Довідник КАТОТТГ

Фотографічні або кінематографічні товари

Код:
37
Оційна назва:
Фотографічні або кінематографічні товари

Опис

Примітки:

1. До цієї групи не включають відходи або браковані товари.

2. У цій групі термін "фотографічний" означає процес, завдяки якому прямо або непрямо одержують видимі зображення під впливом світла або інших форм випромінювання на фоточутливі поверхні, включаючи термочутливі поверхні.

Додаткові примітки:

1. У разі якщо звукові фільми імпортуються у двох стрічках (одна стрічка містить тільки зображення, друга використовується як звукова), кожна стрічка повинна бути включена до відповідної товарної позиції.

2. Термін "хронікальні фільми" товарної категорії 3706 90 52 означає фільми з метражем менш як 330 м, які відображають поточні події політичного, спортивного, військового, наукового, літературного, фольклорного, туристичного, суспільного характеру, природи тощо.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

3701 10 00 00

рентгенівські


6,5

6,5

м-2

3701 20 00 00

для моментальної фотографії


6,5

6,5

шт

3701 30 00 00

інші платівки та плівка, довжина будь-якої із сторін яких більш як 255 мм


6,5

6,5

м-2

інші:

3701 91 00 00

••для кольорової фотографії (поліхромні)


6,5

6,5

-

3701 99 00 00

••інші


6,5

6,5

-

3702

Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім паперу, картону або текстилю; плівка для моментальної фотографії у рулонах, сенсибілізована, неекспонована:

3702 10 00 00

рентгенівська


6,5

6,5

м-2

плівка інша, неперфорована, завширшки не більш як 105 мм:

3702 31

••для кольорової фотографії (поліхромна):

3702 31 91 00

•••кольорова негативна плівка:


6,5

6,5

м

Noneзавширшки 75 мм або більше, але не більш як 105 мм таNoneNoneNone
завдовжки 100 м або більше для виробництва касет для миттєвої фотографії

3702 31 97 00

•••інша


6,5

6,5

м

3702 32

••інша, з емульсією з галогенними сполуками срібла:

•••завширшки не більш як 35 мм:

3702 32 10 00

••••мікроплівка; плівка для художньої фотографії


6,5

6,5

-

3702 32 20 00

••••інша


6,5

6,5

-

3702 32 85 00

•••завширшки більш як 35 мм


6,5

6,5

м-2

3702 39 00 00

••інша


6,5

6,5

-

плівка інша, неперфорована, завширшки більш як 105 мм:

3702 41 00 00

••завширшки більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м, для кольорової фотографії (поліхромна)


6,5

6,5

м-2

3702 42 00 00

••завширшки більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м, крім плівки для кольорової фотографії


6,5

6,5

м-2

3702 43 00 00

••завширшки більш як 610 мм і завдовжки не більш як 200 м


6,5

6,5

м-2

3702 44 00

••завширшки більш як 105 мм, але не більш як 610 мм:

3702 44 00 10

•••завдовжки не більш як 200 м


6,5

6,5

м-2

•••завдовжки більш як 200 м:

3702 44 00 91

••••для моментальної фотографії


6,5

6,5

м-2

3702 44 00 99

••••інша


2

2

м-2

інша плівка для кольорової фотографії (поліхромна):

3702 52 00 00

••завширшки не більш як 16 мм


6,5

6,5

-

3702 53 00 00

••завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм і завдовжки не більш як 30 м, призначена для діапозитивів


6,5

6,5

шт

3702 54 00 00

••завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм і завдовжки не більш як 30 м, крім плівки для діапозитивів


6,5

6,5

шт

3702 55 00 00

••завширшки більш як 16 мм, але не більш як 35 мм і завдовжки більш як 30 м


6,5

6,5

м

3702 56 00 00

••завширшки більш як 35 мм


6,5

6,5

-

інша:

3702 96

••завширшки не більш як 35 мм і завдовжки не більш як 30 м:

3702 96 10 00

•••мікроплівка, плівка для художньої фотографії


6,5

6,5

-

3702 96 90 00

•••інша


6,5

6,5

шт

3702 97

••завширшки не більш як 35 мм і завдовжки більш як 30 м:

3702 97 10 00

•••мікроплівка, плівка для художньої фотографії


6,5

6,5

-

3702 97 90 00

•••інша


6,5

6,5

м

3702 98 00 00

••завширшки більш як 35 мм


6,5

6,5

-

3703

Фотопапір, картон і текстиль, сенсибілізовані, неекспоновані:

3703 10 00 00

у рулонах, завширшки більш як 610 мм


6,5

6,5

-

3703 20 00 00

інші, для кольорової фотографії (поліхромні)


6,5

6,5

-

3703 90 00 00

інші


6,5

6,5

-

3704 00

Фотопластинки, плівка, папір, картон і текстиль, експоновані, але не проявлені:

3704 00 10 00

пластинки та плівка


6,5

6,5

-

3704 00 90 00

інші


6,5

6,5

-

3705 00

Фотопластинки та фотоплівка, експоновані та проявлені, крім кіноплівки:

3705 00 10 00

для офсетного копіювання


6,5

6,5

-

3705 00 90 00

інші


6,5

6,5

-

3706

Кіноплівка, експонована та проявлена, із звуковою доріжкою або без звукової доріжки, або яка складається лише із звукової доріжки:

3706 10

завширшки 35 мм або більше:

3706 10 20 00

••лише із звуковою доріжкою; негативна; проміжна позитивна


0

0

м

3706 10 99 00

••позитивна інша


6,5

6,5

м

3706 90

інша:

3706 90 52 00

••лише із звуковою доріжкою; негативна, проміжна позитивна; хронікальна


6,5

6,5

м

••інша завширшки:

3706 90 91 00

•••менш як 10 мм


6,5

6,5

м

3706 90 99 00

•••10 мм або більше


6,5

6,5

м

3707

Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних препаратів (адгезивів) тощо); продукти незмішані, дозовані для застосування у фотографії або розфасовані для роздрібної торгівлі і готові до використання:

3707 10 00 00

емульсії сенсибілізовані


6,5

6,5

-

3707 90

інші:

3707 90 20 00

••проявики та фіксатори (закріплювачі)


6,5

6,5

-

3707 90 90 00

••інші


6,5

6,5

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com