, покритий шаром пластмаси, якщо товщина шару пластмаси становить більш як половину всієї товщини матеріалу, або вироби з них, крім настінних покриттів товарної позиції 4814 (група 39);

(h) вироби товарної позиції 4202 (наприклад дорожні речі);

(ij) вироби групи 46 (вироби з матеріалів для плетіння);

(k) паперова пряжа або текстильні вироби з неї (розділ XI);

(l) вироби групи 64 або 65;

(m) абразивний папір або картон (товарна позиція 6805) або слюда на паперовій чи картонній основі (товарна позиція 6814) (однак папір та картон, покриті слюдяним порошком, включаються до даної групи);

(n) металева фольга на паперовій або картонній основі (як правило, розділ XIV або XV);

(o) вироби товарної позиції 9209;

(p) вироби групи 95 (наприклад іграшки, ігри, спортивний інвентар); або

(q) вироби групи 96 (наприклад гудзики, гігієнічні прокладки і тампони, пелюшки та підгузки).

3. За умови дотримання положень примітки 7 до цієї групи в товарні позиції 4801-4805 включаються папір і картон, піддані каландруванню, суперкаландруванню, лощенню або аналогічному оздобленню, з нанесенням водяних знаків або проклеюванням поверхні, а також папір, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, забарвлені по всій масі або оздоблені під мармур будь-яким способом. Однак папір, картон, целюлозна вата або полотно з целюлозного волокна, які піддавалися іншому обробленню, не включаються до зазначених товарних позицій, за винятком особливо обумовлених положень товарної позиції 4803.

4. У даній групі термін "газетний папір" означає папір некрейдований, що використовується для друкування газет, із вмістом загальної маси не менш як 50 мас.% деревних волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, не проклеєний або дуже мало проклеєний, що має шорстку поверхню з кожного боку, виміряну апаратом Parker Prіnt Surf (1 МПа), більш як 2,5 мікрометра (мікрона), з масою 1 м-2 не менш як 40 г, але не більш як 65 г, і застосовується тільки для паперу:

(a) у смугах або стрічках, або рулонах завширшки понад 28 см; або

(b) у прямокутних (включаючи квадратні) аркушах з розміром однієї сторони більше 28 см та іншої сторони - більше 15 см у розгорнутому вигляді.

5. У товарній позиції 4802 терміни "папір та картон ґатунків, що використовують для писання, друкування або інших графічних цілей" та "неперфоровані карти та неперфоровані паперові стрічки" означають папір або картон, які виготовлені головним чином з вибіленої маси або маси, одержаної механічним або хіміко-механічним способом, та які відповідають умовам будь-якого з таких критеріїв:

(A) для паперу або картону з масою 1 м-2 не більш як 150 г:

(a) вміст волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, 10 % або більше, і

1) маса 1 м-2 не більш як 80 г, або

2) забарвлені в масі; або

(b) зольність більш як 8 %, та

1) маса 1 м-2 не більш як 80 г, або

2) забарвлені в масі; або

(c) зольність більш як 3 % і білизна 60 % або більше; або

(d) зольність більш як 3 %, але не більш як 8 %, білизна менш як 60 % та індекс опору продавлювання не більш як 2,5 кПа м-2/г; або

(e) зольність 3 % або менше, білизна 60 % або більше та індекс опору продавлювання не більш як 2,5 кПа м-2/г;

(B) для паперу або картону з масою 1 м-2 більш як 150 г:

(a) забарвлені в масі; або

(b) білизна 60 % або більше, та

1) товщина не більш як 225 мікрометрів (мікронів), або

2) товщина більш як 225 мікрометрів (мікронів), але не більш як 508 мікрометрів (мікронів) і зольність більш як 3 %; або

(c) білизна менше 60 %, товщина не більш як 254 мікрометри (мікрони), зольність більш як 8 %.

До товарної позиції 4802 не включаються фільтрувальний папір або картон (включаючи папір для пакетиків для заварювання чаю) чи папір-основа або картон-основа, які використовуються для виготовлення покрівельного картону.

6. У даній групі термін "крафт-папір та крафт-картон" означає папір та картон із вмістом загальної маси волокна не менш як 80 мас.% волокон, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом.

7. За винятком окремих особливих випадків, зазначених у товарних позиціях, папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, які можуть включатися одночасно до двох або кількох товарних позицій 4801-4811, включаються до тієї товарної позиції, яка має найбільший порядковий номер згідно з УКТ ЗЕД серед зазначених товарних позицій.

8. До товарних позицій 4803-4809 включаються тільки папір, картон, целюлозна вата та полотно із целюлозних волокон:

(a) у смугах або стрічках, або рулонах завширшки більш як 36 см; або

(b) у прямокутних (включаючи квадратні) аркушах з розміром однієї сторони більш як 36 см та розміром іншої сторони більш як 15 см у розгорнутому вигляді.

9. У товарній позиції 4814 термін "шпалери та аналогічні настінні покриття" стосується тільки:

(a) паперу в рулонах завширшки не менш як 45 см, але не більш як 160 см, придатного для декорування (оздоблення) стін або стель:

(1) із зернистим тисненням, з рельєфним малюнком, забарвленою поверхнею, друкованим малюнком або інакше декорованого на поверхні (наприклад з текстильним ворсом), покритого або не покритого захисним прозорим шаром пластмаси;

(2) із шорсткою поверхнею, яка утворена внаслідок наявності (змішування з папером) частинок дерева, соломи тощо;

(3) з покриттям з лицьового боку пластмасою, причому цей шар має зернисте або інше тиснення, рельєфний малюнок, фарбований, з друкованим малюнком або декорований інакше; або

(4) покритого з лицьового боку матеріалом для плетіння, з’єднаним або не з’єднаним у паралельні смуги, тканим або нетканим;

(b) бордюрів та фризів з паперу, оброблених зазначеними вище способами, у рулонах або не у рулонах, придатних для декорування стін або стель;

(c) настінних покриттів з паперу, виготовлених з декількох панелей, у рулонах або аркушах, з друкованим зображенням, які утворюють разом пейзаж, картину або візерунок на стіні.

Вироби на основі з паперу або картону, придатні для використання як покриття для підлоги, так і настінні покриття, включаються до товарної позиції 4823.

10. До товарної позиції 4820 не включаються окремі аркуші або карти, нарізані за розміром, надруковані або ненадруковані, тиснені або нетиснені, перфоровані або неперфоровані.

11. До товарної позиції 4823 включаються серед інших (іnter alіa) перфоровані папір або картонні перфокарти для жакардових або аналогічних машин та паперові мережива.

12. За винятком виробів, що включаються до товарної позиції 4814 або 4821, папір, картон, целюлозна вата та вироби з них з надрукованими мотивами, персонажами або ілюстрованими зображеннями, які не є лише допоміжними для первинного використання товарів, включаються до групи 49.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарних підпозиціях 4804 11 і 4804 19 термін "крафт-лайнер" означає оздоблені або лощені машинним способом папір та картон у рулонах з вмістом від загальної маси волокна не менш як 80 мас.% деревних волокон, одержаних хімічним, сульфатним або натронним способом. Маса 1 м-2 таких виробів більш як 115 г і мінімальний індекс опору продавлювання за Мюленом відповідає значенням, наведеним нижче у таблиці. За будь-яких інших значень питомої маси 1 м-2 опір продавлювання визначається шляхом лінійної інтерполяції або екстраполяції.

Маса, г/м-2

Мінімальний індекс опору продавлювання за Мюленом, кПа

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2. У товарних підпозиціях 4804 21 і 4804 29 термін "мішковий крафт-папір" означає папір машинного оздоблення у рулонах із вмістом загальної маси волокна не менш як 80 мас.% волокон, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом, маса 1 м-2 зазначеного паперу не менш як 60 г і не більш як 115 г; цей папір повинен відповідати одній із зазначених нижче умов:

(a) мати мінімальний індекс опору продавлювання за Мюленом не менш як 3,7 кПа·м-2/г, коефіцієнт розтягування у поперечному напрямку більш як 4,5 %, у поздовжньому напрямку більш як 2 %;

(b) мати мінімальний опір роздиранню та мінімальну міцність на розрив, відповідні величинам, зазначеним у наведеній нижче таблиці, але за інших значень маси 1 м-2 вони визначаються методом лінійної інтерполяції:

Маса, г/м-2

Мінімальний опір роздиранню, мН

Мінімальна міцність на розрив, кН/м

у поздовжньому напрямку

у поздовжньому та поперечному напрямках

у поперечному напрямку

у поздовжньому та поперечному напрямках

60

700

1510

1,9

6

70

830

1790

2,3

7,2

80

965

2070

2,8

8,3

100

1230

2635

3,7

10,6

115

1425

3060

4,4

12,3

3. У товарній підпозиції 4805 11 термін "папір для гофрування з напівцелюлози" означає папір у рулонах, в якому не менш як 65 мас.% загальної маси волокна становлять невибілені волокна деревини твердих (листяних) порід, одержані сполученням механічних і хімічних способів варки; опір роздавлюванню цього паперу, виміряний за методом CMT 30 (Corrugated Medіum Теst при 30-хвилинній витримці), більш як 1,8 Н·м-2/г при відносній вологості 50 % і температурі 23 °C.

4. У товарну підпозицію 4805 12 включається папір у рулонах, виготовлений головним чином із солом’яної целюлози, яка одержана сполученням механічних і хімічних способів з масою 1 м-2 130 г або більше, опір роздавлюванню цього паперу, виміряний за методом CMT 30 (Corrugated Medіum Теst при 30-хвилинній витримці), більш як 1,4 Н м-2/г при відносній вологості 50 % і температурі 23 °C.

5. Товарні підпозиції 4805 24 і 4805 25 включають папір та картон, одержані повністю або переважно з целюлозної пульпи, що одержана переробкою відходів та макулатури з паперу або картону. Тест-лайнер може також мати поверхневий шар із забарвленого паперу, одержаного з вибіленої або невибіленої нерегенерованої (не із вторсировини) целюлозної пульпи. Такі вироби мають мінімальний індекс опору продавлювання за Мюленом не менш як 2 кПа·м-2/г.

6. У товарній підпозиції 4805 30 термін "папір обгортковий сульфітний" означає лощений машинним способом папір з вмістом загальної маси волокна більш як 40 мас.% деревних волокон, одержаних хімічним сульфітним способом, з вмістом золи не більш як 8 % та індексом продавлювання за Мюленом не менш як 1,47 кПа·м-2/г.

7. У товарній підпозиції 4810 22 термін "папір крейдований легковагий" означає папір, крейдований з обох боків, загальна маса 1 м-2 якого не більш як 72 г, до того ж масу 1 м-2 покривного шару на кожній поверхні не більш як 15 г і не менш як 50 мас.% загальної маси волокна у композиції становлять деревні волокна, одержані механічним способом.

Додаткова примітка України:

у цій групі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складення моторних транспортних засобів" та "для промислового складення моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

4802

Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання:

4802 10 00 00

папір та картон ручного відливання


0

0

-

4802 20 00 00

папір та картон, що використовуються як основа для світлочутливого, теплочутливого або електрочутливого паперу або картону


0

0

-

4802 40

папір, що використовується як основа для шпалер:

4802 40 10 00

••без вмісту волокон, одержаних механічним способом, або той, у якому такі волокна становлять не більш як 10 мас.% загальної маси волокна


0

0

-

4802 40 90 00

••інший


0

0

-

папір та картон інші, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або ті, в яких такі волокна становлять не більш як 10 мас.% загальної маси волокна:

4802 54 00 00

••з масою 1 м-2 менш як 40 г


0

0

-

4802 55

••з масою 1 м-2 40 г або більше, але не більш як 150 г у рулонах:

4802 55 15 00

•••з масою 1 м-2 40 г або більше, але менш як 60 г


0

0

-

4802 55 25 00

•••з масою 1 м-2 60 г або більше, але менш як 75 г


0

0

-

4802 55 30 00

•••з масою 1 м-2 75 г або більше, але менш як 80 г


0

0

-

4802 55 90 00

•••з масою 1 м-2 80 г або більше


0

0

-

4802 56

••з масою 1 м-2 40 г або більше, але не більш як 150 г в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді:

4802 56 20 00

•••з розміром однієї сторони 297 мм та іншої сторони 210 мм (формат А4)


0

0

-

4802 56 80 00

•••інші


0

0

-

4802 57 00 00

••інші, з масою 1 м-2 40 г або більше, але не більш як 150 г


0

0

-

4802 58

••з масою 1 м-2 більш як 150 г:

4802 58 10 00

•••у рулонах


0

0

-

4802 58 90 00

•••інші


0

0

-

інші папір та картон, з вмістом волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, більш як 10 мас.% загальної маси волокна:

4802 61

••у рулонах:

4802 61 15 00

•••масою 1 м-2 менш як 72 г та в яких більш як 50 мас.% загальної маси волокна становлять волокна, одержані механічним способом


0

0

-

4802 61 80 00

•••інші


0

0

-

4802 62 00 00

••в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм та іншої сторони не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді


0

0

-

4802 69 00 00

••інші


0

0

-

4803 00

Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні види паперу господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон, креповані або некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані або негофровані, перфоровані або неперфоровані, з забарвленою або незабарвленою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

4803 00 10 00

целюлозна вата


0

0

-

крепований папір або полотно з целюлозного волокна, з масою 1 м-2 кожного шару:

4803 00 31 00

••не більш як 25 г


0

0

-

4803 00 39 00

••більш як 25 г


0

0

-

4803 00 90 00

інші


0

0

-

4804

Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, крім включених до товарної позиції 4802 або 4803:

крафт-лайнер:

4804 11

••невибілені:

•••в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:

4804 11 11 00

••••з масою 1 м-2 менш як 150 г


0

0

-

4804 11 15 00

••••з масою 1 м-2 150 г і більше, але менш як 175 г


0

0

-

4804 11 19 00

••••з масою 1 м-2 175 г і більше


0

0

-

4804 11 90 00

•••інші


0

0

-

4804 19

••інші:

•••в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:

••••які складаються з одного або кількох невибілених шарів та одного поверхневого шару вибіленого, напіввибіленого або забарвленого, з масою 1 м-2:

4804 19 12 00

•••••менш як 175 г


0

0

-

4804 19 19 00

•••••175 г або більше


0

0

-

4804 19 30 00

••••інші


0

0

-

4804 19 90 00

•••інші


0

0

-

мішковий крафт-папір:

4804 21

••невибілений:

4804 21 10 00

•••в якому не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом


0

0

-

4804 21 90 00

•••інші


0

0

-

4804 29

••інші:

4804 29 10 00

•••в якому не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержаних хімічним сульфатним або натронним способом


0

0

-

4804 29 90 00

•••інші


0

0

-

інші крафт-папір і крафт-картон, з масою 1 м-2 150 г або менше:

4804 31

••невибілені:

•••в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:

4804 31 51 00

••••крафт-папір ізоляційний електротехнічний


0

0

-

4804 31 58 00

••••інші


0

0

-

4804 31 80 00

•••інші


0

0

-

4804 39

••інші:

•••в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом:

4804 39 51 00

••••рівномірно вибілені по всій масі


0

0

-

4804 39 58 00

••••інші


0

0

-

4804 39 80 00

•••інші


0

0

-

інші крафт-папір та крафт-картон з масою 1 м-2 більш як 150 г, але менш як 225 г:

4804 41

••невибілені:

4804 41 91 00

•••крафт просочений


0

0

-

4804 41 98 00

•••інші


0

0

-

4804 42 00 00

••рівномірно вибілені по всій масі, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом


0

0

-

4804 49 00 00

••інші


0

0

-

інші крафт-папір та крафт-картон з масою 1 м-2 225 г або більше:

4804 51 00 00

••невибілені


0

0

-

4804 52 00 00

••рівномірно вибілені по всій масі, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом


0

0

-

4804 59

••інші:

4804 59 10 00

•••в яких не менш як 80 мас.% загальної маси волокна становлять волокна деревини хвойних порід, одержані хімічним сульфатним або натронним способом


0

0

-

4804 59 90 00

•••інші


0

0

-

4805

Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, не піддані додатковому обробленню або оброблені, як обумовлено приміткою 3 до цієї групи:

папір для гофрування:

4805 11 00 00

••з напівцелюлози


0

0

-

4805 12 00 00

••із солом’яної маси


0

0

-

4805 19

••інший:

4805 19 10 00

•••папір "Wellenstoff"


0

0

-

4805 19 90 00

•••інший


0

0

-

тест-лайнер (регенерований картон для плоских шарів гофрованого картону):

4805 24 00 00

••з масою 1 м-2 150 г або менше


0

0

-

4805 25 00 00

••з масою 1 м-2 більш як 150 г


0

0

-

4805 30 00 00

папір обгортковий сульфітний


0

0

-

4805 40 00 00

папір та картон фільтрувальні


0

0

-

4805 50 00 00

папір-основа та картон-основа для покрівельного картону


0

0

-

інші:

4805 91 00 00

••з масою 1 м-2 150 г або менше


0

0

-

4805 92 00 00

••з масою 1 м2 більше 150 г, але менш як 225 г


0

0

-

4805 93

••з масою 1 м-2 225 г або більше:

4805 93 20 00

•••виготовлені з макулатури


0

0

-

4805 93 80 00

•••інші


0

0

-

4806

Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, калька і пергамін та інший лощений папір, прозорий або напівпрозорий, у рулонах або в аркушах:

4806 10 00 00

пергамент рослинний


0

0

-

4806 20 00 00

папір жиронепроникний


0

0

-

4806 30 00 00

калька


0

0

-

4806 40

пергамін та інший лощений папір, прозорий або напівпрозорий:

4806 40 10 00

••пергамін


0

0

-

4806 40 90 00

••інший


0

0

-

4807 00

Папір та картон багатошарові (виготовлені методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарів паперу або картону), які не мають поверхневого покриття або просочення, армовані або неармовані, у рулонах або в аркушах:

4807 00 30 00

виготовлені з макулатури, покриті або не покриті папером


0

0

-

4807 00 80 00

інші


0

0

-

4808

Папір та картон гофровані (обклеєні або не обклеєні гладкими зовнішніми аркушами), креповані, тиснені або перфоровані у рулонах або в аркушах, крім зазначених у товарній позиції 4803:

4808 10 00 00

папір та картон гофровані, перфоровані або неперфоровані


0

0

-

4808 40 00 00

крафт-папір, крепований або гофрований, тиснений або нетиснений, перфорований або неперфорований


0

0

-

4808 90 00 00

інші


0

0

-

4809

Папір копіювальний, самокопіювальний та інший копіювальний папір або перебивний папір (включаючи покритий або просочений папір для трафаретів, копіювальних апаратів або офсетних пластин), надрукований або ненадрукований, в рулонах або аркушах:

4809 20 00 00

папір самокопіювальний


0

0

-

4809 90 00 00

інший


0

0

-

4810

Папір та картон, покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-якого іншого покриття, із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру:

папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним способом, або з вмістом таких волокон не більш як 10 мас.% загальної маси волокна:

4810 13 00 00

••в рулонах


0

0

-

4810 14 00 00

••в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, іншої сторони не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді


0

0

-

4810 19 00 00

••інші


0

0

-

папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, з вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної маси волокна, одержаних механічним або хіміко-механічним способом:

4810 22 00 00

••папір крейдований легковагий


0

0

-

4810 29

••інші:

4810 29 30 00

•••у рулонах


0

0

-

4810 29 80 00

•••інші


0

0

-

крафт-папір та картон, крім тих, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей:

4810 31 00 00

••вибілені рівномірно по всій масі, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом, з масою 1 м-2 150 г або менше


0

0

-

4810 32

••вибілені рівномірно по всій масі, в яких більш як 95 мас.% загальної маси волокна становлять деревні волокна, одержані хімічним способом, з масою 1 м-2 більш як 150 г:

4810 32 10 00

•••покриті каоліном


0

0

-

4810 32 90 00

•••інші


0

0

-

4810 39 00 00

••інші


0

0

-

інші папір та картон:

4810 92

••багатошарові:

4810 92 10 00

•••в яких всі шари вибілені


0

0

-

4810 92 30 00

•••в яких вибілений лише один зовнішній шар


0

0

-

4810 92 90 00

•••інші


0

0

-

4810 99

••інші:

4810 99 10 00

•••папір та картон вибілені, покриті каоліном


0

0

-

4810 99 80 00

•••інші


0

0

-

4811

Папір, картон, целюлозна вата та полотна з целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із забарвленою або декорованою поверхнею або надруковані, у рулонах або в прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім товарів, що зазначені у товарній позиції 4803, 4809 або 4810:

4811 10 00 00

папір та картон, гудроновані, оброблені бітумом або асфальтом


0

0

-

папір та картон, гумовані або клейкі:

4811 41

••самосклеювальні:

4811 41 20 00

•••завширшки менш як 10 см, покриті невулканізованим натуральним або синтетичним каучуком


0

0

-

4811 41 90 00

•••інші


0

0

-

4811 49 00 00

••інші


0

0

-

папір та картон з покриттям, просочені або покриті шаром пластмаси (крім покритих адгезивом (клеєм):

4811 51 00 00

••вибілені, з масою 1 м-2 більш як 150 г


0

0

-

4811 59 00 00

••інші


0

0

-

4811 60 00 00

папір та картон з покриттям або просоченням з воску, парафіну, стеарину, масла, олії або гліцерину


0

0

-

4811 90 00 00

інші папір, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон


0

0

-

4812 00 00 00

Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з паперової маси


0

0

-

4813

Папір цигарковий, розрізаний або не розрізаний за розміром чи у формі книжечок або трубок:

4813 10 00 00

у формі книжечок або трубок


0

0

-

4813 20 00 00

у рулонах завширшки не більш як 5 см


0

0

-

4813 90

інший:

4813 90 10 00

••у рулонах завширшки більш як 5 см, але не більш як 15 см


0

0

-

4813 90 90 00

••інший


0

0

-

4814

Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий для вікон:

4814 20 00 00

шпалери та аналогічні настінні покриття, вироблені з паперу, покритого з лицьового боку зернистим, тисненим, забарвленим, надрукованим малюнком або іншим способом, оздобленого шаром пластмаси


0

0

-

4814 90

інші:

4814 90 10 00

••шпалери та аналогічні настінні покриття з гофрованого, пофарбованого або іншим чином декорованого з лицьового боку паперу, покритого захисним шаром з прозорої пластмаси


0

0

-

4814 90 70 00

••інші


0

0

-

[4815]

4816

Папір копіювальний, самокопіювальний та інший копіювальний або перебивний папір (крім паперу, включеного до товарної позиції 4809), трафарети для копіювальних апаратів та офсетні пластини з паперу, упаковані або не упаковані у коробки:

4816 20 00 00

папір самокопіювальний


0

0

-

4816 90 00 00

інші


0

0

-

4817

Конверти, листівки, поштові листівки без малюнків та поштові картки, з паперу або картону; коробки, сумки, пакувальні конверти та аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять паперові набори для листування:

4817 10 00 00

конверти


0

0

-

4817 20 00 00

листівки, поштові листівки без малюнків та поштові картки


0

0

-

4817 30 00 00

коробки, сумки, аналогічні вироби для пакування з паперу або картону, що містять паперові набори для листування


0

0

-

4818

Папір туалетний та аналогічний папір, целюлозна вата або полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах завширшки не більш як 36 см або розрізані за розміром або формою; носовики, серветки косметичні, рушники, скатертини та столові серветки, гігієнічні серветки, простирадла та інші вироби господарсько-побутового, санітарно-гігієнічного або медичного призначення, предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати або полотна з целюлозного волокна:

4818 10

туалетний папір:

4818 10 10 00

••з масою 1 м-2 кожного шару 25 г або менше


0

0

-

4818 10 90 00

••з масою 1 м-2 кожного шару більш як 25 г


0

0

-

4818 20

носовики, серветки косметичні та рушники для рук:

4818 20 10 00

••носовики та косметичні серветки


0

0

-

••рушники для рук:

4818 20 91 00

•••у рулонах


0

0

-

4818 20 99 00

•••інші


0

0

-

4818 30 00 00

скатертини та серветки


0

0

-

4818 50 00 00

предмети одягу та частини одягу


0

0

-

4818 90

інші:

4818 90 10 00

••вироби, що застосовуються в хірургічних, медичних або в гігієнічних цілях, не розфасовані для роздрібної торгівлі


0

0

-

4818 90 90 00

••інші


0

0

-

4819

Ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях:

4819 10 00 00

коробки та ящики з гофрованого паперу або гофрованого картону


0

0

-

4819 20 00 00

коробки, ящики та коробки складані, з негофрованого паперу або негофрованого картону


0

0

-

4819 30 00 00

мішки та пакети завширшки в нижній частині 40 см або більше


0

0

-

4819 40 00 00

інші мішки та пакети, включаючи конічні (конусоподібні)


0

0

-

4819 50 00 00

інші упаковки, включаючи конверти для грамплатівок


0

0

-

4819 60 00 00

коробки для картотек, лотки для листів, ящики та скриньки для зберігання документів і аналогічні вироби, що використовуються в установах, магазинах або в аналогічних цілях


0

0

-

4820

Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцій, блокноти для листів, книжки-пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні вироби, зошити, блокноти з промокальним папером, папки-реєстратори (з вкладними листами або інші), папки, швидкозшивачі, різноманітні ділові бланки, поаркушно прокладені копіювальні набори та інші канцелярські товари з паперу та картону; альбоми для зразків або колекцій та обкладинки для книжок з паперу або картону: альбоми для зразків або колекцій та обкладинки для книжок з паперу або картону:

4820 10

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцій, блокноти для листів, книжки-пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні вироби:

4820 10 10 00

••журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книжки для замовлень та книжки для квитанцій


0

0

-

4820 10 30 00

••записні книжки, блокноти для листів та книжки-пам’ятки для записів


0

0

-

4820 10 50 00

••щоденники


0

0

-

4820 10 90 00

••інші


0

0

-

4820 20 00 00

зошити


0

0

-

4820 30 00 00

папки-реєстратори (крім обкладинок для книг), папки і швидкозшивачі


0

0

-

4820 40 00 00

різноманітні ділові бланки та поаркушно прокладені копіювальні набори


0

0

-

4820 50 00 00

альбоми для зразків або для колекцій


0

0

-

4820 90 00 00

інші


0

0

-

4821

Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-які, надруковані або ненадруковані:

4821 10

надруковані:

4821 10 10 00

••самосклеювальні


0

0

-

4821 10 90 00

••інші


0

0

-

4821 90

інші:

4821 90 10 00

••самосклеювальні


0

0

-

4821 90 90 00

••інші


0

0

-

4822

Бобіни, котушки, шпульки та аналогічні основи для намотування з паперової маси, паперу або картону (перфоровані або неперфоровані, армовані або неармовані):

4822 10 00 00

що використовуються для намотування текстильних ниток


0

0

-

4822 90 00 00

інші


0

0

-

4823

Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон, розрізані за певною формою або розмірами; інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати або полотен з целюлозних волокон:

4823 20 00 00

папір та картон фільтрувальні


0

0

-

4823 40 00 00

папір розграфлений для самозаписувальних приладів у рулонах, аркушах або дисках


0

0

-

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, стаканчики та аналогічні вироби з паперу або картону:

4823 61 00 00

••із бамбука


0

0

-

4823 69

••інші:

4823 69 10 00

•••підноси, тарелі і тарілки


0

0

-

4823 69 90 00

•••інші


0

0

-

4823 70

вироби з паперової маси, формовані, вилиті або пресовані:

4823 70 10 00

••підноси та коробки для упаковки яєць, формовані


0

0

-

4823 70 90 00

••інші


0

0

-

4823 90

інші:

4823 90 40 00

••папір та картон, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей


0

0

-

4823 90 85 00

••інші


0

0

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com