Довідник КАТОТТГ

Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них

Код:
56
Оційна назва:
Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них

Опис

Примітки:

1. До цієї групи не включаються:

(a) вата, повсть або неткані матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані речовинами чи препаратами (наприклад, парфумерними або косметичними засобами групи 33, милом або мийними засобами товарної позиції 3401, полірувальними засобами, кремами або аналогічними препаратами товарної позиції 3405, пом’якшувальними засобами товарної позиції 3809), де текстильні матеріали є лише основою;

(b) текстильні вироби товарної позиції 5811;

(c) натуральний або штучний абразивний порошок чи гранули на основі повсті або нетканого матеріалу товарної позиції 6805;

(d) агломерована або реконструйована слюда на основі повсті чи нетканого матеріалу товарної позиції 6814;

(e) металева фольга на основі повсті чи нетканих матеріалів (як правило, розділ XIV або XV); або

(f) гігієнічні прокладки та тампони, пелюшки і підгузки та аналогічні вироби товарної позиції 9619.

2. Термін "повсть" включає голкопробивну повсть та вироби, що складаються з полотна текстильних волокон, зчеплення між якими підсилюється стібками, з використанням волокон з того самого полотна.

3. До товарних позицій 5602 і 5603 включаються відповідно повсть і неткані матеріали, просочені, з покриттям чи дубльовані пластмасою або гумою незалежно від природи цих матеріалів (щільні або пористі).

До товарної позиції 5603 також включаються неткані матеріали, в яких пластмаса або гума є зв’язувальною речовиною.

До товарних позицій 5602 і 5603 не включаються:

(a) повсть, просочена, з покриттям або дубльована пластмасою чи гумою з вмістом не більш як 50 мас.% текстильного матеріалу або повсть, повністю втоплена у пластмасу чи гуму (група 39 або 40);

(b) неткані матеріали, повністю втоплені у пластмасу чи гуму або покриті одним з цих матеріалів з обох боків за умови, що таке покриття або оболонка можуть бути помітними неозброєним оком, не беручи до уваги у цьому разі будь-які зміни кольору (група 39 або 40); або

(c) листи, пластини або смуги з пористої пластмаси або пористої гуми, з’єднані з повстю або нетканими матеріалами, де текстильні матеріали додаються для армування (група 39 або 40).

4. До товарної позиції 5604 не включаються текстильна пряжа, стрічкові або подібної форми нитки товарної позиції 5404 або 5405, просочення або покриття яких неможливо побачити неозброєним оком (зазвичай групи 50-55); пов’язана з цими операціями зміна кольору до уваги не береться.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич
вата з текстильних матеріалів та вироби з неї:

5601 21

••з бавовни:

5601 21 10 00

•••гiгроскопiчні


3,8

40

-

5601 21 90 00

•••iнші


3,8

40

-

5601 22

••із синтетичних або штучних волокон:

5601 22 10 00

•••у рулонах дiаметром не бiльш як 8 мм


3,8

40

-

5601 22 90 00

•••інші


4

40

-

5601 29 00 00

••iншi


2

40

-

5601 30 00 00

текстильні пух та пил і вузлики


3,8

20

-

5602

Фетр і повсть, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi:

5602 10

фетр і повсть, одержанi голкопробивним способом, та в’язально-прошивні полотна:

••непросоченi, без покриття або недубльованi:

•••фетр і повсть, одержанi голкопробивним способом:

5602 10 11 00

••••з джутових та iнших луб’яних волокон товарної позицiї 5303


5

20

-

5602 10 19 00

••••з iнших текстильних матерiалiв


5

20

-

•••в’язально-прошивні полотна:

5602 10 31 00

••••з вовни або тонкого волосу тварин


5

20

-

5602 10 38

••••з iнших текстильних матерiалiв:

5602 10 38 10

•••••що використовуються для промислового складання моторних транспортних засобів


0

10

-

5602 10 38 90

•••••інші


5

20

-

5602 10 90 00

••просоченi, з покриттям або дубльованi


5

20

-

iншi фетр, повсть, непросоченi, без покриття або недубльованi:

5602 21 00 00

••з вовни або тонкого волосу тварин


2

20

-

5602 29 00

••з iнших текстильних матерiалiв:

5602 29 00 10

•••з грубого волосу тварин


5

20

-

5602 29 00 90

•••з iнших текстильних матерiалiв


5

20

-

5602 90 00

інші:

5602 90 00 10

••для промислового складання моторних транспортних засобів


0

10

-

5602 90 00 90

••інші


5

10

-

5603

Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, дубльованi або недубльованi:

із синтетичного або штучного волокна:

5603 11

••з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 25 г/м-2:

5603 11 10 00

•••з покриттям


4,3

20

-

5603 11 90 00

•••iншi


4,3

20

-

5603 12

••з поверхневою щiльнiстю понад 25 г/м-2, але не бiльш як 70 г/м-2:

5603 12 10 00

•••з покриттям


4,3

20

-

5603 12 90 00

•••iншi


4,3

20

-

5603 13

••з поверхневою щiльнiстю понад 70 г/м-2, але не бiльш як 150 г/м-2:

5603 13 10 00

•••з покриттям


4,3

20

-

5603 13 90 00

•••iншi


4,3

20

-

5603 14

••з поверхневою щiльнiстю понад 150 г/м-2:

5603 14 10 00

•••з покриттям


4,3

20

-

5603 14 90 00

•••iншi


4,3

20

-

iншi:

5603 91

••з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 25 г/м-2:

5603 91 10 00

•••з покриттям


4,3

20

-

5603 91 90 00

•••iншi


4,3

20

-

5603 92

••з поверхневою щiльнiстю понад 25 г/м-2, але не бiльш як 70 г/м-2:

5603 92 10 00

•••з покриттям


4,3

20

-

5603 92 90 00

•••iншi


4,3

20

-

5603 93

••з поверхневою щiльнiстю понад 70 г/м-2, але не бiльш як 150 г/м-2:

5603 93 10 00

•••з покриттям


4,3

20

-

5603 93 90 00

•••iншi


4,3

20

-

5603 94

••з поверхневою щiльнiстю понад 150 г/м-2:

5603 94 10 00

•••з покриттям


4,3

20

-

5603 94 90 00

•••iншi


4,3

20

-

5604

Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрiчкові нитки та нитки подібної форми товарної позицiї 5404 або 5405, просоченi, з покриттям або в оболонцi, з гуми чи пластмаси:

5604 10 00 00

гумовi нитки та корд, з текстильним покриттям


4

20

-

5604 90

інші:

5604 90 10 00

••нитки високоміцні з поліефірів, нейлону або інших поліамідів або віскозного штучного шовку, просочені або з покриттям


1

20

-

5604 90 90 00

••інші


1

20

-

5605 00 00 00

Нитки металiзовані, позументнi або непозументнi, що є текстильними, стрiчковими нитками та нитками подібної форми товарної позицiї 5404 або 5405, комбiнованi з металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку або покритi металом


1

20

-

5606 00

Нитки позументнi, стрiчковi нитки та нитки подібної форми товарної позицiї 5404 або 5405, позументнi (крiм товарної позицiї 5605 та крiм позументних ниток з кiнського волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); пряжа фасонна петляста:

5606 00 10 00

пряжа фасонна петляста


5

20

-

iншi:

5606 00 91 00

••нитки позументнi


5

10

-

5606 00 99 00

••iншi


5

10

-

5607

Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетенi чи несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, просоченi або непросоченi, з покриттям або без покриття, в оболонцi або без оболонки, з гуми чи пластмаси:

із сизалю або iнших текстильних волокон рослин роду Agave:

5607 21 00 00

••шпагат та мотузки для пакування


5

40

-

5607 29 00

••інші:

5607 29 00 10

•••з лiнiйною щiльнiстю понад 100 000 децитексів (10 г/м)


5

40

-

5607 29 00 90

•••з лiнiйною щiльнiстю 100 000 децитексів (10 г/м) або менше


5

40

-

з полiетилену або поліпропiлену:

5607 41 00 00

••шпагат та мотузки для пакування


5

40

-

5607 49

••iншi:

•••з лiнiйною щiльнiстю понад 50 000 децитексів (5 г/м):

5607 49 11 00

••••плетенi або в обплетенні


5

40

-

5607 49 19 00

••••iншi


5

40

-

5607 49 90 00

•••з лiнiйною щiльнiстю 50 000 децитексів (5 г/м) або менше


5

40

-

5607 50

з iнших синтетичних волокон:

••з нейлону або iнших полiамiдiв чи полiефiрiв:

•••з лiнiйною щiльнiстю понад 50 000 децитексів (5 г/м):

5607 50 11 00

••••плетенi або в обплетенні


5

40

-

5607 50 19 00

••••iншi


5

40

-

5607 50 30 00

•••з лiнiйною щiльнiстю 50 000 децитексів (5 г/м) або менше


5

40

-

5607 50 90 00

••з iнших синтетичних волокон


5

40

-

5607 90

iншi:

5607 90 20

••з абаки (манiльської коноплі або Musa textilis Nee) або з iнших жорстких (листових) волокон, з джуту або iнших луб’яних текстильних волокон товарної позицiї 5303:

5607 90 20 10

•••з джуту або iнших луб’яних текстильних волокон товарної позицiї 5303


1

40

-

5607 90 20 90

•••інші


1

40

-

5607 90 90 00

••інші


1

40

-

5608

Сiтки плетені із шпагату, мотузок або канатів; готові сiтки рибальськi та iншi готові сiтки з текстильних матерiалiв:

із синтетичних або штучних текстильних матерiалiв:

5608 11

••готові сiтки рибальські:

5608 11 20

•••із шпагату, канатів, мотузок або тросiв:

5608 11 20 10

••••з нейлону або iнших полiамiдiв


2

10

-

5608 11 20 90

••••інші


2

10

-

5608 11 80

•••інші:

5608 11 80 10

••••з нейлону або iнших полiамiдiв


2

10

-

5608 11 80 90

••••інші


2

10

-

5608 19

••iншi:

•••готові сiтки:

••••з нейлону або iнших полiамiдiв:

5608 19 11 00

•••••з шпагату, канатiв, мотузок або тросiв


2

10

-

5608 19 19 00

•••••iншi


2

10

-

5608 19 30 00

••••iншi


2

10

-

5608 19 90 00

•••iншi


2

10

-

5608 90 00 00

iншi


2

10

-

5609 00 00 00

Вироби з пряжі, стрiчкових та подібної форми ниток товарної позицiї 5404 або 5405, шпагату, мотузок, канатів або тросів, не включенi до iнших угруповань


2

25

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com