Довідник КАТОТТГ

Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

Код:
25
Оційна назва:
Сіль; сірка; землі та каміння; штукатурні матеріали, вапно та цемент

Опис

Примітки:

1. Якщо в контексті або в примітці 4 до цієї групи інше не обумовлено, до цієї групи включаються лише продукти, сирі або промиті (у тому числі із застосуванням хімічних речовин, що виводять домішки без зміни структури продукту), роздроблені, перетворені в порошок, просіяні, розмелені, збагачені шляхом флотації, магнітної сепарації або з використанням інших механічних чи фізичних процесів (за винятком кристалізації). Продукти, піддані випалюванню, кальцинуванню, одержані змішуванням або оброблені іншими способами, не зазначеними в кожній товарній позиції, до цієї групи не включаються.

Продукти цієї групи можуть уміщувати домішки протипилового агента за умови, що це не змінює властивостей продукту і робить його придатним скоріше для специфічного, ніж для звичайного застосування.

2. Ця група не включає:

(a) сірку сублімовану, осаджену або колоїдну (товарна позиція 2802);

(b) мінеральні барвники (земельні фарби) із вмістом 70 мас.% або більше хімічно зв’язаного заліза в перерахунку на Fe2O3 (товарна позиція 2821);

(c) лікарські засоби або іншу продукцію групи 30;

(d) парфумерні, косметичні або туалетні засоби (група 33);

(e) доломітова набивна суміш (товарна позиція 3816);

(f) брущатку, бордюрне каміння та плити для брукування (товарна позиція 6801); кубики для мозаїки та аналогічні вироби (товарна позиція 6802); сланець для покрівлі, облицювання або гідроізоляції (товарна позиція 6803);

(g) дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (товарна позиція 7102 чи 7103);

(h) штучно вирощені кристали хлориду натрію або оксиду магнію (крім оптичних елементів) масою кожний не менш як 2,5 г (товарна позиція 3824); оптичні елементи з хлориду натрію або оксиду магнію (товарна позиція 9001);

(ij) крейду для більярду (товарна позиція 9504); або

(k) крейду для писання чи малювання або кравецьку крейду (товарна позиція 9609).

3. Продукти, що можуть включатися як до товарної позиції 2517, так і до будь-якої іншої товарної позиції цієї групи, повинні включатися до товарної позиції 2517.

4. До товарної позиції 2530 включаються, серед інших (іnter alіa): вермикуліт, перліт і хлорити неспучені; природні пігменти, кальциновані або некальциновані, змішані або незмішані; природний слюдяний оксид заліза; сепіоліт (у вигляді полірованих або неполірованих кусків); бурштин; сепіоліт агломерований і бурштин агломерований, у пластинках, прутках, паличках або аналогічних формах, не оброблені після відливання; гагат (чорний бурштин); стронціаніт (кальцинований або некальцинований), крім оксиду стронцію; уламки кераміки, цегли або бетону.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

2501 00 10 00

вода морська та сольові розчини


2

2

-

сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію чистий, розчинені або не розчинені у воді, або ті, що містять або не містять домішки речовин, які запобігають агломерації чи перешкоджають злипанню частинок:

2501 00 31 00

••для хімічних перетворень (відділення натрію від хлору) з подальшим використанням для виробництва іншої продукції


2

2

-

••інша:

2501 00 51 00

•••денатурована або для промислового використання (включаючи очищення), крім консервування чи виготовлення харчових продуктів для споживання людьми або годівлі тварин


2

2

-

•••інша:

2501 00 91 00

••••сіль, придатна для споживання людьми


2

2

-

2501 00 99 00

••••інша


2

2

-

2502 00 00 00

Пірит невипалений


2

2

-

2503 00

Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної:

2503 00 10 00

сірка сира або нерафінована


1

1

-

2503 00 90 00

інша


1

1

-

2504

Графіт природний:

2504 10 00 00

у вигляді порошку або пластівців


2

2

-

2504 90 00 00

інший


2

2

-

2505

Піски природні всіх видів, забарвлені або незабарвлені, крім металоносних пісків групи 26:

2505 10 00 00

піски кремнеземні і піски кварцові


2

2

-

2505 90 00 00

інший пісок


2

2

-

2506

Кварц (крім природних пісків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:

2506 10 00 00

кварц


2

2

-

2506 20 00 00

кварцит


2

2

-

2507 00

Каолін та інші глини каолінові, кальциновані або некальциновані:

2507 00 20 00

каолін


10

10

-

2507 00 80 00

інші глини каолінові


10

10

-

2508

Інші глини (крім спучених глин товарної позиції 6806), андалузит, кіаніт і силіманіт, кальциновані або некальциновані; муліт; землі шамотні або динасові:

2508 10 00 00

бентоніт


20

20

-

2508 30 00 00

глина вогнетривка


20

20

-

2508 40 00

інші глини:

2508 40 00 10

••землі знебарвлювальні та фулерова земля (знебарвлювальна глина типу флоридину)


20

20

-

2508 40 00 90

••інші


10

10

-

2508 50 00 00

андалузит, кіаніт і силіманіт


20

20

-

2508 60 00 00

муліт


20

20

-

2508 70 00 00

землі шамотні або динасові


20

20

-

2509 00 00 00

Крейда


10

10

-

2510

Фосфати кальцію природні, фосфати алюмінієво-кальцієві природні та крейда фосфатна:

2510 10 00 00

нерозмелені


2

2

-

2510 20 00 00

розмелені


2

2

-

2511

Сульфат барію природний (барит); карбонат барію природний (вітерит), кальцинований або некальцинований, крім оксиду барію товарної позиції 2816:

2511 10 00 00

сульфат барію природний (барит)


2

2

-

2511 20 00 00

карбонат барію природний (вітерит)


2

2

-

2512 00 00 00

Землі інфузорні (гірське борошно) кременисті (наприклад, кізельгур, трепел та діатоміт) та аналогічні кременисті землі, кальциновані або некальциновані, з уявною відносною густиною 1 або менше


10

10

-

2513

Пемза; наждак; корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали, термічно оброблені або необроблені:

2513 10 00 00

пемза


2

2

-

2513 20 00 00

наждак, корунд природний, гранат природний та інші природні абразивні матеріали


2

2

-

2514 00 00 00

Сланець, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми


2

2

-

2515

Мармур, травертин, або вапняковий туф, екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва з уявною відносною густиною 2,5 або більше, та алебастр, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:

мармур і травертин:

2515 11 00 00

••необроблені або начорно оброблені


2

2

-

2515 12 00 00

••лише розрізані, розпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми


2

2

-

2515 20 00 00

екаусин та інші вапняки для монументів чи будівництва; алебастр


2

2

-

2516

Граніт, порфір, базальт, пісковик та інші камені для монументів чи будівництва, начорно оброблені або необроблені, розпиляні або нерозпиляні чи розділені іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:

граніт:

2516 11 00 00

••необроблений або начорно оброблений


10

10

-

2516 12 00 00

••лише розрізаний, розпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми


10

10

-

2516 20 00

пісковик:

2516 20 00 10

••необроблений або начорно оброблений


10

10

-

2516 20 00 90

••інший


20

20

-

2516 90 00 00

інші камені для монументів чи будівництва


10

10

-

2517

Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та кремінь, термічно оброблені або необроблені; макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогічних промислових відходів, із вмістом або без вмісту матеріалів, зазначених у першій частині цієї товарної позиції; гудронований макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені:

2517 10

галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, що, як правило, використовується як наповнювач для бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг і залізничних колій, або як інші види баласту, галька та кремінь, термічно оброблені або необроблені:

2517 10 10 00

••галька, гравій, щебінь


2

2

-

2517 10 20 00

••вапняк, доломіт та інше каміння із вмістом вапняку, подрібнене


2

2

-

2517 10 80 00

••інші


2

2

-

2517 20 00 00

макадам (дорожнє покриття) із шлаку, окалини або аналогічних промислових відходів із вмістом або без вмісту матеріалів, зазначених у підпозиції 2517 10


2

2

-

2517 30 00 00

гудронований макадам (дорожнє покриття)


2

2

-

гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені або необроблені:

2517 41 00 00

••з мармуру


2

2

-

2517 49 00 00

••інші


2

2

-

2518

Доломіт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи доломіт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або розділений іншим способом, на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми:

2518 10 00 00

доломіт, некальцинований або неспечений


2

2

-

2518 20 00

доломіт, кальцинований або спечений:

2518 20 00 10

••із середнім діаметром частинок менш як 0,3 мм


0

0

-

2518 20 00 90

••інший


2

2

-

2519

Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або без домішок:

2519 10 00 00

карбонат магнію природний (магнезит)


0

0

-

2519 90

інші:

2519 90 10 00

••оксид магнію, крім кальцинованого природного карбонату магнію


0,1

0,1

-

2519 90 30 00

••магнезія випалена (спечена)


0,1

0,1

-

2519 90 90 00

••інші


2

2

-

2520

Гіпс; ангідрит; гіпсові в’яжучі (у вигляді кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію), забарвлені чи незабарвлені, із вмістом або без вмісту невеликої кількості прискорювачів чи уповільнювачів:

2520 10 00 00

гіпс; ангідрит


2

2

-

2520 20 00 00

гіпсові в’яжучі


2

2

-

2521 00 00 00

Флюс вапняковий; вапняк та інший вапняковий камінь, що використовують для виготовлення вапна або цементу


10

10

-

2522

Вапно негашене, гашене та гідравлічне, крім оксиду і гідроксиду кальцію, зазначених у товарній позиції 2825:

2522 10 00 00

вапно негашене


10

10

-

2522 20 00 00

вапно гашене


10

10

-

2522 30 00 00

вапно гідравлічне


10

10

-

2523

Портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, суперсульфатний цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у вигляді клінкерів:

2523 10 00 00

клінкери цементні


10

10

-

портландцемент:

2523 21 00 00

••цемент білий, штучно забарвлений або незабарвлений


10

10

-

2523 29 00 00

••інші


10

10

-

2523 30 00 00

цемент глиноземистий


2

2

-

2523 90 00 00

інші цементи гідравлічні


10

10

-

2524

Азбест:

2524 10 00 00

крокідоліт


2

2

-

2524 90 00 00

інший


2

2

-

2525

Слюда, включаючи розщеплену на пластини чи луски неправильної форми; відходи слюди:

2525 10 00 00

слюда необроблена або слюда, розщеплена на пластини чи луски неправильної форми


2

2

-

2525 20 00 00

слюда в порошку


2

2

-

2525 30 00 00

відходи слюди


2

2

-

2526

Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; тальк:

2526 10 00 00

неподрібнений, нерозмелений


10

10

-

2526 20 00 00

подрібнений або розмелений


5

5

-

[2527]

2528 00 00 00

Борати природні та їх концентрати (кальциновані або некальциновані), крім боратів, виділених з природних розсолів; борна кислота природна із вмістом не більш як 85 мас.% H3BO3 у перерахунку на суху речовину


2

2

-

2529

Польовий шпат; лейцит; нефелін і сієніт нефеліновий; флюорит (плавиковий шпат):

2529 10 00 00

польовий шпат


2

2

-

флюорит (плавиковий шпат):

2529 21 00 00

••із вмістом фтористого кальцію 97 мас.% або менше


0

0

-

2529 22 00 00

••із вмістом фтористого кальцію більш як 97 мас.%


0

0

-

2529 30 00 00

лейцит; нефелін та сієніт нефеліновий


2

2

-

2530

Мінеральні речовини, в іншому місці не зазначені або не включені:

2530 10 00 00

вермикуліт, перліт і хлорити, неспінені


2

2

-

2530 20 00 00

кізерит, епсоміт (природні сульфати магнію)


2

2

-

2530 90 00

інші:

2530 90 00 10

••необроблений бурштин


2

2

-

2530 90 00 90

••інші


2

2

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com