Довідник КАТОТТГ
Переробна промисловість

Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.

Код:
28
Назва:
Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.
Тип:
Розділ

Підкатегорії

Опис

Виробництво машин і устатковання, н.в.і.у.

Цей розділ включає виробництво машин і устатковання, які призначені для механічного або термічного оброблення матеріалів, або здійснення інших операцій (підіймально-транспортних, операцій з розмелювання, зважування, пакування тощо), у т.ч. виробництво їх механічних компонентів, які виробляють і застосовують силу, і будь-яких спеціально виготовлених основних частин. Цей розділ включає виробництво стаціонарних, мобільних або ручних пристроїв, незалежно від того, чи призначені вони для промислового, будівельного, сільськогосподарського або домашнього використання. Виробництво устатковання спеціального призначення для пасажирського або вантажного транспорту також віднесено до цього розділу.
В структурі розділу розрізняють виробництво машин і устатковання спеціального призначення, тобто устатковання, що його використовують виключно у промисловості, а також машин і устатковання загального призначення, тобто устатковання, що їх використовують для широкого діапазону галузей.

Цей розділ також включає виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, які не класифіковані в інших розділах КВЕД, що їх використовують або не використовують у виробничих процесах, таких як обладнання для ярмарків і атракціонів розважального призначення, автоматичне устатковання для кегельбану тощо.

Цей розділ не включає виробництво готових металевих виробів загального призначення (розділ 25 ), пристроїв керування, комп'ютерного устатковання, обладнання для вимірювання та дослідження, апаратів для розподілення та контролю за витратами електроенергії (розділи 26 і 27 ) і транспортних засобів загального призначення (розділи 29 і 30 ).


КВЕД - Класифікатор видів економічної діяльності

Telegram|
hyzyla@gmail.com