Довідник КАТОТТГ

Фармацевтична продукція

Код:
30
Оційна назва:
Фармацевтична продукція

Опис

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) харчові продукти або напої (такі як дієтичні, діабетичні або збагачені поживними добавками харчові продукти, харчові добавки, тонізуючі напої та мінеральні води), крім поживних препаратів для внутрішньовенного введення (розділ IV);

(b) препарати, такі як таблетки, жувальна гумка або пластирі (трансдермальні системи), що містять нікотин та призначені для того, щоб допомогти курцям кинути курити (товарна позиція 2404);

(c) спеціально кальциновані або тонкоподрібнені гіпси, що використовуються у стоматології (товарна позиція 2520);

(d) водні дистиляти або водні розчини ефірних олій, призначені для використання у медицині (товарна позиція 3301);

(e) препарати товарних позицій 3303-3307, навіть якщо вони мають терапевтичні або профілактичні властивості;

(f) мило або інші продукти товарної позиції 3401, що містять додані лікарські засоби;

(g) препарати на основі гіпсу, що використовуються у стоматології (товарна позиція 3407);

(h) альбумін крові, не підготовлений для терапевтичного або профілактичного використання (товарна позиція 3502); або

(ij) реагенти діагностичні товарної позиції 3822.

2. У товарній позиції 3002 термін "імунологічні продукти" застосовується до пептидів та білків (крім товарів товарної позиції 2937), таких як моноклональні антитіла (MAB), фрагменти антитіл, коньюгати антитіл та коньюгати фрагментів антитіл, інтерлейкіни, інтерферони (IFN), хемокіни та деякі фактори некрозу пухлини (TNF), фактори росту (GF), гематопоетини та колонієстимулюючі фактори (CSF), які безпосередньо беруть участь у регулюванні імунологічних процесів.

3. У товарних позиціях 3003 і 3004 та примітці 4 (d) до цієї групи слід розуміти:

(a) як незмішані продукти:

(1) незмішані продукти, розчинені у воді;

(2) усі товари групи 28 або 29; та

(3) прості рослинні екстракти товарної позиції 1302, стандартизовані або розчинені у будь-якому розчиннику;

(b) як змішані продукти:

(1) колоїдні розчини та суспензії (крім колоїдної сірки);

(2) рослинні екстракти, одержані шляхом оброблення сумішей рослинної сировини; та

(3) солі та концентрати, одержані шляхом випаровування природних мінеральних вод.

4. До товарної позиції 3006 включаються продукти, зазначені тільки у цій товарній позиції і не зазначені в інших товарних позиціях УКТ ЗЕД:

(a) стерильний хірургічний кетгут, аналогічні стерильні матеріали для накладання швів (включаючи стерильні хірургічні або стоматологічні нитки, які розсмоктуються) та стерильні адгезиви для тканин для хірургічного закриття ран;

(b) ламінарія стерильна та стерильні тампони з ламінарії;

(c) стерильні хірургічні або стоматологічні кровоспинні засоби (гемостатики), які розсмоктуються; стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, які розсмоктуються або не розсмоктуються;

(d) контрастні препарати для рентгенографічних обстежень і діагностичні реактиви, призначені для введення хворим, а саме: незмішані речовини у дозованих формах або речовини, що складаються з двох або більше компонентів, змішаних для аналогічного використання;

(e) плацебо та комплекти для проведення сліпих (подвійно сліпих) клінічних випробувань, що використовуються у незалежних клінічних випробуваннях, розфасовані у вигляді дозованих форм, навіть якщо вони можуть містити діючі лікарські засоби;

(f) стоматологічні цементи та інші матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток;

(g) санітарні сумки та набори для надання першої медичної допомоги;

(h) хімічні контрацептивні засоби на основі гормонів, інших сполук товарної позиції 2937 або сперміцидів;

(ij) препарати у вигляді гелю, призначені для використання в медицині або ветеринарії як засіб для змащення частин тіла у процесі хірургічних операцій або фізичних обстежень чи як сполучний агент між тілом і медичними інструментами;

(k) фармацевтичні відходи, такі як фармацевтичні продукти, не придатні для використання за призначенням, наприклад унаслідок закінчення строку їх придатності; та

(l) пристрої, що ідентифікуються як пристрої, призначені для стомічного використання, а саме мішечки, що використовуються при колостомії, ілеостомії, уростомії, виготовлені за формою, та їх адгезивні пластини або лицеві частини.

Примітки до товарних підпозицій:

1. У товарних підпозиціях 3002 13 і 3002 14 необхідно розглядати:

(a) як незмішані продукти: чисті продукти, що містять або не містять домішки;

(b) як змішані продукти:

(1) продукти, зазначені вище у пункті (a), розчинені у воді або в інших розчинниках;

(2) продукти, зазначені вище в пунктах (a) і (b) (1), з додаванням стабілізатора, необхідного для їх збереження або транспортування; і

(3) продукти, зазначені вище у пунктах (a), (b) (1) і (b) (2), з будь-якою іншою добавкою.

2. Товарні підпозиції 3003 60 і 3004 60 включають лікарські засоби, що містять артемізинін (INN) для перорального прийому в комбінації з іншими фармацевтично активними речовинами, або лікарські засоби, що містять будь-яку з таких активних речовин як єдину діючу речовину або в комбінації з іншими фармацевтично активними речовинами: амодіахін (INN), артелінова кислота або її солі, артенімол (INN) або артемотіл (INN), артеметер (INN), артесунат (INN), хлорохін (INN), дигідроартемізинін (INN), лумефантріна (INN) мефлохін (INN ), піперахін (INN), піриметамін (INN) або сульфадоксин (INN).

Додаткова примітка:

1. Товарна позиція 3004 включає лікарські засоби, виготовлені на основі рослинної сировини, та препарати, виготовлені на основі таких активних речовин як вітаміни, мінеральні речовини, незамінні амінокислоти або жирні кислоти, в упаковках для роздрібної торгівлі. Ці препарати класифікують у товарній позиції 3004, якщо вони мають на етикетці, упаковці або в інструкції для користувачів відповідні вказівки:

(a) специфічні недуги, хвороби або їх ознаки, для лікування яких цей продукт повинен використовуватися;

(b) концентрація активної речовини або речовин, що містять тереїн;

(c) дозування; та

(d) спосіб застосування.

Ця товарна позиція включає гомеопатичні лікарські препарати, якщо виконуються умови, зазначені в пунктах (a), (c) і (d).

Якщо препарати виготовлені на основі вітамінів, мінеральних речовин, компонентів амінокислот або жирних кислот, рівень вмісту однієї з цих речовин у рекомендованій середньодобовій нормі вживання, яка зазначена в інструкції для користувачів, повинна бути значно більшою, ніж рекомендована середньодобова норма вживання з метою збереження загального стану здоров’я або доброго самопочуття.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

3001 20

екстракти залоз або інших органів чи їх секретів (продуктів їх секреції):

3001 20 10 00

••людського походження


0

0

-

3001 20 90 00

••інші


0

0

-

3001 90

інші:

3001 90 20 00

••людського походження


0

0

-

••інші:

3001 90 91 00

•••гепарин та його солі


0

0

-

3001 90 98 00

•••інші


0

0

-

3002

Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування; сироватки імунні, інші фракції крові та імунологічні продукти, модифіковані або немодифіковані, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних процесів; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні продукти; клітинні культури, модифіковані або немодифіковані:

сироватки імунні, інші фракції крові та імунологічні продукти, модифіковані або немодифіковані, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних процесів:

3002 12 00 00

••сироватки імунні та фракції крові інші


0

0

-

3002 13 00 00

••імунологічні продукти, незмішані, не розфасовані у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі


0

0

-

3002 14 00 00

••імунологічні продукти, змішані, не розфасовані у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі


0

0

-

3002 15 00 00

••імунологічні продукти, розфасовані у дозованому вигляді або розфасовані для роздрібної торгівлі


0

0

-

вакцини, токсини,культури мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні продукти:

3002 41

••вакцини для людей:

3002 41 10 00

•••вакцини проти коронавірусів, що викликають тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS-CoV види)


0

0

-

3002 41 90 00

•••інші


0

0

-

3002 42 00 00

••вакцини ветеринарні


0

0

-

3002 49 00 00

••інші


0

0

-

клітинні культури, модифіковані або немодифіковані:

3002 51 00 00

••клітинні культури для терапевтичних цілей


0

0

-

3002 59 00 00

••інші


0

0

-

3002 90

інші:

3002 90 10 00

••кров людей


0

0

-

3002 90 30 00

••кров тварин, приготовлена для терапевтичного, профілактичного або діагностичного застосування


0

0

-

3002 90 90 00

••інші


0

0

-

3003

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані для роздрібної торгівлі:

3003 10 00 00

що містять пеніциліни або їх похідні, які мають структуру пеніциланової кислоти, або стрептоміцини або їх похідні


0

0

-

3003 20 00 00

інші, що містять антибіотики


0

0

-

інші, що містять гормони або інші продукти товарної позиції 2937:

3003 31 00 00

••що містять інсулін


0

0

-

3003 39 00 00

••інші


0

0

-

інші, що містять алкалоїди або їх похідні:

3003 41 00 00

••що містять ефедрин або його солі


0

0

-

3003 42 00 00

••що містять псевдоефедрин (INN) або його солі


0

0

-

3003 43 00 00

••що містять норефедрин або його солі


0

0

-

3003 49 00 00

••інші


0

0

-

3003 60 00 00

••інші, що містять протималярійні активні речовини, які вказані у примітці 2 до товарних підпозицій цієї групи


0

0

-

3003 90 00

інші:

3003 90 00 10

••фітин (phytіne)


0

0

-

3003 90 00 90

••інші


0

0

-

3004

Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного застосування, у дозованому вигляді (включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі:

3004 10 00 00

що містять пеніциліни або їх похідні, які мають структуру пеніциланової кислоти, або із вмістом стрептоміцинів або їх похідних


0

0

-

3004 20 00 00

інші, що містять антибіотики


0

0

-

інші, що містять гормони або інші продукти товарної позиції 2937:

3004 31 00 00

••що містять інсулін


0

0

-

3004 32 00 00

••що містять кортикостероїдні гормони, їх похідні або структурні аналоги


0

0

-

3004 39 00 00

••інші


0

0

-

інші, що містять алкалоїди або їх похідні:

3004 41 00 00

••що містять ефедрин або його солі


0

0

-

3004 42 00 00

••що містять псевдоефедрин (INN) або його солі


0

0

-

3004 43 00 00

••що містять норефедрин або його солі


0

0

-

3004 49 00 00

••інші


0

0

-

3004 50 00 00

інші, що містять вітаміни або інші продукти товарної позиції 2936


0

0

-

3004 60 00 00

інші, що містять протималярійні активні речовини, які вказані у примітці 2 до товарних підпозицій цієї групи


0

0

-

3004 90 00 00

інші


0

0

-

3005

Вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад перев’язувальні вироби, липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті фармацевтичними речовинами або розфасовані для роздрібної торгівлі для застосування у медицині, зокрема хірургії, стоматології або ветеринарії:

3005 10 00 00

перев’язувальні адгезивні та інші вироби, що мають липкий шар (липку поверхню)


0

0

-

3005 90

інші:

3005 90 10 00

••вата та вироби з вати


0

0

-

••інші:

•••з текстильних матеріалів:

3005 90 31 00

••••марля та вироби з марлі


0

0

-

3005 90 50 00

••••інші


0

0

-

3005 90 99 00

•••інші


0

0

-

3006

Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 до цієї групи:

3006 10

кетгут хірургічний стерильний, аналогічні стерильні матеріали для накладання швів (включаючи стерильні хірургічні або стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і стерильні адгезиви для тканин для хірургічного закриття ран; ламінарія стерильна та тампони з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або стоматологічні кровоспинні засоби, що розсмоктуються (гемостатики); стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні бар’єри, які розсмоктуються або не розсмоктуються:

3006 10 10 00

••кетгут хірургічний стерильний


0

0

-

3006 10 30 00

••стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні бар’єри, які розсмоктуються або не розсмоктуються


0

0

-

3006 10 90 00

••інші


0

0

-

3006 30 00 00

контрастні препарати для рентгенографічних обстежень; діагностичні реактиви для введення хворим


0

0

-

3006 40 00 00

зубні цементи та інші стоматологічні матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток


0

0

-

3006 50 00 00

санітарні сумки та набори для надання першої допомоги


0

0

-

3006 60 00 00

хімічні контрацептивні засоби на основі гормонів, інших сполук товарної позиції 2937 або сперміцидів


0

0

-

3006 70 00 00

препарати у вигляді гелю, призначені для використання в медицині або ветеринарії як засіб для змащення частин тіла в процесі хірургічних операцій або фізичних обстежень чи як сполучний агент між тілом і медичними інструментами


0

0

-

інші:

3006 91 00 00

••пристрої, що ідентифікуються як пристрої для стомічного використання


0

0

-

3006 92 00 00

••фармацевтичні відходи та не придатні для використання фармацевтичні засоби


0

0

-

3006 93 00 00

••плацебо та комплекти для проведення сліпих (подвійно сліпих) клінічних випробувань, що використовуються у незалежних клінічних випробуваннях, розфасовані у вигляді дозованих форм


0

0

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com