Довідник КАТОТТГ
Довідник КВЕД

Переробна промисловість

Код:
C
Назва:
Переробна промисловість
Тип:
Секція

Підкатегорії

Опис

Переробна промисловість

Ця секція включає процеси фізичного або хімічного перероблення матеріалів, речовин або компонентів з метою випуску нової продукції, хоча ці процеси не можуть бути застосовані як єдиний універсальний критерій для визначення виду виробництва (див. нижче примітку «Перероблення відходів»). Перероблені матеріали, речовини або компоненти одержують з сировини, такої як продукція сільського, лісового та рибного господарства, добувної промисловості та розроблення кар'єрів, продукція інших галузей переробної промисловості. Суттєве змінювання, відновлення або реконструкція товарів зазвичай вважають діяльністю з перероблення.
Вироблена продукція може бути кінцевою в розумінні, що вона придатна для використання чи споживання, або напівфабрикатом у розумінні, що вона є вхідним матеріалом для подальшого виробництва. Наприклад, продукція очищення глинозему є вхідним матеріалом, що застосовують для виробництва первинного алюмінію; первинний алюміній є вхідним матеріалом для волочіння алюмінієвого дроту; алюмінієвий дріт є вхідним матеріалом для виробництва метизів.
Виробництво спеціалізованих компонентів і частин, аксесуарів та приладдя для машин і устатковання, відповідно до загального правила класифікації, відноситься до того ж класу, що й виробництво машин і устатковання, для яких ці частини й аксесуари призначені. Виробництво неспеціалізованих компонентів і запасних частин до машин та устатковання, наприклад, двигунів, поршнів, електричних моторів, електричних пристроїв, клапанів, зубчастих коліс, підшипників, класифікують у відповідних класах секції C „Переробна промисловість” незалежно від того, до яких машин чи устатковання ці елементи можуть бути прилаштовані. Однак виробництво спеціалізованих компонентів і аксесуарів формуванням або штампуванням пластмасових матеріалів відносять до групи 22.2 .
Складання комплектуючих частин і деталей у процесі виготовлення продукції розглядають у виробництві. Виробництво включає складання промислової продукції як з компонентів, виготовлених самостійно, так і з придбаних компонентів.
Відновлення відходів, тобто перероблення відходів у вторинну сировину, класифікують у групі 38.3 „Відновлення матеріалів”. Хоча цю діяльність можуть здійснювати з використанням процесів фізичного або хімічного перероблення матеріалів, її не вважають частиною переробної промисловості. Головною метою цієї діяльності є перероблення відходів, яке відносять до секції E „Водопостачання; каналізація, поводження з відходами”. Однак виробництво нових готових виробів (на відміну від вторинної сировини) класифікують у виробництві, навіть якщо у процесі їх виготовлення як вхідний матеріал були використані відходи. Наприклад, одержування срібла з відпрацьованої фото- або кіноплівки розглядають як процес виробництва.
Спеціалізоване технічне обслуговування та ремонт промислових, комерційних та подібних видів машин і устатковання в основному класифіковані у розділі 33 „Ремонт і монтаж машин і устатковання”. Однак ремонт комп'ютерів, предметів особистого вжитку та побутових виробів класифікують у розділі 95 „Ремонт комп'ютерів, побутових виробів та предметів особистого вжитку”, у той час як ремонт автотранспортних засобів класифікують у розділі 45 „Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт”.
Установлення машин і устатковання, як вузькоспеціалізовану діяльність, класифікують у класі 33.20 .
Примітка: межі між переробною промисловістю та іншими видами економічної діяльності можуть бути недостатньо чіткими для їх класифікування. Відповідно до загального правила діяльність у виробничій секції стосується перероблення матеріалів для виробництва продукції. Її кінцевим результатом є якісно нова продукція. Проте визначення того, що являє собою нова продукція, може бути досить суб'єктивним.
Так, до переробної промисловості у КВЕД та NACE відносять такі види діяльності:
 • перероблення свіжої риби (розкриття устриць, нарізання рибного філе) поза бортом рибальських суден (див. 10.20 )
 • пастеризацію та розлив молока в пляшки (див. 10.51 )
 • вичинення шкур (див. 15.11 )
 • оброблення (консервування) деревини (див. 16.10 )
 • друкування та пов'язані з ним види діяльності (див. 18.1 )
 • відновлення протекторів шин (див. 22.11 )
 • виробництво бетону, готового для використання (крім виробництва бетону будівельними організаціями для власних потреб безпосередньо на будівельному майданчику) (див. 23.63 )
 • нанесення гальванічного (електролітичного) покриття, плакування та термічне оброблення металів (див. 25.61 )
 • капітальний ремонт і реконструкція машин і устатковання (наприклад, капітальний ремонт двигунів для автотранспортних засобів, див. 29.10 )
З іншого боку, не класифікують як переробні такі види діяльності:
 • лісозаготівлю, віднесену до секції A „Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство”;
 • підготування сільськогосподарської продукції до первинних ринків, класифіковане у секції A „Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство”;
 • приготування їжі для споживання на місці, класифіковане у розділі 56 „Діяльність із забезпечення стравами та напоями”;
 • збагачення руд та інших мінералів, класифіковане в секції B „Добувна промисловість та розроблення кар'єрів”;
 • зведення конструкцій та будівельні роботи, які виконуються на будівельному майданчику, класифіковані в секції F „Будівництво”;
 • діяльність із поділу та перерозподілу товарів на менші партії, у т.ч. пакування, перепакування або розлив у пляшки алкогольних напоїв або хімікатів; сортування твердих відходів; змішування фарб на замовлення; різання металу на замовлення; віднесені до секції G „Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів”.

КВЕД - Класифікатор видів економічної діяльності

Telegram|
hyzyla@gmail.com