Довідник КАТОТТГ

Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани

Код:
49
Оційна назва:
Друкована продукція, періодичні видання або інша продукція поліграфічної промисловості; рукописи або машинописні тексти та плани

Опис

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(a) фотографічні негативи та позитиви на прозорій основі (група 37);

(b) рельєфні географічні карти, плани та глобуси, надруковані або ненадруковані (товарна позиція 9023);

(c) гральні карти та інші товари групи 95; або

(d) оригінали гравюр, естампів або літографій (товарна позиція 9702), марки поштові або гербові марки, знаки поштової оплати гашені, у тому числі першого дня гашення, поштовий папір або аналогічні вироби товарної позиції 9704, антикваріат, якому понад сто років, або інші вироби групи 97.

2. У групі 49 термін "друкований" означає також матеріали, відтворені на розмножувальних машинах, одержані за допомогою пристроїв, керованих машиною для оброблення даних, тисненням, фотографуванням, фотокопіюванням, термокопіюванням або надруковані на друкарській машинці.

3. Газети, журнали та інші періодичні видання в оправі, за винятком паперових, та підшивки газет, журналів або інших періодичних видань кількістю більш як один екземпляр під однією обкладинкою включаються до товарної позиції 4901, незалежно від того, містять вони рекламний матеріал чи ні.

4. До товарної позиції 4901 також включаються:

(a) збірники друкованих репродукцій, наприклад творів мистецтва або малюнків з пояснювальним текстом, з пронумерованими сторінками у формі, зручній для брошурування в один або декілька томів;

(b) ілюстровані додатки, які супроводжують і доповнюють оправлені томи; та

(c) друковані частини книг, книжок або брошур у вигляді підібраних або окремих аркушів або сигнатур, з яких складається увесь твір або його частина, призначені для оправлення.

Проте репродукції картин або ілюстрації без пояснювального тексту у вигляді окремих аркушів або сигнатур включаються до товарної позиції 4911.

5. За умови додержання положень примітки 3 до даної групи в товарну позицію 4901 не включаються публікації, що за своєю суттю присвячені рекламі (наприклад, брошури, проспекти, комерційні каталоги, щорічники, видані комерційними товариствами, туристичні проспекти). Подібні публікації включаються до товарної позиції 4911.

6. У товарній позиції 4903 термін "книжки-малюнки дитячі" означає книжки для дітей, в яких основний інтерес становлять малюнки, а текст є допоміжним.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

4901 10 00 00

у вигляді окремих аркушів, сфальцьовані або несфальцьовані


0

0

-

інші:

4901 91 00 00

••словники та енциклопедії та їх серійні випуски


0

0

-

4901 99 00 00

••інші


0

0

-

4902

Газети, журнали та інші періодичні видання, ілюстровані або неілюстровані, з вмістом або без вмісту рекламних матеріалів:

4902 10 00 00

що видаються не менше чотирьох разів на тиждень


0

0

-

4902 90 00 00

інші


0

0

-

4903 00 00 00

Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячі


0

0

-

4904 00 00 00

Ноти, друковані або рукописні, оправлені або неоправлені, ілюстровані або неілюстровані


0

0

-

4905

Карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти всіх видів, включаючи атласи, настінні карти, топографічні плани та глобуси, надруковані:

4905 20 00 00

у вигляді книжок


0

0

-

4905 90 00 00

інші


0

0

-

4906 00 00 00

Плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, вищезазначених товарів


0

0

-

4907 00

Поштові марки, гербові марки або аналогічні марки, непогашені, поточного або нового випуску в державі, в якій вони мають або будуть мати визначену номінальну вартість; гербовий папір; банкноти; чекові книжки; акції, облігації та аналогічні види цінних паперів:

4907 00 10 00

поштові марки, гербові марки та аналогічні марки


0

0

-

4907 00 30 00

банкноти


0

0

-

4907 00 90 00

інші


0

0

-

4908

Малюнки перебивні (декалькоманії):

4908 10 00 00

малюнки перебивні (декалькоманії), що мають здатність осклятися


0

0

-

4908 90 00 00

інші


0

0

-

4909 00 00 00

Поштові листівки (поштові картки) друковані або ілюстровані; друковані листівки з надрукованими вітаннями, оголошеннями або повідомленнями, ілюстровані або неілюстровані, з конвертами або без конвертів, з прикрасами або без прикрас


0

0

-

4910 00 00 00

Друковані календарі різноманітні, включаючи відривні


0

0

-

4911

Інша друкована продукція, включаючи друковані репродукції та фотографії:

4911 10

матеріали рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

4911 10 10 00

••товарні каталоги


0

0

-

4911 10 90 00

••інші


0

0

-

інші:

4911 91 00 00

••репродукції, креслення та фотографії


0

0

-

4911 99 00 00

••інші


0

0

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com