Довідник КАТОТТГ

Добрива

Код:
31
Оційна назва:
Добрива

Опис

Примітки:

1. Ця група не включає:

(a) кров тварин товарної позиції 0511;

(b) окремі сполуки визначеного хімічного складу, крім зазначених у примітках 2 (a), 3 (a), 4 (a) або 5, наведених нижче; або

(c) штучно вирощені кристали хлориду калію, крім оптичних елементів, кожний масою не менш як 2,5 г, товарної позиції 3824; оптичні елементи хлориду калію (товарна позиція 9001).

2. До товарної позиції 3102 включаються лише такі товари за умови, що вони не розфасовані у форми або в упаковки, як передбачено у товарній позиції 3105:

(a) такі продукти:

(1) нітрат натрію з домішками або без них;

(2) нітрат амонію з домішками або без них;

(3) подвійні солі сульфату амонію і нітрату амонію з домішками або без них;

(4) сульфат амонію з домішками або без них;

(5) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату амонію;

(6) подвійні солі з домішками або без них, суміші нітрату кальцію і нітрату магнію;

(7) ціанамід кальцію з домішками або без них або оброблений маслом;

(8) сечовина (карбамід) з домішками або без них;

(b) добрива, що складаються із змішаних між собою речовин, зазначених у пункті 2 (a);

(c) добрива, що складаються із суміші хлориду амонію або будь-якої іншої речовини, зазначені у пунктах 2 (a) або 2 (b), у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами;

(d) рідкі добрива, що складаються з продуктів, зазначених у пунктах 2 (a) (2) або 2 (a) (8), або суміші цих продуктів у водних або аміачних розчинах.

3. До товарної позиції 3103 включаються лише такі товари за умови, що вони не подані розфасованими, як передбачено у товарній позиції 3105:

(a) такі продукти:

(1) основний шлак;

(2) природні фосфати (товарна позиція 2510), випалені (кальциновані) або піддані термічній обробці при температурі, більшій ніж необхідно для вилучення домішок;

(3) суперфосфат (простий, подвійний або потрійний);

(4) гідроортофосфат кальцію із вмістом не менш як 0,2 мас.% фтору у перерахунку на сухий безводний продукт;

(b) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, зазначених у пункті 3 (a), без урахування граничного вмісту фтору;

(c) добрива, що складаються із сумішей будь-яких продуктів, зазначених у пункті 3 (a) або 3 (b), без урахування граничного вмісту фтору у суміші з крейдою, гіпсом або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами.

4. До товарної позиції 3104 включаються лише такі товари за умови, що вони не розфасовані, як передбачено у товарній позиції 3105:

(a) такі продукти:

(1) необроблені природні калійні солі (наприклад, карналіт, каїніт та сильвін);

(2) хлорид калію з домішками або без них, за винятком зазначеного у примітці 1 (c);

(3) сульфат калію з домішками або без них;

(4) сульфат калію-магнію з домішками або без них;

(b) добрива, що складаються із змішаних продуктів, зазначених у примітці 4 (a).

5. Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат) і дигідроортофосфат амонію (моноамонійфосфат) з домішками або без них, а також суміші цих речовин повинні включатися до товарної позиції 3105.

6. У товарній позиції 3105 термін "інші добрива" означає лише продукти, що використовуються як добрива із вмістом як основного компонента принаймні одного з таких поживних елементів: азоту, фосфору або калію.

Товари

КодНазваСтавки мита, %Одиниці виміру
префпільгзвич

3102

Добрива мінеральні або хімічні, азотні:

3102 10

сечовина (карбамід), у тому числі у водному розчині:

3102 10 10 00

••сечовина із вмістом більш як 45 мас.% азоту у перерахунку на сухий безводний продукт


6,5

6,5

кг N

3102 10 90 00

••інші


2

2

кг N

сульфат амонію; подвійні солі і суміші сульфату амонію та нітрату амонію:

3102 21 00 00

••сульфат амонію


5

5

кг N

3102 29 00 00

••інші


5

5

кг N

3102 30

нітрат амонію, у тому числі у водному розчині:

3102 30 10 00

••у водному розчині


5

5

кг N

3102 30 90 00

••інший


6,5

6,5

кг N

3102 40

суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або іншими неорганічними речовинами, що не є добривами:

3102 40 10 00

••із вмістом азоту не більш як 28 мас.%


5

5

кг N

3102 40 90 00

••із вмістом азоту більш як 28 мас.%


5

5

кг N

3102 50 00

нітрат натрію:

3102 50 00 10

••нітрат натрію природний


5

5

-

3102 50 00 90

••інший


6,5

6,5

кг N

3102 60 00 00

подвійні солі та суміші нітрату кальцію і нітрату амонію


5

5

кг N

3102 80 00 00

суміші сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині


5

5

кг N

3102 90 00 00

добрива інші, включаючи суміші, не включені до зазначених вище товарних позицій


5

5

кг N

3103

Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні:

суперфосфати:

3103 11 00 00

••із вмістом 35 мас.% або більше пентаоксиду дифосфору (P2O5)


5

5

кг P2O5

3103 19 00 00

••інші


5

5

кг P2O5

3103 90 00 00

інші


5

5

кг P2O5

3104

Добрива мінеральні або хімічні, калійні:

3104 20

хлористий калій:

3104 20 10 00

••із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою не перевищує 40 % у перерахунку на сухий безводний продукт


5

5

кг K2O

3104 20 50 00

••із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 40 %, але не перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт


0

0

кг K2O

3104 20 90 00

••із вмістом калію, вираженого як K2O, який за масою перевищує 62 % у перерахунку на сухий безводний продукт


5

5

кг K2O

3104 30 00 00

сульфат калію


5

5

кг K2O

3104 90 00

інші:

3104 90 00 10

••карналіт, сильвініт та інші природні солі калію


0

0

кг K2O

3104 90 00 90

••інші


5

5

кг K2O

3105

Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг:

3105 10 00 00

товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в упаковках масою брутто не більш як 10 кг


5

5

-

3105 20

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

3105 20 10 00

••із вмістом азоту більш як 10 мас.% у перерахунку на сухий безводний продукт


6,5

6,5

-

3105 20 90 00

••інші


6,5

6,5

-

3105 30 00 00

гідроортофосфат діамонію (фосфатдіамоній)


5

5

-

3105 40 00 00

дигідроортофосфат амонію (фосфат моноамоній) та його суміші з гідроортофосфатом діамонію (фосфатдіамоній)


6,5

6,5

-

добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору:

3105 51 00 00

••із вмістом нітратів та фосфатів


5

5

-

3105 59 00 00

••інші


5

5

-

3105 60 00 00

добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію


5

5

-

3105 90

інші:

3105 90 20 00

••із вмістом азоту більш як 10 % у перерахунку на сухий безводний продукт


5

5

-

3105 90 80

••інші:

3105 90 80 10

•••природний нітрат калію-натрію, що складається з природної суміші нітрату натрію та нітрату калію (частка калію може досягати 44 %) із загальним вмістом азоту не більш як 16,3 % у перерахунку на сухий безводний продукт


5

5

-

3105 90 80 90

•••інші


6,5

6,5

-

Telegram|
hyzyla@gmail.com